Gå til hovedindhold

Når vi skal bruge en fuldmagt

I byggesager beder vi ofte om en fuldmagt. Det er med til at sikre ejeren af ejendommen.

 • Læs op

Indhold

  Når vi opkræver byggesagsgebyrer, gør vi det altid hos ejendommens tinglyste ejer. Derfor skal vi altid have en fuldmagt fra ejeren, inden vi behandler en byggesag eller besvarer en forespørgsel på en ejendom. Derudover er fuldmagten med til at sikre, at vi ikke behandler byggesager/forespørgsler på en ejendom, uden ejeren er bekendt med det.

  Find fuldmagten her
  Søger du i en ejendom ejet af en ejerforening, andelsforening eller lignende, skal du bruge denne fuldmagt

  Du skal sende en fuldmagt i alle de sager, hvor du søger eller spørger om noget på en ejendom, du ikke selv ejer, eller hvor en ejerforening ejer ejendommen.

  En fuldmagt skal indeholde:

  • Ejendommens adresse, matrikelnummer og ejendomsnummer
  • Navn og adresse på ejendommens tinglyste ejere(e)
  • Navn og adresse på ansøger (den som får fuldmagten)
  • Beskrivelse af, hvad der gives fuldmagt til – fx nedrivning eller ansøgning om byggetilladelse
  • Tydelig angivelse af, hvem der har skrevet under – stempler er velkomne
  • CVR-nummer på evt. virksomhed

  Hvis fuldmagten udstedes af en administrator, skal det fremgå tydeligt, hvem det er for.

  En fuldmagt må ikke indeholde betingelser eller tidsfrister, da vi ikke har lovhjemmel til at håndhæve disse.

  Når du skriver under på en fuldmagt, giver du modtageren af fuldmagten ret til at søge/forespørge på den ejendom hos Aarhus Kommune. Du giver lov til, at vi gennemfører en sagsbehandling, træffer en afgørelse/besvarer en forespørgsel og sender en faktura for forbrugt tid til dig.

  Vi sender altid fakturaen for byggesagsgebyret til den tinglyste ejer, og fuldmagten må ikke indeholde betingelser om, at vi skal sende fakturaen til andre. Hvis I har en aftale om, at fakturaen skal betales af andre end dig, er det et privatretligt forhold.

  Nej, det må du ikke. Vi skal bruge en fuldmagt direkte fra den tinglyste ejer til den person/virksomhed, der søger.

  Sidst opdateret: 17. oktober 2023