Gå til hovedindhold

Vi gør klar til mere vand

Aarhus Kommune og Aarhus Vand er i fuld gang med at tilpasse kommunen til de større mængder vand, vi får de kommende år.

 • Læs op

Indhold

  Klimaforandringerne betyder, at vi får mere og mere vand. Det forbereder vi os på gennem en række indsatser, som skal forebygge og begrænse skader fra oversvømmelser fra skybrud, vandløb og havet. Indsatserne sker i et samarbejde med blandt andet Aarhus Vand.

  11 steder i Lystrup har vi sammen med Aarhus Vand omlagt veje og lavet grønne bassiner, regnbede og grøfter. Det betyder, at vandet nu løber steder hen, hvor det ikke gør skade, når det regner mere end normalt. På den måde kan byen og infrastrukturen bedre modstå de store regnmængder.

  For at undgå oversvømmelser og forurening af bugten arbejder vi sammen med Aarhus Vand om en gennemrenovering og klimatilpasning af spildevandssystemet i Risvangen og Vorrevangen. 

  Læs mere om projektet

  Vandstanden i den nederste del af Aarhus Å er påvirket af vandstanden i bugten. En sluse ved havnen beskytter derfor de ånære områder af midtbyen mod ekstrem højvande. 

  Læs mere om slusen ved havnen

  ”Aarhus med mere blåt” er Aarhus Kommunes klimatilpasningsstrategi. Strategien er vedtaget af Aarhus Byråd i september 2020, og den fastlægger retningen for hvordan vi i Aarhus vil forsinke vandet og give plads til de øgede vandmængder.

  Læs klimatilpasningsstrategien her

  Aarhus Kommune har gennem et udviklingsprojekt støttet af Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram (VUDP) udviklet en drejebog for, hvordan byen klimatilpasses, når vi alligevel er ude og gennemføre store kloakprojekter.

  Læs mere om Aarhusmetoden til klimatilpasning af den eksisterende by.

  Sidst opdateret: 11. oktober 2023