Gå til hovedindhold

Sådan gør du før, under og efter en oversvømmelse

Se, hvad du kan gøre for at forebygge en oversvømmelse, og se, hvad du skal gøre, hvis den alligevel opstår.

 • Læs op

Indhold

  Oversvømmelser giver risiko for skader på bygninger, anlæg og veje. Det kan være dyrt at rette op på skaderne, derfor er det en god idé at forebygge oversvømmelser og begrænse skaderne.

  Som ejer har du ansvaret for at forebygge og afhjælpe gener fra oversvømmelser. Det kan du blandt andet gøre ved at: 

  • Rens tagrender, og sørg for at hældningen på terrassen og indkørslens fliser får vandet til at løbe væk fra huset. Fjerne skidt eller andet, der hindrer vandets vej væk. Vandet må selvfølgelig ikke ledes over til naboen.
  • Hvis du har kælder kan du få installeret en kontraventil i form af et højvandslukke, så vandet ikke kan løbe tilbage i kælderen. Hæv også tingene fra gulvet, så de ikke tager skade af en oversvømmelse.
  • Sørg for, at afløbsristen i vejen er fri for blade o.lign. Er risten i en offentlig vej stoppet, kan du kontakte Teknik og Miljø på 89 40 44 00. Ligger risten i en privat vej, skal du eller din grundejerforening/boligforening selv løse problemet. 

  Se i øvrigt mulighederne for at klimatjekke dit hus på klimatilpasning.dk 

  Du har selv ansvaret for, at din ejendom og ejendele ikke tager skade af oversvømmelser. Tag de nødvendige forholdsregler for ikke at komme til skade, og afhjælp så vidt muligt problemet. Inden du kontakter kommunen, skal du finde ud af, hvor vandet kommer fra, og hvad der er årsag til problemet. 

  Du skal også passe dig selv og andre. 

  Kraftig regn kan skubbe kloakdæksler op. Det giver risiko for at falde i kloakken eller påkøre dækslerne, og derfor skal du undgå at færdes i områder og på veje dækket af vand. 

  Ved oversvømmelser er der risiko for, at vandet bliver forurenet med kloakvand. Det udgør en sundhedsrisiko, og du skal derfor undgå kontakt med vandet. 

  Kontakt selv skadeservicefirmaer og forsikringsselskaber for assistance. Kommunens rolle er at tage hånd om den kommunale service, omlægge trafikken og hjælpe brandvæsen og politi med information. 

  Østjyllands Brandvæsen vil sammen med politiet prioritere indsatsen. 

  Du skal først og fremmest være opmærksom på, at vandet kan være forurenet af kloakvand og dermed udgøre en sundhedsrisiko. 

  Det gør du efter oversvømmelsen:

  • Beskyt dig med gummihandsker og gummistøvler.
  • Meld skaden til dit forsikringsselskab, og bed om praktiske instrukser.
  • Flyt det, der står i vand, og red det, der kan reddes.
  • Fjern vandet med fx spande for at undgå fugtskader og skimmelsvamp. 
  • Kontakt et skadeservicefirma, hvis skaderne er for store til, du selv kan klare det.
  • Luft ud, og varm rummet op. Brug evt. affugter.
  • Sæt vådt inventar til tørre, og skaf ventilation til vandskadede vægge for at modvirke skimmelsvamp.
  • Tag billeder af vandskaden til forsikringsselskabet. 
  • Smid ikke tingene ud. Forsikringsselskaberne vil ofte sende en taksator ud, der skal vurdere skaderne. 

  Er der sket skader på veje, fortove mv., kan du kontakte Teknik og Miljø på 89 40 44 00. Her kan du få information om, hvordan du skal forholde dig. Teknik og Miljø er kun ansvarlig for reparationer på offentlige veje og fortove. Grundejerne er ansvarlige for reparationer af private veje. 

  Hvis der i forbindelse med en oversvømmelse er vand, der er forurenet med vand fra kloakken, anbefaler embedslægen:

  • Beskyt dig med gummistøvler og gummihandsker, hvis du skal i kontakt med forurenet vand.
  • Har du haft direkte kontakt med forurenet vand eller slam, skal du være opmærksom på ikke at få rester af aflejringer i mund, øjne eller sår. 
  • Vask hænder, og skift fodtøj, inden du går ind.

  Efter oversvømmelser med regnvand og kloakvand anbefaler Sundhedsstyrelsen, at grøntsager fra køkkenhaver enten kasseres eller renses omhyggeligt og koges. 

  Skift eventuelt forurenet sand i sandkassen. 

  Sidst opdateret: 7. november 2023