Gå til hovedindhold

Når byggeri støjer og støver

Bygge- og anlægsarbejde kan genere naboerne. Kommunen opsætter derfor en række vilkår, som bygherrerne skal overholde for at begrænse generne.

 • Læs op

Indhold

  Når Aarhus Kommune giver en byggetilladelse, indeholder den en række vilkår, som bygherren skal overholde.

  Standardvilkårene for byggeri og nedrivninger er: 

  • Støjende aktiviteter må kun ske mellem kl. 7-18 på hverdage og kl. 7-14 på lørdage. Der er ingen støjgrænser i disse tidsrum. 
  • Uden for ovennævnte tidsrum må aktiviteter på byggepladsen ikke medføre gener. I praksis betyder det, at der ikke kan bruges entreprenørmaskiner, motoriseret værktøj og slagværktøj i nærheden af beboelse. 
  • Ramning (fx pælefundering) og vibrering må som udgangspunkt kun ske i tidsrummet kl.8-16 på hverdage.
  • Støvgener fra facadebehandling, kørsel på byggepladsen mv. skal begrænses mest muligt ved afdækning eller vanding. 

  Der skal være væsentlige grunde til at fravige disse vilkår, og sker det, vil beboere i området normalt blive orienteret. 

  Risiko for sætningsskader

  I forbindelse med ramning kan du bekymre dig for sætningsskader på din ejendom. Skader på omkringliggende bygninger er dog et privatretligt anliggende, og derfor skal du henvende dig til byggeriets bygherre/entreprenør vedrørende eventuelle skader.

  Da det er en kendt problemstilling for entreprenører/bygherrer, vil de ofte fotografere ejendomme i forbindelse med større anlægsarbejder. På den måde er det til at dokumentere, hvilke skader der er sket i forbindelse med arbejdet. De kan også sætte måleudstyr på sokler og facader, så de på den måde kan overvåge vibrationsniveauet og dermed gribe ind, inden der opstår skader.

  Vil du klage? 

  Hvis du er nabo til et byggeri, som ikke overholder de nævnte vilkår, kan du kontakte entreprenøren/bygherren. Har det ikke den ønskede effekt, kan du kontakte os. Det kan du også, hvis du i øvrigt mener, at du er udsat for gener fra byggeriet, som ligger ud over det acceptable.

   

   

  Sidst opdateret: 11. oktober 2023