Gå til hovedindhold

Skal du bygge i landzone?

Hvis du vil udstykke, bygge eller ændre brugen af bygninger i landzone, skal du først søge om landzonetilladelse.

Dekorativt billede af mark

Indhold

  Skal du bygge eller udstykke i landzone, er det en god idé at søge i god tid. Det samme gælder, hvis du vil ændre brugen af både bygninger eller ubebyggede arealer i landzone.

  Mange projekter i landzone kræver en landzonetilladelse. Sagsbehandlingen vedrørende landzonetilladelser er anderledes end den typiske byggesagsbehandling, og den kan være mere langvarig.

  Der er undtagelser fra kravet om landzonetilladelse. Disse undtagelser fremgår af planloven §§ 36 og 37.

  Først og fremmeste skal vi foretage en konkret vurdering af den ansøgning, du sender til os. Derefter skal vi orientere naboerne om dine ønsker, og de skal have lov til at udtale sig. Når vi har vurderet naboernes eventuelle bemærkninger, træffer vi en afgørelse.

  Træffer vi afgørelse om, at projektet kan godkendes med udstedelse af landzonetilladelse, skal vi annoncere afgørelsen, og herefter er der en klagefrist på fire uger.

  Hvis projektet kræver både landzonetilladelse og byggetilladelse, kan kommunen først afgøre, om projektet kan få byggetilladelse, når annonceringsperioden vedrørende landzonetilladelsen er afsluttet.

  Klages der over landzonetilladelsen, har klagen opsættende virkning, dvs. kommunen kan ikke udstede en byggetilladelse, før en eventuel klage er afgjort, og Planklagenævnet har stadfæstet kommunens afgørelse.

  Du kan læse om planlovens landzonebestemmelser her.

  Du behøver ikke en landzonetilladelse til at opføre garager, carporte, drivhuse og lignende bygninger på op til 50 kvm, hvis de opføres i tilknytning til enfamiliehuse eller sommerhuse.

  Sidst opdateret: 11. oktober 2023