Gå til hovedindhold

Opgaver og nøgletal

Sundhed og Omsorg varetager ansvaret for sundheds- og ældreområdet i Aarhus Kommune.

Indhold

  Vores medarbejdere sørger bl.a. for træning og rehabilitering, drift af folkehuse og plejehjem, aktivitets- og sundhedsfremmetilbud og meget mere. I Sundhed og Omsorg vil vi give magten tilbage til borgerne i Aarhus Kommune. Velfærdssamfundet er ikke bare et forsikringsselskab, men et samfund funderet på medborgerskab og nærhed. Vi vil give borgerne mere magt med udgangspunkt i det fællesskab, der er fundamentet i velfærden. Vi kalder det samfund, Kærlig Kommune.

  Magasinet Mening

  Nøgletal

  • 6500 aarhusianere modtager hjælp i eget hjem 
  • Der er 51 plejehjem med plads til 2.300 beboere
  • Der er visiteret 50.000 hjælpemidler fordelt på 27.000 borgere
  • Der er over 7000 medarbejdere i Sundhed og Omsorg

  Strategi

  De fem ledetråde er Sundhed og Omsorgs strategi. Strategien giver retning til vores arbejde og udfordrer vores adfærd og holdninger – med det simple formål, at vi hver dag bliver en smule bedre til at gøre vores arbejde til gavn for borgerne i Aarhus.

  Sidst opdateret: 25. oktober 2023