Gå til hovedindhold

Vil du ændre brugen af din bygning?

Vil du fx bruge en garage eller tagetage til beboelse, eller vil du bruge en del af huset til erhverv, skal du bruge en byggetilladelse.

 • Læs op

Indhold

  Når du ændrer på anvendelsen af en bygning, skal du undersøge, om den nye anvendelse stemmer overens med de bestemmelser, der gælder for bygningen. Bestemmelserne kan stå i lokalplanen, kommuneplanen, en byplansvedtægt eller i deklarationer på din ejendom.

  Du kan undersøge lokalplaner, kommuneplaner og byplansvedtægter på ois.dk 

  Deklarationer finder du på tinglysning.dk.  Log på med NemID.

  Du skal vide, at en ændring i anvendelsen kan udløse krav om fx at etablere parkeringspladser eller opholdsarealer. Der kan også være krav om at ændre adgangsforholdene.

  Du skal altid søge om tilladelse, hvis bygningsarbejdet eller nyindretningen omfatter ændret anvendelse eller udvidelse af etagearealet. Det kan fx være, hvis du vil indrette et udhus til kontor i forbindelse med etablering af erhverv, lige som vi betragter inddragelse af et loft til erhvervskontor som en udvidelse af arealet.

  Erhvervet skal drives af den, der bor i den pågældende bolig, og der må ikke være ansatte i virksomheden.

  Den type erhverv, der kan drives fra egen bolig er liberale erhverv, og det er fx: læge, advokat, frisør, dagpleje, klinik, revisor, tegnestue eller tilsvarende. 

  Du kan læse mere om hvilke erhverv, du må drive fra din bolig, i den kommuneplanramme og lokalplan, der er gældende for dit område.

  Du finder dem på ois.dk

  Du må ikke begynde på byggeriet, og du må ikke ændre anvendelsen, før du har en byggetilladelse.

  Du skal altid søge om tilladelse, hvis en garage, en carport eller et udhus skal godkendes til bolig. Og du skal sørge for, at de gældende regler i forhold til bygningsreglementet bliver overholdt – fx reglerne om isolering.

  Carporte, garager og udhuse, der er bygget i skel, kan vi som udgangspunkt ikke godkende til beboelse.

  Er du pensionist mv. og ejer en bolig i et sommerhusområde, kan du bo i dit sommerhus hele året, hvis du har ejet den i mere end et år. Det kræver ikke en byggetilladelse.

  Kend reglerne om helårsbeboelse i sommerhuse.

  Det kræver en tilladelse, hvis du vil ændre anvendelsen af din helårsbolig. Du skal søge om tilladelse, hvis du for eksempel ønsker at ændre din bolig til: 

  • Nedrivning
  • Benyttelse til erhvervsformål
  • Permanent korttidsudlejning / hotellejlighed
  • Opdeling / udlejning af beboelseslejlighed til enkeltværelser
  • Fritidsbolig eller anden midlertidig benyttelse i mindre en 50% af tiden
  • Samme husstand vil benytte mere end én bolig i samme kommune

  Ved ansøgning om ændring skal du huske:

  • Fuldmagt fra ejere eller andelsboligforening
  • Dokumentation om frivillig fraflytning i form af kopi af lejerens opsigelse, erklæring eller tidsbegrænset lejeaftale
  • Redegørelse for den fremtidige ønskede anvendelse 

  Nedrivning, nedlægning til erhverv og opdeling til enkeltværelser kræver også byggetilladelse, som skal søges særskilt om ved Byggeri: Ansøg om byggetilladelse

  Byrådets retningslinjer for sammenlægning og nedlægning af lejligheder findes her: Retningslinjer for sammenlægning og nedlægning af boliger i Aarhus kommune

   Ansøgning med bilag sendes til: 

  Arealudvikling og Almene Boliger
  Teknik og Miljø
  Karen Blixens Boulevard 7
  8220 Brabrand
  almeneboliger@mtm.aarhus.dk

  Du kan også ringe på telefon: 89404400, hvis du har yderligere spørgsmål.

  Sidst opdateret: 8. maj 2024