Gå til hovedindhold

COVID-19-kviktest

Læs mere om COVID-19-kviktest i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Oplysninger om anvendelse af persondata i forbindelse med kommunens COVID-19 kviktest

  I forbindelse med COVID-19 kviktest skal vi, Aarhus Kommune, jf. databeskyttelsesforordningen informere om en række detaljer i vores håndtering af oplysninger og oplyse om rettighederne i forbindelse med persondatabehandlingen.

  Vi behandler følgende personoplysninger om den testede:

  • CPR-nummer
  • Navn
  • Telefonnummer (forælders telefonnummer for elever under 15, opgivet telefonnummer for 15-17 årige, telefonnummer for ansatte)
  • Testresultatet

  Det gør vi for at kunne udføre COVID-19 kviktest efter sundhedsmyndighedernes forskrifter.

  Det er frivilligt at deltage i kviktesten, men ved test er det nødvendigt for os at benytte ovenstående oplysninger. Testen vil kun blive udført efter samtykke jf. sundhedsloven:

  • For elever under 15 år, jf. samtykke afgivet fra forældremyndighedsindehaver efter information om testen (enten via Aula, Skoleintra eller fysisk brev)
  • For elever fra og med 15 år ved fremmøde til testen efter modtaget information om testen
  • For ansatte ved fremmøde til testen efter modtaget information om testen

  Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b, (sundhedsretlig forpligtelse) jf.

  • Bekendtgørelse om midlertidig tilladelse til sygeplejersker og sundhedsplejersker ansat i kommuner til at udøve udvalgte former for lægevirksomhed i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)” og
  • Bekendtgørelse om anmeldelse af positive resultater af test for coronavirussygdom (COVID-19) foretaget af kommunalbestyrelsen, private behandlingssteder, selvstændige virksomheder og aktører, der foretager eller forestår antigentest for coronavirussygdom (COVID-19), der ikke er forbeholdt lægefaglig virksomhed med henblik på smitteopsporing og kompensation

  For elever sker der en videregivelse af positivt testsvar til forældre og skolens ledelse for at kunne håndtere smitten.

  Oplysninger om CPR, navn, og testsvar  bliver videregivet til Sundhedsdatastyrelsen, og på Sundhed.dk hvis Sundhedsdatastyrelsen vælger at oprette en integration dertil på et tidspunkt. Ved positivt testsvar videregives også telefonnummer til disse.

  De oplysninger vi her behandler i forbindelse med testen og journalføring af resultatet, vil blive opbevaret sikkert og adgangsbegrænsede, jf. journalføringsbekendtgørelsen. Der sker hos Sundhedsdatastyrelsen, der i opbevaringsperioden er databehandler for Aarhus Kommune. Der er arkivpligt i 5 år, hvorefter vi sletter oplysningerne.

  Der er i forbindelse med behandlingen af personoplysninger en række rettigheder. Der er ret til at anmode om indsigt i oplysningerne, vi har behandler om den testede. Der er også ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og der kan anmodes om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Vær dog opmærksom på, at kommunen er forpligtet til at gemme de oplysninger, vi har noteret jf. ovenstående om journalføringsbekendtgørelsen.

  Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Børn og Unge, Sundhed, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J., som kan kontaktes på st@mbu.aarhus.dk. Er der spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes databeskyttelse af personoplysningerne, så kan Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver kontaktes på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

  Du skal slutteligt vide at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

  Forældreinformation omkring test af børn i skolen

  For at medvirke til at forebygge smitte på vores skoler tilbyder Børn og Unge i Aarhus Kommune, at elever kan blive kviktestet på skolen i skoletiden jf. Sundhedsstyrelsens til en hver tid gældende retningslinjer. Det gælder både “hurtigst muligt”-testen, når barnet er nær kontakt, og den regelmæssige screeningstest. Retningslinjerne kan variere fx afhængigt af barnets alder, og afhængig af om barnet er tidligere smittet eller færdigvaccineret.

  Find overblik over Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer her.

  Hvis et barn under 15 år skal testes på skolen, kræver det samtykke fra forælder eller værge, jf. Sundhedsloven. Forældre til børn til og med 14 år bedes derfor tage stilling til samtykket i Aula. Her vil du snart blive præsenteret for tilladelsesvalget, når du logger ind på Aula.

  Hvis du giver samtykke til, at dit barn må testes for COVID-19 i skolen, vil Aarhus kommune registrere testsvarene hos Sundhedsdatastyrelsen. Ved positive testsvar orienterer skolen straks forældrene om resultatet.

  Ønsker du senere at trække dit samtykke tilbage (eller give det), kan det gøres i Aula under ”Min profil” og herefter under ”Stamkort”.

  For elever, der er fyldt 15 år, er det eleven selv, der kan beslutte, om eleven ønsker at blive testet, jf. Sundhedsloven. Samtykke sker her ved fremmøde til testen efter at have modtaget information om testen.

  Det er frivilligt at benytte kviktesten.

   

  Om COVID-19-testen

  Testen, som anvendes, er en såkaldt næseborstest, der i forbindelse med test skal føres 2-4 cm op i næsen. Testen gennemføres af personale, der er oplært i at pode med næseborstesten. Hvis der på et senere tidspunkt vil blive benyttet andre typer test end ovenstående, vil alle forældre/værger blive skriftligt informeret om dette.

  Der er en usikkerhed forbundet med næseborstesten. Hvis næseborstesten er positiv, er der mistanke om smitte ved barnet. Dette skal efterfølgende be- eller afkræftes ved en opfølgende PCR-test, der skal foretages samme dag eller dagen efter.

  Der kan i nogle tilfælde opstå gener i forbindelse med testningen, fx næseblod.

  Sådan foregår det

  For at gøre jeres barn så trygt som muligt ved testen er det en god ide at gennemgå nedenstående med jeres barn inden testen.

  • Skolen laver en plan for, hvornår de enkelte klasser bliver testet
  • Klassens lærer orienterer eleverne om testforløbet. Børn, der ikke skal testes, f.eks. pga. manglende samtykke, tidligere smitte eller vaccination, bliver tilbage i klassen og arbejder med egne opgaver.
  • Elevens lærer sikrer sig, at eleven er tryg i situationen.
  • Poderen vil guide eleven og have fokus på en tryg og god oplevelse. Hvis en elev alligevel bliver utryg i situationen og ikke vil testes, bliver eleven ikke testet men går tilbage til klasselokalet uden at være blevet testet. I dette tilfælde vil forældre blive orienteret om, at barnet ikke er blevet testet den pågældende dag.
  • Når poderne har fået svar på alle tests, ringer de til skolens ledelse og giver besked, hvis én eller flere af testene er positive, samt fortæller navn på den/de mistænkte smittede elev/elever. Hvis alle tests er negative, kontaktes ledelsen ikke. Svaret vil senere fremgå på Sundhed.dk.
  • Ved positive test informerer skolen herefter forældrene og fortæller, hvilke retningslinjer der er gældende for barnet, afhængigt af om barnet er testet positivt eller er nær kontakt til en, der er testet positiv.
  • Hvis en test ikke er gyldig (inkonklusiv), orienteres skolens ledelse, som orienterer forældre.

  Læs om kommunens behandling af dit barns personoplysninger i forbindelse med udførelsen af COVID-19-test her: www.aarhus.dk/kviktest

  Forældreinformation omkring test af børn i skolen

  For at medvirke til at forebygge smitte på skolerne tilbyder Børn og Unge i Aarhus Kommune, at elever kan blive kviktestet på skolen i skoletiden jf. Sundhedsstyrelsens til en hver tid gældende retningslinjer. Det gælder både “hurtigst muligt”-testen, når barnet er nær kontakt, og den regelmæssige screeningstest. Retningslinjerne kan variere fx afhængigt af barnets alder, og afhængig af om barnet er tidligere smittet eller færdigvaccineret.

  Find overblik over Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer her.

  Hvis et barn under 15 år skal testes på skolen, kræver det samtykke fra forælder eller værge, jf. Sundhedsloven. Forældre til børn til og med 14 år bedes derfor tage stilling til samtykket på ForældreIntra, hvor du bliver inviteret til at tilmelde dig ” Samtykke til COVID-19 test på skolen december 2021”, hvortil du kan svare JA eller NEJ.

  Hvis du giver samtykke til, at dit barn må testes for COVID-19 i skolen, vil Aarhus kommune registrere testsvarene hos Sundhedsdatastyrelsen. Ved positive testsvar orienterer skolen straks forældrene om resultatet.

  Ønsker du senere at trække dit samtykke tilbage (eller give det) kan det gøres ved at rette henvendelse til skolen.

  For elever, der er fyldt 15 år, er det eleven selv, der kan beslutte, om eleven ønsker at blive testet, jf. Sundhedsloven. Samtykke sker her ved fremmøde til testen efter at have modtaget information om testen.

  Det er frivilligt at benytte kviktesten.

   

  Om COVID-19-testen

  Testen, som anvendes, er en såkaldt næseborstest, der i forbindelse med test skal føres 2-4 cm op i næsen. Testen gennemføres af personale, der er oplært i at pode med næseborstesten. Hvis der på et senere tidspunkt vil blive benyttet andre typer test end ovenstående, vil alle forældre/værger blive skriftligt informeret om dette.

  Der er en usikkerhed forbundet med næseborstesten. Hvis næseborstesten er positiv, er der mistanke om smitte ved barnet. Dette skal efterfølgende be- eller afkræftes ved en opfølgende PCR-test, der skal foretages samme dag eller dagen efter.

  Der kan i nogle tilfælde opstå gener i forbindelse med testningen, fx næseblod.

  Sådan foregår det

  For at gøre jeres barn så trygt som muligt ved testen er det en god ide at gennemgå nedenstående med jeres barn inden testen.

  • Skolen laver en plan for, hvornår de enkelte klasser bliver testet
  • Klassens lærer orienterer eleverne om testforløbet. Børn, der ikke skal testes, f.eks. pga. manglende samtykke, tidligere smitte eller vaccination, bliver tilbage i klassen og arbejder med egne opgaver.
  • Elevens lærer sikrer sig, at eleven er tryg i situationen.
  • Poderen vil guide eleven og have fokus på en tryg og god oplevelse. Hvis en elev alligevel bliver utryg i situationen og ikke vil testes, bliver eleven ikke testet men går tilbage til klasselokalet uden at være blevet testet. I dette tilfælde vil forældre blive orienteret om, at barnet ikke er blevet testet den pågældende dag.
  • Når poderne har fået svar på alle tests, ringer de til skolens ledelse og giver besked, hvis én eller flere af testene er positive, samt fortæller navn på den/de mistænkte smittede elev/elever. Hvis alle tests er negative, kontaktes ledelsen ikke. Svaret vil senere fremgå på Sundhed.dk.
  • Ved positive test informerer skolen herefter forældrene og fortæller, hvilke retningslinjer der er gældende for barnet, afhængigt af om barnet er testet positivt eller er nær kontakt til en, der er testet positiv.
  • Hvis en test ikke er gyldig (inkonklusiv), orienteres skolens ledelse, som orienterer forældre.

  Læs om kommunens behandling af dit barns personoplysninger i forbindelse med udførelsen af COVID-19-test her: www.aarhus.dk/kviktest

  Forældreinformation omkring test af børn i skolen

  Børn, der bliver nære kontakter anbefales én kviktest eller PCR-test hurtigst muligt, når de får at vide, at de er nære kontakter (samt efterfølgende PCR-test på 4. og 6. dagen). Færdigvaccinerede og tidligere smittede indenfor de seneste 12 mdr. er undtaget anbefaling om kviktest/PCR-test hurtigst muligt og kan nøjes med PCR-test på 4. og 6 dagen.

  For at medvirke til at forebygge smitte på vores skoler tilbyder Børn og Unge i Aarhus Kommune, at alle elever fra 0. klasse og opefter kan blive testet med en kviktest på skolen hurtigst muligt, hvis de bliver nære kontakter til en smittet i skoletiden.

  Samtykke for elever til og med 14 år

  Hvis et barn under 15 år skal testes på skolen, kræver det samtykke fra forælder eller værge, jf. Sundhedsloven. For at kunne tilbyde test på skolen, hvis dit barn bliver nær kontakt, bedes du tage stilling til dette samtykke i Aula, hvor du snart vil blive præsenteret for tilladelsesvalget, når du logger ind på Aula. Samtykket er gældende frem til udløb af skoleåret 2021/2022, eller til det lovmæssige grundlag for test ikke længere er gældende, hvis denne dato indtræffer først.

  Hvis du giver samtykke til at dit barn må testes for COVID-19 i skolen, vil Aarhus kommune registrere testsvaret hos Sundhedsdatastyrelsen. Ved positive testsvar orienterer skolen straks forældrene om resultatet.

  Ønsker du senere at trække dit samtykke tilbage (eller give det) kan det gøres i Aula under ”Min profil” og herefter under ”Stamkort”.

   

  Om COVID-19-testen

  Testen, som anvendes, er en såkaldt næseborstest, der i forbindelse med test skal føres 2-4 cm. op i næsen. Testen gennemføres af personale, der er oplært i at pode med næseborstesten.

  Der er en usikkerhed forbundet med næseborstesten. Hvis næseborstesten er positiv, er der mistanke om smitte ved barnet. Dette skal efterfølgende be- eller afkræftes ved en opfølgende PCR-test, der skal foretages samme dag eller dagen efter.

  Der kan i nogen tilfælde opstå gener i forbindelse med testningen, fx næseblod.

  Hvis der på et senere tidspunkt vil blive benyttet andre typer test end ovenstående, vil alle forældre/værger blive skriftligt informeret om dette.

  Sådan foregår det

  For at gøre jeres barn så trygt som muligt ved testen er det en god ide at gennemgå nedenstående med jeres barn.

  • I tilfælde af smitte i klassen orienterer klassens lærer eleverne om testforløbet. Børn, der ikke skal testes, f.eks. pga. manglende samtykke, tidligere smitte eller vaccination, bliver tilbage i klassen og arbejder med egne opgaver imens.
  • Eleverne bliver testet én ad gangen. Elevens lærer sikrer sig, at eleven er tryg i situationen.
  • Poderen vil guide eleven og have fokus på en tryg og god oplevelse. Hvis en elev alligevel bliver utryg i situationen og ikke vil testes, bliver eleven ikke testet. I dette tilfælde vil forældrene blive orienteret om, at barnet ikke er blevet testet. Forældrene vil ligeledes blive informeret, hvis testen ikke er gyldig (inkonklusiv).
  • Når poderen har fået alle testsvar orienteres skolens ledelse om svarene.
  • Skolens ledelse kontakter forældrene til de nære kontakter i klassen og orienterer om kviktestsvaret og de opfølgende PCR-tests.
   • Elever, der er nær kontakt og får et negativt kviktestsvar i skolen: Eleven opfordres til PCR test på 4. dagen (PCR) og 6. dagen (PCR) efter sidste nære kontakt til den smittede. Eleven kan fortsætte undervisningen i skolen og skal ikke i isolation medmindre barnet får COVID-19-lignende symptomer eller en positiv PCR-test.
   • Elever, der er nær kontakt og får et positivt kviktestsvar i skolen: Eleven skal straks i isolation, og skal testes igen ved en PCR-test enten samme dag eller senest dagen efter. Skolen skal straks have besked om svaret på PCR-testen. Hvis PCR-testen er positiv, skal eleven blive hjemme i isolation i 7 dage. Dvs. hvis testen i skolen er foretaget en mandag, må barnet møde i skole igen tirsdag i ugen efter. Hvis barnet udvikler symptomer undervejs, skal barnet være symptomfri i 48 timer, før det må vende tilbage.
  • Navnet på den/de elever der tester positivt, er fortroligt medmindre forældrene giver samtykke til, at skolen gerne må oplyse det til andre relevante personer.

  Læs om kommunens behandling af dit barns personoplysninger i forbindelse med udførelsen af COVID-19-test her: www.aarhus.dk/kviktest

   

   

  Forældreinformation omkring test af børn i skolen

  Børn, der bliver nære kontakter anbefales én kviktest eller PCR-test hurtigst muligt, når de får at vide, at de er nære kontakter (samt efterfølgende PCR-test på 4. og 6. dagen). Færdigvaccinerede og tidligere smittede indenfor de seneste 12 mdr. er undtaget anbefaling om kviktest/PCR-test hurtigst muligt og kan nøjes med PCR-test på 4. og 6 dagen.

  For at medvirke til at forebygge smitte tilbyder Børn og Unge i Aarhus Kommune, at alle elever fra 0. klasse og opefter kan blive testet med en kviktest på skolen hurtigst muligt, hvis de bliver nære kontakter til en smittet i skoletiden.

   

  Samtykke for elever til og med 14 år

  Hvis et barn under 15 år skal testes på skolen, kræver det samtykke fra forælder eller værge, jf. Sundhedsloven. For at kunne tilbyde test på skolen, hvis dit barn bliver nær kontakt, bedes du tage stilling til samtykket på ForældreIntra, hvor du bliver inviteret til at tilmelde dig ” Samtykke til COVID-19 test på skolen ved nær kontakt”, hvortil du kan svare JA eller NEJ. Samtykket er gældende frem til udløb af skoleåret 2021/2022, eller til det lovmæssige grundlag for test ikke længere er gældende, hvis denne dato indtræffer først.

  Hvis du giver samtykke til, at dit barn må testes for COVID-19 i skolen, vil Aarhus Kommune registrere testsvaret hos Sundhedsdatastyrelsen. Ved positive testsvar orienterer skolen straks forældre om resultatet.

  Ønsker du senere at trække dit samtykke tilbage (eller give det) kan det gøres ved at rette henvendelse til skolen.

  Om COVID-19-testen

  Testen, som anvendes, er en såkaldt næseborstest, der i forbindelse med test skal føres 2-4 cm. op i næsen. Testen gennemføres af personale, der er oplært i at pode med næseborstesten.

  Der er en usikkerhed forbundet med næseborstesten. Hvis næseborstesten er positiv, er der mistanke om smitte ved barnet. Dette skal efterfølgende be- eller afkræftes ved en opfølgende PCR-test, der skal foretages samme dag eller dagen efter.

  Der kan i nogen tilfælde opstå gener i forbindelse med testningen, fx næseblod.

  Hvis der på et senere tidspunkt vil blive benyttet andre typer test end ovenstående, vil alle forældre/værger blive skriftligt informeret om dette.

  Sådan foregår det

  For at gøre jeres barn så trygt som muligt ved testen er det en god ide at gennemgå nedenstående med jeres barn.

  • I tilfælde af smitte i klassen orienterer klassens lærer eleverne om testforløbet. Børn, der ikke skal testes, f.eks. pga. manglende samtykke, tidligere smitte eller vaccination, bliver tilbage i klassen og arbejder med egne opgaver imens.
  • Eleverne bliver testet én ad gangen. Elevens lærer sikrer sig, at eleven er tryg i situationen.
  • Poderen vil guide eleven og have fokus på en tryg og god oplevelse. Hvis en elev alligevel bliver utryg i situationen og ikke vil testes, bliver eleven ikke testet. I dette tilfælde vil forældrene blive orienteret om, at barnet ikke er blevet testet. Forældrene vil ligeledes blive informeret, hvis testen ikke er gyldig (inkonklusiv).
  • Når poderen har fået alle testsvar orienteres skolens ledelse om svarene.
  • Skolens ledelse kontakter forældrene til de nære kontakter i klassen og orienterer om kviktestsvaret og de opfølgende PCR-tests.
   • Elever, der er nær kontakt og får et negativt kviktestsvar i skolen: Eleven opfordres til PCR test på 4. dagen (PCR) og 6. dagen (PCR) efter sidste nære kontakt til den smittede. Eleven kan fortsætte undervisningen i skolen og skal ikke i isolation medmindre barnet får COVID-19-lignende symptomer eller en positiv PCR-test.
   • Elever, der er nær kontakt og får et positivt kviktestsvar i skolen: Eleven skal straks i isolation, og skal testes igen ved en PCR-test enten samme dag eller senest dagen efter. Skolen skal straks have besked om svaret på PCR-testen. Hvis PCR-testen er positiv, skal eleven blive hjemme i isolation i 7 dage. Dvs. hvis testen i skolen er foretaget en mandag, må barnet møde i skole igen tirsdag i ugen efter. Hvis barnet udvikler symptomer undervejs, skal barnet være symptomfri i 48 timer, før det må vende tilbage.
  • Navnet på den/de elever der tester positivt, er fortroligt medmindre forældrene giver samtykke til, at skolen gerne må oplyse det til andre relevante personer.

  Læs om kommunens behandling af dit barns personoplysninger i forbindelse med udførelsen af COVID-19-test her: www.aarhus.dk/kviktest

   

   

  Forældreinformation omkring test af børn i skolen

  Børne og Undervisningsministeriet anbefaler, at alle elever fra 9 år, som har fysisk fremmøde i skolen, bliver rutinemæssigt testet for COVID-19 én gange om ugen.

  OBS: Hvis dit barn har påbegyndt vaccination (14 dage efter første vaccinestik) eller har været smittet med COVID-19 indenfor de sidste 12 mdr. er det undtaget for ovenstående anbefaling.

  Børn, der bliver nære kontakter anbefales én kviktest eller PCR-test hurtigst muligt, når de får at vide, at de er nære kontakter (samt efterfølgende PCR-test på 4. og 6. dagen). Færdigvaccinerede og tidligere smittede indenfor de seneste 12 mdr. er undtaget anbefaling om kviktest/PCR-test hurtigst muligt og kan nøjes med PCR-test på 4. og 6 dagen.

  For at medvirke til at forebygge smitte på vores skoler tilbyder Børn og Unge i Aarhus Kommune, at elever fra 9 år kan blive testet på skolen i skoletiden, både den rutinemæssige test én gang om ugen og en kviktest hurtigst muligt, hvis de bliver nær kontakt til en smittet.

  Det er frivilligt at deltage i kviktesten.

  Samtykke for elever mellem 9 og 14 år

  Hvis et barn under 15 år skal testes på skolen, kræver det samtykke fra forælder eller værge, jf. Sundhedsloven. Der har tidligere været mulighed for at afgive samtykke til test for forældre til elever 12-14 år. Dette samtykke udløber dog 30. september 2021. For at kunne tilbyde test på skolen fremadrettet både rutinemæssige og i tilfælde af nær kontakt, bedes du tage stilling til dette samtykke i Aula, hvor du snart vil blive præsenteret for tilladelsesvalget, når du logger ind på Aula. Samtykket er gældende frem til udløb af skoleåret 2021/2022, eller til det lovmæssige grundlag for test ikke længere er gældende, hvis denne dato indtræffer først.

  Hvis du giver samtykke til at dit barn må testes for COVID-19 i skolen, vil Aarhus kommune registrere testsvaret hos Sundhedsdatastyrelsen. Ved positive testsvar orienterer skolen straks forældrene om resultatet.

  Ønsker du senere at trække dit samtykke tilbage (eller give det) kan det gøres i Aula under ”Min profil” og herefter under ”Stamkort”.

   

  Samtykke for elever på 15 år eller ældre

  For elever der er fyldt 15 år, er det eleven selv, der kan beslutte, om eleven ønsker at blive testet, jf. Sundhedsloven. Samtykke sker ved fremmøde til testen efter at have modtaget information om testen.

  Om COVID-19-testen

  Testen, som anvendes, er en såkaldt næseborstest, der i forbindelse med test skal føres 2-4 cm. op i næsen. Testen gennemføres af personale, der er oplært i at pode med næseborstesten.

  Der er en usikkerhed forbundet med næseborstesten. Hvis næseborstesten er positiv, er der mistanke om smitte ved barnet. Dette skal efterfølgende be- eller afkræftes ved en opfølgende PCR-test, der skal foretages samme dag eller dagen efter.

  Der kan i nogen tilfælde opstå gener i forbindelse med testningen, fx næseblod.

  Hvis der på et senere tidspunkt vil blive benyttet andre typer test end ovenstående, vil alle forældre/værger blive skriftligt informeret om dette.

  Sådan foregår det

  For at gøre jeres barn så trygt som muligt ved testen er det en god ide at gennemgå nedenstående med jeres barn inden testen.

  • Skolen laver en plan for, hvornår de enkelte klasser bliver testet, så der ikke opstår mylder ved teststedet
  • Klassens lærer orienterer eleverne om testforløbet. Børn, der ikke skal testes, f.eks. pga. manglende samtykke, tidligere smitte eller vaccination, bliver tilbage i klassen og arbejder med egne opgaver imens.
  • Børnene bliver testet én ad gangen. Elevens lærer sikrer sig, at eleven er tryg i situationen.
  • Poderen vil guide eleven og have fokus på en tryg og god oplevelse. Hvis en elev alligevel bliver utryg i situationen og ikke vil testes, bliver eleven ikke testet men går tilbage til klasselokalet uden at være blevet testet. I dette tilfælde vil forældre blive orienteret om, at barnet ikke er blevet testet den pågældende dag.
  • Når poderne har fået svar på alle tests, ringer de til skolens ledelse og giver besked, hvis én eller flere af testene er positive samt fortæller navn på den/de mistænkte smittede elev/elever. Hvis alle tests er negative, kontaktes ledelsen ikke. Svaret vil senere fremgå på Sundhed.dk.
  • Hvis en test ikke er gyldig (inkonklusiv), orienteres skolens ledelse, der orienterer forældre.
  • Ved 1 positiv test i klassen er der alene mistanke om smitte. Forældrene til eleven med den positive test kontaktes og eleven skal hjem. Eleven skal til en opfølgende PCR-test samme dag eller senest dagen efter og isolere sig indtil svaret forelægger. Resten af klassen fortsætter undervisningen og påbegynder først testforløb som nære kontakter, hvis den opfølgende PCR-test er positiv.
  • Ved 2 eller flere positive tests i klassen igangsættes smitteopsporingen af nære kontakter med det samme og forældre informeres. Dvs. alle elever, der er nære kontakter og hverken vaccineret eller tidligere smittet (indenfor de seneste 12 mdr) anbefales at få foretaget en kviktest eller PCR-test hurtigst muligt. Hvis det er muligt, tilbydes elever fra 9 år, at testen hurtigst muligt foretages i skolens kviktestcenter. Elever med positiv kviktestsvar sendes hjem i isolation og skal have fortaget en opfølgende PCR-test samme dag eller senest dagen efter. Hvis den opfølgende PCR-test er negativ for alle elever, der er mistænkt smittet, afblæses smitteopsporingen og det efterfølgende testforløb. Elever uden COVID-19 symptomer, der er nære kontakter, skal ikke hjem i isolation, men kan fortsætte deres skoledag, imens de venter på test og testsvar på 4. og 6. dag.
  • Navnet på den/de elever der tester positivt, er fortroligt medmindre forældrene giver samtykke til, at skolen gerne må oplyse det til andre relevante personer.
  • For elever under 15 år, er det forældrene, der skal fortælle deres barn, om barnet er mistænkt smittet (testet positiv i kviktesten) eller er nær kontakt, når barnet er kommet hjem fra skole medmindre andet er aftalt med skolens ledelse. Elever på 15 år eller ældre orienteres selv af skolens ledelse i tilfælde af positivt testsvar, hvis de har opgivet deres eget telefonnummer.
  • Skolens ledelse fortæller de enkelte forældre, hvordan de skal agere ift. deres barn, alt efter om barnet er testet positiv eller er nær kontakt.
   • Forældre til nære kontakter:
    Barnet skal testes hurtigst muligt (kviktest eller PCR) og igen på 4. dagen (PCR) og 6. dagen (PCR) efter sidste nære kontakt til den smittede. Barnet skal ikke i isolation medmindre barnet får COVID-19-lignende symptomer eller en positiv test.
   • Forældre til elever med positiv kviktest:
    Eleven skal i isolation, og skal testes igen ved en PCR-test enten samme dag eller senest dagen efter. Skolen skal straks have besked om svaret på PCR-testen. Hvis PCR-testen er positiv, skal eleven blive hjemme i isolation i 7 dage. Dvs. hvis testen i skolen er foretaget en mandag, må barnet møde i skole igen tirsdag i ugen efter. Hvis barnet udvikler symptomer undervejs, skal barnet være symptomfri i 48 timer, før det må vende tilbage.

  Læs om kommunens behandling af dit barns personoplysninger i forbindelse med udførelsen af COVID-19-test her: www.aarhus.dk/kviktest

   

  Forældreinformation omkring test af børn i skolen

  Børne og Undervisningsministeriet anbefaler, at alle elever fra 9 år, som har fysisk fremmøde i skolen, bliver rutinemæssigt testet for COVID-19 én gang om ugen.

  OBS: Hvis dit barn har påbegyndt vaccination (14 dage efter første vaccinestik) eller har været smittet med COVID-19 indenfor de sidste 12 mdr. er det undtaget for ovenstående anbefaling.

  Børn, der bliver nære kontakter anbefales én kviktest eller PCR-test hurtigst muligt, når de får at vide, at de er nære kontakter (samt efterfølgende PCR-test på 4. og 6. dagen). Færdigvaccinerede og tidligere smittede indenfor de seneste 12 mdr. er undtaget anbefaling om kviktest/PCR-test hurtigst muligt og kan nøjes med PCR-test på 4. og 6. dagen.

  For at medvirke til at forebygge smitte på vores skoler tilbyder Børn og Unge i Aarhus Kommune, at elever fra 9 år kan blive testet på skolen i skoletiden, både den rutinemæssige test én gang om ugen og en kviktest hurtigt muligt, hvis de bliver nær kontakt til en smittet.

  Det er frivilligt at deltage i kviktesten.

  Elever på 8 år

  Information om test og indhentning af samtykke foregår klassevist, og forældre til elever på 8 år, der går i klasse med 9-årige, modtager derfor muligvis også informationen. Der vil uanset hvad ikke blive foretaget test på elever, der er under 9 år.

   

  Samtykke for elever mellem 9 og 14 år

  Hvis et barn under 15 år skal testes på skolen, kræver det samtykke fra forælder eller værge, jf. Sundhedsloven. Der har tidligere været mulighed for at afgive samtykke til test for forældre til elever 12-14 år. Dette samtykke udløber 30. september 2021. For at kunne tilbyde test på skolen fremadrettet både rutinemæssige og i tilfælde af nær kontakt, bedes du tage stilling til samtykket på ForældreIntra, hvor du bliver inviteret til at tilmelde dig ” Samtykke til COVID-19 test på skolen September 2021”, hvortil du kan svare JA eller NEJ. Samtykket er gældende frem til udløb af skoleåret 2021/2022, eller til det lovmæssige grundlag for test ikke længere er gældende, hvis denne dato indtræffer først.

  Hvis du giver samtykke til, at dit barn må testes for COVID-19 i skolen, vil Aarhus Kommune registrere testsvaret hos Sundhedsdatastyrelsen. Ved positive testsvar orienterer skolen straks forældre om resultatet.

  Ønsker du senere at trække dit samtykke tilbage (eller give det) kan det gøres ved at rette henvendelse til skolen.

  Samtykke for elever på 15 år eller ældre

  For elever, der er fyldt 15 år, er det eleven selv, der kan beslutte, om eleven ønsker at blive testet, jf. Sundhedsloven. Samtykke sker ved fremmøde til testen efter at have modtaget information om testen.

  Om COVID-19-testen

  Testen, som anvendes, er en såkaldt næseborstest, der i forbindelse med test skal føres 2-4 cm. op i næsen. Testen gennemføres af personale, der er oplært i at pode med næseborstesten.

  Der kan i nogen tilfælde opstå gener i forbindelse med testningen, fx næseblod.

  Hvis der på et senere tidspunkt vil blive benyttet andre typer test end ovenstående, vil alle forældre/værger blive skriftligt informeret om dette.

  Sådan foregår det

  For at gøre jeres barn så trygt som muligt ved testen er det en god ide, at I gennemgår nedenstående med jeres barn inden testen.

  • Skolen laver en plan for, hvornår de enkelte klasser bliver testet, så der ikke opstår mylder ved teststedet
  • Klassens lærer orienterer eleverne om testforløbet. Børn, der ikke skal testes, f.eks. pga. manglende samtykke, tidligere smitte eller vaccination, bliver tilbage i klassen og arbejder med egne opgaver imens.
  • Børnene bliver testet én ad gangen. Elevens lærer sikrer sig, at eleven er tryg i situationen.
  • Poderen vil guide eleven og have fokus på en tryg og god oplevelse. Hvis en elev alligevel bliver utryg i situationen og ikke vil testes, bliver eleven ikke testet men går tilbage til klasselokalet uden at være blevet testet. I dette tilfælde vil forældre blive orienteret om, at barnet ikke er blevet testet den pågældende dag.
  • Når poderne har fået svar på alle tests, ringer de til skolens ledelse og giver besked, hvis én eller flere af testene er positive, samt fortæller navn på den/de mistænkte smittede elev/elever. Hvis alle tests er negative, kontaktes ledelsen ikke. Svaret vil senere fremgå på Sundhed.dk.
  • Hvis en test ikke er gyldig (inkonklusiv), orienteres skolens ledelse, der orienterer forældre.
  • Ved 1 positiv test i klassen er der alene mistanke om smitte. Forældrene til eleven med den positive test kontaktes og eleven skal hjem. Eleven skal til en opfølgende PCR-test samme dag eller senest dagen efter og isolere sig indtil svaret forelægger. Resten af klassen fortsætter undervisningen og påbegynder først testforløb som nære kontakter, hvis den opfølgende PCR-test er positiv.
  • Ved 2 eller flere positive tests i klassen igangsættes smitteopsporingen af nære kontakter med det samme, og forældre informeres. Dvs. alle elever, der er nære kontakter og hverken vaccineret eller tidligere smittet (indenfor de seneste 12 mdr), anbefales at få foretaget en kviktest eller PCR-test hurtigst muligt. Hvis det er muligt, tilbydes elever fra 9 år, at testen hurtigst muligt foretages i skolens kviktestcenter. Elever med positiv kviktestsvar sendes hjem i isolation og skal have fortaget en opfølgende PCR-test samme dag eller senest dagen efter. Hvis den opfølgende PCR-test er negativ for alle elever, der er mistænkt smittet, afblæses smitteopsporingen og det efterfølgende testforløb. Elever uden COVID-19-symptomer, der er nære kontakter, skal ikke hjem i isolation, men kan fortsætte deres skoledag, imens de venter på test og testsvar på 4. og 6. dag.
  • Navnet på den/de elever der tester positivt, er fortroligt, medmindre forældrene giver samtykke til, at skolen gerne må oplyse det til andre relevante personer.
  • For elever under 15 år, er det forældrene, der skal fortælle deres barn, om barnet er mistænkt smittet (testet positiv i kviktesten) eller er nær kontakt, når barnet er kommet hjem fra skole, medmindre andet er aftalt med skolens ledelse. Elever på 15 år eller ældre orienteres selv af skolens ledelse i tilfælde af positivt testsvar, hvis de har opgivet deres eget telefonnummer.
  • Skolens ledelse fortæller de enkelte forældre, hvordan de skal agere ift. deres barn, alt efter om barnet er testet positiv eller er nær kontakt.
   • Forældre til nære kontakter:
    Barnet skal testes hurtigst muligt (kviktest eller PCR) og igen på 4. dagen (PCR) og 6. dagen (PCR) efter sidste nære kontakt til den smittede. Barnet skal ikke i isolation, medmindre barnet får COVID-19-lignende symptomer eller en positiv test.
   • Forældre til elever med positiv kviktest:
    Eleven skal i isolation og skal testes igen ved en PCR-test enten samme dag eller senest dagen efter. Skolen skal straks have besked om svaret på PCR-testen. Hvis PCR-testen er positiv, skal eleven blive hjemme i isolation i 7 dage. Dvs. hvis testen i skolen er foretaget en mandag, må barnet møde i skole igen tirsdag i ugen efter. Hvis barnet udvikler symptomer undervejs, skal barnet være symptomfri i 48 timer, før det må vende tilbage.

  Læs om kommunens behandling af dit barns personoplysninger i forbindelse med udførelsen af COVID-19-test her: www.aarhus.dk/kviktest

   

  Forældreinformation omkring test af børn i skolen

  Børne og Undervisningsministeriet anbefaler, at alle elever over 12 år, som har fysisk fremmøde i skolen, bliver testet for COVID-19 to gange om ugen. Denne anbefaling gælder nu til og med 30. september 2021.

  OBS: Hvis dit barn har påbegyndt vaccination (14 dage efter første vaccinestik) eller har været smittet med COVID-19 siden 1. februar 2021 er dit barn undtaget for ugentlige test indtil 1. oktober og du behøver derfor som forældre ikke at give samtykke til kviktest på skolen.

  For at medvirke til at forebygge smitte på vores skoler tilbyder Børn og Unge i Aarhus Kommune, at eleverne kan få foretaget en hurtigtest på skolen i skoletiden to gange om ugen. Tilbuddet gælder for klasser med min. 50% fremmøde.

  For klasser, der har under 50 % fremmøde, henvises eleverne til de regionale teststeder.

  Det er frivilligt at deltage i kviktesten.

   

  Samtykke for elever mellem 12 og 14 år

  Hvis en elev under 15 år skal testes af skolen, kræver det samtykke fra en forælder eller værge, jf. Sundhedsloven. Der har tidligere været mulighed for at afgive samtykke til test for forældre til elever 12-14 år. Dette samtykke udløber dog 31. juli 2021. For at kunne tilbyde test på skolen til og med 30. september 2021 bedes du tage stilling til en forlængelse af samtykket gældende til og med 30. september. Du bedes tage stilling til dette samtykke i Aula, hvor du snart vil blive præsenteret for tilladelsesvalget, når du logger ind på Aula.

  Hvis du giver samtykke til at dit barn må testes for COVID-19 i skolen, vil det medføre at kommunen registrerer svaret hos Sundhedsdatastyrelsen. Ved positive testsvar orienteres skolen dog straks om resultatet for at kunne håndtere smitten.

  Ønsker du senere at trække dit samtykke tilbage (eller give det) kan det gøres i Aula under ”Min profil” og herefter under ”Stamkort”.

   

  Samtykke for elever på 15 år eller ældre

  For elever der er fyldt 15 år, er det eleven selv, der kan beslutte, om eleven ønsker at blive testet, jf. Sundhedsloven. Samtykke sker ved fremmøde til testen efter at have modtaget information om testen.

  Om COVID-19-testen

  Testen, som anvendes, er en såkaldt næseborstest, der i forbindelse med test skal føres 2-4 cm. op i næsen. Testen gennemføres af personale, der er oplært i at pode med næseborstesten.

  Der er en usikkerhed forbundet med næseborstesten. Hvis næseborstesten er positiv, er der mistanke om smitte ved barnet. Dette skal efterfølgende be- eller afkræftes ved en opfølgende PCR-test, der skal foretages samme dag eller dagen efter.

  Der kan i nogen tilfælde opstå gener i forbindelse med testningen, fx næseblod.

  Hvis der på et senere tidspunkt vil blive benyttet andre typer test end ovenstående, vil alle forældre/værger blive skriftligt informeret om dette.

   

  Sådan foregår det

  For at gøre jeres barn så tryg så muligt ved testen er det en god ide at gennemgå nedenstående med jeres barn inden testen.

  • Skolen har lavet en plan for, hvornår de enkelte klasser bliver testet, så der ikke opstår mylder ved teststedet
  • Klassens lærer orienterer eleverne om testforløbet og følges med klassen ned til teststedet. Hvis mange elever fra klasse skal testes, kan læreren evt. opdele klassen i mindre grupper, så ventetiden ved teststedet mindskes. Børn, der ikke skal testes, f.eks. pga. manglende samtykke, bliver tilbage i klassen og arbejder med egne opgaver imens.
  • Børnene bliver testet en ad gangen.
   • Der sikres afskærmning, så klassekammerater ikke kan se eleven, mens testen bliver fortaget.
   • Elevens lærer er med til at sikre, at eleven er tryg i situationen.
  • Poderen vil guide eleven og have fokus på en tryg og god oplevelse. Hvis en elev alligevel bliver utryg i situationen og ikke vil testes, bliver eleven ikke testet men går tilbage til klasselokalet uden at være blevet testet. I dette tilfælde vil forældre blive orienteret om, at barnet ikke er blevet testet den pågældende dag.
  • Når en elev er blevet testet, går eleven tilbage til klasselokalet og går i gang med den aftalte opgave.
  • Når poderne har fået svar på alle tests, ringer de til skolens ledelse og giver besked, hvis én eller flere af testene er positive samt fortæller navn på den/de mistænkte smittede elev/elever. Hvis alle tests er negative, kontaktes ledelsen ikke. Svaret vil senere fremgå på Sundhed.dk.
  • Hvis en test ikke er gyldig (inkonklusiv), orienteres skolens ledelse, der orienterer forældre.
  • Ved 1 positiv test i klassen er der alene mistanke om smitte. Forældrene til eleven med den positive test kontaktes og eleven skal hjem. Eleven skal til en opfølgende PCR-test samme dag eller senest dagen efter og isolere sig indtil svaret forelægger. Resten af klassen fortsætter undervisningen og sendes først hjem som nære kontakter, hvis den opfølgende PCR-test er positiv.
  • Ved 2 eller flere positive tests i klassen kontaktes alle forældre med elever i klassen, fordi alle klassens elever sendes hjem som mistænkt smittet (elever med positivt kviktestsvar) eller som nære kontakter. Dette skal ske umiddelbart efter de positive kviktestsvar. Elever med positiv kviktestsvar skal have fortaget en opfølgende PCR-test samme dag eller senest dagen efter. Hvis den opfølgende PCR-test er negativ for alle elever, der er mistænkt smittet, afblæses isolationen og eleverne kan vende tilbage til skolen igen.
  • Navnet på den/de elever der tester positivt, er fortroligt medmindre forældrene ønsker det anderledes.
  • For elever under 15 år, er det forældrene, der skal fortælle deres barn, om barnet er mistænkt smittet eller er nær kontakt, når barnet er kommet hjem fra skole medmindre andet er aftalt med skolens ledelse. Elever på 15 år eller ældre orienteres om et positivt testsvar fra skolens ledelse, hvis de har opgivet deres eget telefonnummer.
  • Skolens ledelse fortæller de enkelte forældre, hvordan de skal agere ift. deres barn, alt efter om barnet er smittet eller er nær kontakt.
   • Forældre til nære kontakter:
    Barnet skal i isolation og skal PCR-testes på 4. dagen og 6. dagen efter den pågældende dag. Hvis begge tests er negativ, må barnet komme i skole igen.
   • Forældre til elever med positiv kviktest:
    Eleven skal i isolation, og skal testes ved en PCR-test enten samme dag eller senest dagen efter. Skolen gives straks besked om svaret på PCR-testen. Hvis PCR-testen er positiv, skal eleven blive hjemme i isolation i 7 dage. Dvs. hvis testen i skolen er foretaget en mandag, må barnet møde i skole igen tirsdag i ugen efter. Hvis barnet udvikler symptomer undervejs, skal barnet være symptomfri i 48 timer, før det må vende tilbage.
   • Bestil tid til PCR-test
    For at bestille tid til PCR-test kan I ringe på tlf. 32 32 05 11 for at få henvisning til test på de rigtige tidspunkter. Det gælder både test at nære kontakter på 4. og 6. dagen samt opfølgende test til smittede børn samme dag eller dagen efter.

  Læs om kommunens behandling af dit barns personoplysninger i forbindelse med udførelsen af COVID-19-test her: www.aarhus.dk/kviktest

  Forældreinformation omkring test af børn i skolen

  Børne og Undervisningsministeriet anbefaler, at alle elever over 12 år, som har fysisk fremmøde i skolen, bliver testet for COVID-19 to gange om ugen. Denne anbefaling gælder nu til og med 30. september 2021.

  OBS: Hvis dit barn har påbegyndt vaccination (14 dage efter første vaccinestik) eller har været smittet med COVID-19 siden 1. februar 2021 er dit barn undtaget for ugentlige test indtil 1. oktober og du behøver derfor som forældre ikke at give samtykke til kviktest på skolen.

  For at medvirke til at forebygge smitte på skolerne tilbyder Børn og Unge i Aarhus Kommune, at eleverne kan få foretaget en hurtigtest på skolen i skoletiden to gange om ugen. Det gælder også for elever på privat- og friskoler. Tilbuddet gælder for klasser med min. 50% fremmøde.

  For klasser, der har under 50 % fremmøde, henvises eleverne til de regionale teststeder.

  Det er frivilligt at deltage i kviktesten.

  Elever på 11 år

  Information om test og indhentning af samtykke foregår klassevis og forældre til elever på 11 år, der går i klasse med 12-årige, modtager derfor også informationen. Der vil uanset hvad ikke blive foretaget test på elever, der er under 12 år.

   

  Samtykke for elever mellem 12 og 14 år

  Hvis en elev under 15 år skal testes af skolen, kræver det samtykke fra en forælder eller værge, jf. Sundhedsloven. Der har tidligere været mulighed for at afgive samtykke til test for forældre til elever 12-14 år. Dette samtykke udløber dog 31. juli 2021. For at kunne tilbyde test på skolen til og med 30. september 2021 bedes du tage stilling til en forlængelse af samtykket gældende til og med 30. september. Dette samtykke bedes du tage stilling til på ForældreIntra, hvor du bliver inviteret til at tilmelde dig ” Forlængelse af samtykke til COVID-19 test på skolen”, hvortil du kan svare JA eller NEJ.

  Samtykket gælder til og med den 30. september 2021. Hvis du giver samtykke til, at dit barn må testes for COVID-19 i skolen, vil det medføre at kommunen registrerer svaret hos Sundhedsdatastyrelsen. Ved positive testsvar orienteres skolen dog straks om resultatet for at kunne håndtere smitten.

  Ønsker du senere at trække dit samtykke tilbage (eller give det) kan det gøres ved at oplyse det til skolens administration.

   

  Samtykke for elever på 15 år eller ældre

  For elever, der er fyldt 15 år, er det eleven selv, der kan beslutte, om eleven ønsker at blive testet, jf. Sundhedsloven. Samtykke sker ved fremmøde til testen efter at have modtaget information om testen.

  Om COVID-19-testen

  Testen, som anvendes, er en såkaldt næseborstest, der i forbindelse med test skal føres 2-4 cm. op i næsen. Testen gennemføres af personale, der er oplært i at pode med næseborstesten.

  Der kan i nogen tilfælde opstå gener i forbindelse med testningen. Fx næseblod.

  Hvis der på et senere tidspunkt vil blive benyttet andre typer test end ovenstående, vil alle forældre/værger blive skriftligt informeret om dette.

   

   

  Sådan foregår det

  For at gøre jeres barn så tryg så muligt ved testen er det en god ide at gennemgå nedenstående med jeres barn inden testen.

  • Skolen har lavet en plan for, hvornår de enkelte klasser bliver testet, så der ikke opstår mylder ved teststedet
  • Klassens lærer orienterer eleverne om testforløbet og følges med klassen ned til teststedet. Hvis mange elever fra klasse skal testes, kan læreren evt. opdele klassen i mindre grupper, så ventetiden ved teststedet mindskes. Børn, der ikke skal testes, f.eks. pga. manglende samtykke, bliver tilbage i klassen og arbejder med egne opgaver imens.
  • Børnene bliver testet en ad gangen.
   • Der sikres afskærmning, så klassekammerater ikke kan se eleven, mens testen bliver fortaget.
   • Elevens lærer er med til at sikre, at eleven er tryg i situationen.
  • Poderen vil guide eleven og have fokus på en tryg og god oplevelse. Hvis en elev alligevel bliver utryg i situationen og ikke vil testes, bliver eleven ikke testet men går tilbage til klasselokalet uden at være blevet testet. I dette tilfælde vil forældre blive orienteret om, at barnet ikke er blevet testet den pågældende dag.
  • Når en elev er blevet testet, går eleven tilbage til klasselokalet og går i gang med den aftalte opgave.
  • Når poderne har fået svar på alle tests, ringer de til skolens ledelse og giver besked, hvis én eller flere af testene er positive samt fortæller navn på den/de mistænkte smittede elev/elever. Hvis alle tests er negative, kontaktes ledelsen ikke. Svaret vil senere fremgå på Sundhed.dk.
  • Hvis en test ikke er gyldig (inkonklusiv), orienteres skolens ledelse, der orienterer forældre.
  • Ved 1 positiv test i klassen er der alene mistanke om smitte. Forældrene til eleven med den positive test kontaktes og eleven skal hjem. Eleven skal til en opfølgende PCR-test samme dag eller senest dagen efter og isolere sig indtil svaret forelægger. Resten af klassen fortsætter undervisningen og sendes først hjem som nære kontakter, hvis den opfølgende PCR-test er positiv.
  • Ved 2 eller flere positive tests i klassen kontaktes alle forældre med elever i klassen, fordi alle klassens elever sendes hjem som mistænkt smittet (elever med positivt kviktestsvar) eller som nære kontakter. Dette skal ske umiddelbart efter de positive kviktestsvar. Elever med positiv kviktestsvar skal have fortaget en opfølgende PCR-test samme dag eller senest dagen efter. Hvis den opfølgende PCR-test er negativ for alle elever, der er mistænkt smittet, afblæses isolationen og eleverne kan vende tilbage til skolen igen.
  • Navnet på den/de elever der tester positivt, er fortroligt medmindre forældrene ønsker det anderledes.
  • For elever under 15 år, er det forældrene, der skal fortælle deres barn, om barnet er mistænkt smittet eller er nær kontakt, når barnet er kommet hjem fra skole medmindre andet er aftalt med skolens ledelse. Elever på 15 år eller ældre orienteres om et positivt testsvar fra skolens ledelse, hvis de har opgivet deres eget telefonnummer.
  • Skolens ledelse fortæller de enkelte forældre, hvordan de skal agere ift. deres barn, alt efter om barnet er smittet eller er nær kontakt.
   • Forældre til nære kontakter:
    Barnet skal i isolation og skal PCR-testes på 4. dagen og 6. dagen efter den pågældende dag. Hvis begge tests er negativ, må barnet komme i skole igen.
   • Forældre til elever med positiv kviktest:
    Eleven skal i isolation, og skal testes ved en PCR-test enten samme dag eller senest dagen efter. Skolen gives straks besked om svaret på PCR-testen. Hvis PCR-testen er positiv, skal eleven blive hjemme i isolation i 7 dage. Dvs. hvis testen i skolen er foretaget en mandag, må barnet møde i skole igen tirsdag i ugen efter. Hvis barnet udvikler symptomer undervejs, skal barnet være symptomfri i 48 timer, før det må vende tilbage.
   • Bestil tid til PCR-test
    For at bestille tid til PCR-test kan I ringe på tlf. 32 32 05 11 for at få henvisning til test på de rigtige tidspunkter. Det gælder både test at nære kontakter på 4. og 6. dagen samt opfølgende test til smittede børn samme dag eller dagen efter.

  Læs om kommunens behandling af dit barns personoplysninger i forbindelse med udførelsen af COVID-19-test her: www.aarhus.dk/kviktest

   

  Forældreinformation omkring test af børn i skolen 
  Børne og Undervisningsministeriet anbefaler, at alle elever over 12 år, som har fysisk fremmøde i skolen, bliver testet for COVID-19 to gange om ugen. For at medvirke til at forebygge smitte på vores skoler tilbyder Børn og Unge i Aarhus Kommune, at eleverne kan få foretaget en hurtigtest på skolen i skoletiden to gange om ugen. Tilbuddet gælder for klasser med min. 50% fremmøde.  

  For klasser, der har under 50 % fremmøde, henvises eleverne til de regionale teststeder 

  Det er frivilligt at deltage i kviktesten. 

  Samtykke for elever mellem 12 og 14 år 
  Hvis en elev under 15 år skal testes af skolen, kræver det samtykke fra en forælder eller værge, jf. Sundhedsloven. Dette samtykke bedes du tage stilling til i Aula, hvor du snart vil blive præsenteret for tilladelsesvalget, når du logger ind på Aula. 

  Samtykket gælder indtil den 31. juli 2021. Hvis du giver samtykke til at dit barn må testes for COVID-19 i skolen, vil det medføre at kommunen registrerer svaret hos Sundhedsdatastyrelsen. Ved positive testsvar orienteres skolen dog straks om resultatet for at kunne håndtere smitten. 

  Ønsker du senere at trække dit samtykke tilbage (eller give det) kan det gøres i Aula under ”Min profil” og herefter under ”Stamkort”. 

  Samtykke for elever på 15 år eller ældre 
  For elever der er fyldt 15 år, er det eleven selv, der kan beslutte, om eleven ønsker at blive testet, jf. Sundhedsloven. Samtykke sker ved fremmøde til testen efter at have modtaget information om testen. 

  Om COVID-19-testen 
  Testen, som anvendes, er en såkaldt næseborstest, der i forbindelse med test skal føres 2-4 cm. op i næsen. Testen gennemføres af personale, der er oplært i at pode med næseborstesten. 

  Der er en usikkerhed forbundet med næseborstesten. Hvis næseborstesten er positiv, er der mistanke om smitte ved barnet. Dette skal efterfølgende be- eller afkræftes ved en opfølgende PCR-test, der skal foretages samme dag eller dagen efter.  

  Der kan i nogen tilfælde opstå gener i forbindelse med testningen, fx næseblod. 

  Hvis der på et senere tidspunkt vil blive benyttet andre typer test end ovenstående, vil alle forældre/værger blive skriftligt informeret om dette.  

  Sådan foregår det 
  For at gøre jeres barn så tryg så muligt ved testen er det en god ide at gennemgå nedenstående med jeres barn inden testen. 

  • Skolen har lavet en plan for, hvornår de enkelte klasser bliver testet, så der ikke opstår mylder ved teststedet 
  • Klassens lærer orienterer eleverne om testforløbet og følges med klassen ned til teststedet. Hvis mange elever fra klasse skal testes, kan læreren evt. opdele klassen mindre grupper, så ventetiden ved teststedet mindskes. Børn, der ikke skal testes, f.eks. pga. manglende samtykke, bliver tilbage i klassen og arbejder med egne opgaver imens. 
  • Børnene bliver testet en ad gangen. 
  • Der sikres afskærmning, så klassekammerater ikke kan se eleven, mens testen bliver fortaget. 
  • Elevens lærer er med til at sikre, at eleven er tryg i situationen. 
  • Poderen vil guide eleven og have fokus på en tryg og god oplevelse. Hvis en elev alligevel bliver utryg i situationen og ikke vil testes, bliver eleven ikke testet men går tilbage til klasselokalet uden at være blevet testet. I dette tilfælde vil forældre blive orienteret om, at barnet ikke er blevet testet den pågældende dag. 
  • Når en elev er blevet testet, går eleven tilbage til klasselokalet og går i gang med den aftalte opgave.  
  • Når poderne har fået svar på alle tests, ringer de til skolens ledelse og giver besked, hvis én eller flere af testene er positive samt fortæller navn på den/de mistænkte smittede elev/elever. Hvis alle tests er negative, kontaktes ledelsen ikke. Svaret vil senere fremgå på Sundhed.dk. 
  • Hvis en test ikke er gyldig (inkonklusiv), orienteres skolens ledelse, der orienterer forældre. 
  • Ved 1 positiv test i klassen er der alene mistanke om smitteForældrene til eleven med den positive test kontaktes og eleven skal hjem. Eleven skal til en opfølgende PCR-test samme dag eller senest dagen efter og isolere sig indtil svaret forelægger. Resten af klassen fortsætter undervisningen og sendes først hjem som nære kontakter, hvis den opfølgende PCR-test er positiv. 
  • Ved 2 eller flere positive tests i klassen kontaktes alle forældre med elever i klassen, fordi alle klassens elever sendes hjem som mistænkt smittet (elever med positivt kviktestsvar) eller som nære kontakter. Dette skal ske umiddelbart efter de positive kviktestsvar. Elever med positiv kviktestsvar skal have fortaget en opfølgende PCR-test samme dag eller senest dagen efter. Hvis den opfølgende PCR-test er negativ for alle elever, der er mistænkt smittet, afblæses isolationen og eleverne kan vende tilbage til skolen igen. 
  • Navnet på den/de elever der tester positivt, er fortroligt medmindre forældrene ønsker det anderledes.  
  • For elever under 15 år, er det forældrene, der skal fortælle deres barn, om barnet er mistænkt smittet eller er nær kontakt, når barnet er kommet hjem fra skole medmindre andet er aftalt med skolens ledelse. Elever på 15 år eller ældre orienteres om et positivt testsvar fra skolens ledelse, hvis de har opgivet deres eget telefonnummer. 
  • Skolens ledelse fortæller de enkelte forældre, hvordan de skal agere ift. deres barn, alt efter om barnet er smittet eller er nær kontakt. 
  • Forældre til nære kontakter:  
   Barnet skal i isolation og skal PCR-testes på 4. dagen og 6. dagen efter den pågældende dag. Hvis begge tests er negativ, må barnet komme i skole igen. 
  • Forældre til elever med positiv kviktest 
   Eleven skal i isolation, og skal testes ved en PCR-test enten samme dag eller senest dagen efter. Skolen gives straks besked om svaret på PCR-testen. Hvis PCR-testen er positiv, skal eleven blive hjemme i isolation i 7 dage. Dvs. hvis testen i skolen er foretaget en mandag, må barnet møde i skole igen tirsdag i ugen efter. Hvis barnet udvikler symptomer undervejs, skal barnet være symptomfri i 48 timer, før det må vende tilbage. 
  • Bestil tid til PCR-test 
   For at bestille tid til PCR-test kan I ringe på tlf. 32 32 05 11 for at få henvisning til test på de rigtige tidspunkter. Det gælder både test at nære kontakter på 4. og 6. dagen samt opfølgende test til smittede børn samme dag eller dagen efter. 

  Læs om kommunens behandling af dit barns personoplysninger i forbindelse med udførelsen af COVID-19-test her: www.aarhus.dk/kviktest 

  Forældreinformation omkring test af børn i skolen 
  Børne og Undervisningsministeriet anbefaler, at alle elever over 12 år, som har fysisk fremmøde i skolen, bliver testet for COVID-19 to gange om ugen. For at medvirke til at forebygge smitte på skolerne tilbyder Børn og Unge i Aarhus Kommune, at eleverne kan få foretaget en hurtigtest på skolen i skoletiden to gange om ugen. Det gælder også for elever på privat- og friskoler. Tilbuddet gælder for klasser med min. 50% fremmøde.  

  For klasser, der har under 50 % fremmøde, henvises eleverne til de regionale teststeder 

  Det er frivilligt at deltage i kviktesten. 

  Elever på 11 år 
  Information om test og indhentning af samtykke foregår klassevis og forældre til elever på 11 år, der går i klasse med 12-årige, modtager derfor også informationenDer vil uanset hvad ikke blive foretaget test på elever, der er under 12 år. 

  Samtykke for elever mellem 12 og 14 år 
  Hvis en elev under 15 år skal testes af skolen, kræver det samtykke fra en forælder eller værge, jf. Sundhedsloven. Dette samtykke bedes du tage stilling til på ForældreIntra, hvor du bliver inviteret til at tilmelde dig Samtykke til COVID-19 test på skolen, hvortil du kan svare JA eller NEJ. 

  Samtykket gælder indtil den 31. juli 2021. Hvis du giver samtykke til, at dit barn må testes for COVID-19 i skolen, vil det medføre at kommunen registrerer svaret hos Sundhedsdatastyrelsen. Ved positive testsvar orienteres skolen dog straks om resultatet for at kunne håndtere smitten. 

  Ønsker du senere at trække dit samtykke tilbage (eller give det) kan det gøres ved at oplyse det til skolens administration. 

  Samtykke for elever på 15 år eller ældre 
  For eleverder er fyldt 15 år, er det eleven selv, der kan beslutte, om eleven ønsker at blive testet, jf. Sundhedsloven. Samtykke sker ved fremmøde til testen efter at have modtaget information om testen. 
   

  Om COVID-19-testen 
  Testen, som anvendes, er en såkaldt næseborstest, der i forbindelse med test skal føres 2-4 cm. op i næsen. Testen gennemføres af personale, der er oplært i at pode med næseborstesten. 

  Der kan i nogen tilfælde opstå gener i forbindelse med testningen. Fx næseblod. 

  Hvis der på et senere tidspunkt vil blive benyttet andre typer test end ovenstående, vil alle forældre/værger blive skriftligt informeret om dette.  

  Sådan foregår det 
  For at gøre jeres barn så tryg så muligt ved testen er det en god ide at gennemgå nedenstående med jeres barn inden testen. 

  • Skolen har lavet en plan for, hvornår de enkelte klasser bliver testet, så der ikke opstår mylder ved teststedet 
  • Klassens lærer orienterer eleverne om testforløbet og følges med klassen ned til teststedet. Hvis mange elever fra klasse skal testes, kan læreren evt. opdele klassen i mindre grupper, så ventetiden ved teststedet mindskes. Børn, der ikke skal testes, f.eks. pga. manglende samtykke, bliver tilbage i klassen og arbejder med egne opgaver imens. 
  • Børnene bliver testet en ad gangen. 
  • Der sikres afskærmning, så klassekammerater ikke kan se eleven, mens testen bliver fortaget. 
  • Elevens lærer er med til at sikre, at eleven er tryg i situationen. 
  • Poderen vil guide eleven og have fokus på en tryg og god oplevelse. Hvis en elev alligevel bliver utryg i situationen og ikke vil testes, bliver eleven ikke testet men går tilbage til klasselokalet uden at være blevet testet. I dette tilfælde vil forældre blive orienteret om, at barnet ikke er blevet testet den pågældende dag. 
  • Når en elev er blevet testet, går eleven tilbage til klasselokalet og går i gang med den aftalte opgave.  
  • Når poderne har fået svar på alle tests, ringer de til skolens ledelse og giver besked, hvis én eller flere af testene er positive samt fortæller navn på den/de mistænkte smittede elev/elever. Hvis alle tests er negative, kontaktes ledelsen ikke. Svaret vil senere fremgå på Sundhed.dk. 
  • Hvis en test ikke er gyldig (inkonklusiv), orienteres skolens ledelse, der orienterer forældre. 
  • Ved 1 positiv test i klassen er der alene mistanke om smitte. Forældrene til eleven med den positive test kontaktes og eleven skal hjem. Eleven skal til en opfølgende PCR-test samme dag eller senest dagen efter og isolere sig indtil svaret forelægger. Resten af klassen fortsætter undervisningen og sendes først hjem som nære kontakter, hvis den opfølgende PCR-test er positiv. 
  • Ved 2 eller flere positive tests i klassen kontaktes alle forældre med elever i klassen, fordi alle klassens elever sendes hjem som mistænkt smittet (elever med positivt kviktestsvar) eller som nære kontakter. Dette skal ske umiddelbart efter de positive kviktestsvar. Elever med positiv kviktestsvar skal have fortaget en opfølgende PCR-test samme dag eller senest dagen efter. Hvis den opfølgende PCR-test er negativ for alle elever, der er mistænkt smittet, afblæses isolationen og eleverne kan vende tilbage til skolen igen. 
  • Navnet på den/de elever der tester positivt, er fortroligt medmindre forældrene ønsker det anderledes.  
  • For elever under 15 år, er det forældrene, der skal fortælle deres barn, om barnet er mistænkt smittet eller er nær kontakt, når barnet er kommet hjem fra skole medmindre andet er aftalt med skolens ledelse. Elever på 15 år eller ældre orienteres om et positivt testsvar fra skolens ledelse, hvis de har opgivet deres eget telefonnummer. 
  • Skolens ledelse fortæller de enkelte forældre, hvordan de skal agere ift. deres barn, alt efter om barnet er smittet eller er nær kontakt. 
  • Forældre til nære kontakter:  
   Barnet skal i isolation og skal PCR-testes på 4. dagen og 6. dagen efter den pågældende dag. Hvis begge tests er negativ, må barnet komme i skole igen. 
  • Forældre til elever med positiv kviktest 
   Eleven skal i isolation, og skal testes ved en PCR-test enten samme dag eller senest dagen efter. Skolen gives straks besked om svaret på PCR-testen. Hvis PCR-testen er positiv, skal eleven blive hjemme i isolation i 7 dage. Dvs. hvis testen i skolen er foretaget en mandag, må barnet møde i skole igen tirsdag i ugen efter. Hvis barnet udvikler symptomer undervejs, skal barnet være symptomfri i 48 timer, før det må vende tilbage. 
  • Bestil tid til PCR-test 
   For at bestille tid til PCR-test kan I ringe på tlf. 32 32 05 11 for at få henvisning til test på de rigtige tidspunkter. Det gælder både test at nære kontakter på 4. og 6. dagen samt opfølgende test til smittede børn samme dag eller dagen efter. 

  Læs om kommunens behandling af dit barns personoplysninger i forbindelse med udførelsen af COVID-19-test her: www.aarhus.dk/kviktest  

   

  Forældreinformation omkring test af børn i skolen

  Børne og Undervisningsministeriet anbefaler, at alle elever over 12 år, som har fysisk fremmøde i skolen, bliver testet for COVID-19 to gange om ugen. For at medvirke til at forebygge smitte på vores skoler tilbyder Børn og Unge i Aarhus Kommune, at eleverne kan få foretaget en hurtigtest på skolen i skoletiden to gange om ugen. Tilbuddet gælder for klasser med min. 50% fremmøde.

  For klasser, der har under 50 % fremmøde, henvises eleverne til de regionale teststeder.

  Det er frivilligt at deltage i kviktesten.

   

  Samtykke for elever mellem 12 og 14 år

  Hvis en elev under 15 år skal testes af skolen, kræver det samtykke fra en forælder eller værge, jf. Sundhedsloven. Dette samtykke bedes du tage stilling til i Aula, hvor du snart vil blive præsenteret for tilladelsesvalget, når du logger ind på Aula.

  Samtykket gælder indtil den 31. juli 2021. Hvis du giver samtykke til at dit barn må testes for COVID-19 i skolen, vil det medføre at kommunen registrerer svaret hos Sundhedsdatastyrelsen. Ved positive testsvar orienteres skolen dog straks om resultatet for at kunne håndtere smitten.

  Ønsker du senere at trække dit samtykke tilbage (eller give det) kan det gøres i Aula under ”Min profil” og herefter under ”Stamkort”.

   

  Samtykke for elever på 15 år eller ældre

  For elever der er fyldt 15 år, er det eleven selv, der kan beslutte, om eleven ønsker at blive testet, jf. Sundhedsloven. Samtykke sker ved fremmøde til testen efter at have modtaget information om testen.

  Om COVID-19-testen

  Testen, som anvendes, er en såkaldt næseborstest, der i forbindelse med test skal føres 2-4 cm. op i næsen. Testen gennemføres af personale, der er oplært i at pode med næseborstesten.

  Hvis der på et senere tidspunkt vil blive benyttet andre typer test end ovenstående, vil alle forældre/værger blive skriftligt informeret om dette.

   

  Sådan foregår det

  For at gøre jeres barn så tryg så muligt ved testen er det en god ide at gennemgå nedenstående med jeres barn inden testen.

  • Skolen har lavet en plan for, hvornår de enkelte klasser bliver testet, så der ikke opstår mylder ved teststedet
  • Klassens lærer orienterer eleverne om testforløbet og følges med klassen ned til teststedet. Hvis mange elever fra klasse skal testes, kan læreren evt. opdele klassen i to, så ventetiden ved teststedet mindskes. Børn, der ikke skal testes, f.eks. pga. manglende samtykke, bliver tilbage i klassen og arbejder med egne opgaver imens.
  • Børnene bliver testet en ad gangen.
   • Der sikres afskærmning, så klassekammerater ikke kan se eleven, mens testen bliver fortaget.
   • Elevens lærer er med til at sikre, at eleven er trygt i situationen.
  • Poderen vil guide eleven og have fokus på en tryg og god oplevelse. Hvis en elev alligevel bliver utryg i situationen og ikke vil testes, bliver eleven ikke testet men går tilbage til klasselokalet uden at være blevet testet. I dette tilfælde vil forældre blive orienteret om, at barnet ikke er blevet testet den pågældende dag.
  • Når en elev er blevet testet, går eleven tilbage til klasselokalet og går i gang med den aftalte opgave. Når den sidste elev er blevet testet, går læreren med tilbage til klasselokalet.
  • Når poderne har fået svar på alle tests, ringer de til skolens ledelse og giver besked, hvis én eller flere af testene er positive samt fortæller navn på smittede elev/elever. Hvis alle tests er negative, kontaktes ledelsen ikke.
  • Hvis en test ikke er gyldig (inkonklusiv), orienteres skolens ledelse, der orienterer forældre.
  • Hvis der er smitte i klassen, ringer ledelsen og orienterer læreren om, at der er smitte i klassen, men uden at orientere om navn på smittet.
  • Skolens ledelse sørger herefter for at give alle forældre i klassen besked om, at der er smitte i klassen. Navnet på den/de smittede er fortroligt, det er således alene forældre til smittede, der ved besked om dette. Skolens ledelse fortæller de enkelte forældre, hvordan de skal agere ift. deres barn, alt efter om barnet er smittet eller er nær kontakt.
   • Forældre til nære kontakter:
    Barnet skal i isolation og skal PCR-testes på 4. dagen og 6. dagen efter den pågældende dag. Hvis begge tests er negativ, må barnet komme i skole igen.
   • Forældre til smittede elever:
    Barnet skal i isolation, og skal testes ved en PCR-test enten samme dag eller senest dagen efter. Hvis denne test er negativ, afblæses smitteopsporingen og klassen må vende tilbage i skole. Hvis PCR-testen er positiv, skal barnet blive hjemme i isolation i 7 dage. Dvs. hvis testen i skolen er foretaget en mandag, må barnet møde i skole igen tirsdag i ugen efter. Hvis barnet udvikler symptomer undervejs, skal barnet være symptomfri i 48 timer, før det må vende tilbage.
    Kommunen sørger for, at Styrelsen for Patientsikkerhed (Coronaopsporingen) informeres med henblik på smitteopsporing.
   • Bestil tid til PCR-test
    For at bestille tid til PCR-test kan I ringe på tlf. 32 32 05 11 for at få henvisning til test på de rigtige tidspunkter. Det gælder både test at nære kontakter på 4. og 6. dagen samt opfølgende test til smittede børn samme dag eller dagen efter.
  • For elever under 15 år, er det forældre, der skal fortælle deres barn, om barnet er smittet eller er nær kontakt, når barnet er kommet hjem fra skole. Elever på 15 år eller ældre orienteres om et positivt og inkonklusivt testsvar fra skolens ledelse, hvis de har opgivet deres eget telefonnummer.

  Læs om kommunens behandling af dit barns personoplysninger i forbindelse med udførelsen af COVID-19-test her: www.aarhus.dk/kviktest

  Forældreinformation omkring test af børn i skolen

  Børne og Undervisningsministeriet anbefaler, at alle elever over 12 år, som har fysisk fremmøde i skolen, bliver testet for COVID-19 to gange om ugen. For at medvirke til at forebygge smitte på skolerne tilbyder Børn og Unge i Aarhus Kommune, at eleverne kan få foretaget en hurtigtest på skolen i skoletiden to gange om ugen. Det gælder også for elever på privat- og friskolerne. Tilbuddet gælder for klasser med min. 50% fremmøde.

  For klasser, der har under 50 % fremmøde, henvises eleverne til de regionale teststeder.

  Det er frivilligt at deltage i kviktesten.

  Elever på 11 år

  Information om test og indhentning af samtykke foregår klassevis og forældre til elever på 11 år, der går i klasse med 12-årige, modtager derfor også informationen. Forældre til 11-årige skal blot afvise samtykket, da det ikke er relevant for disse elever.

   

  Samtykke for elever mellem 12 og 14 år

  Hvis et barn under 15 år skal testes på skolen, kræver det samtykke fra forælder eller værge, jf. Sundhedsloven. Dette samtykke bedes du tage stilling til på side 3 og sende med dit barn retur til skolen.

  Samtykket gælder indtil den 31. juli 2021. Hvis du giver samtykke til at dit barn må testes for COVID-19 i skolen, vil det medføre at kommunen registrerer svaret hos Sundhedsdatastyrelsen. Ved positive testsvar orienterer skolen dog straks om resultatet.

  Ønsker du senere at trække dit samtykke tilbage (eller give det) kan det gøres ved at rette henvendelse til skolen.

   

  Samtykke for elever på 15 år eller ældre

  For elever der er fyldt 15 år gælder, at det er eleven selv, der kan beslutte, om eleven ønsker at blive testet, jf. Sundhedsloven. Samtykke sker ved fremmøde til testen efter at have modtaget information om testen.
   

  Om COVID-19-testen

  Testen, som anvendes, er en såkaldt næseborstest, der i forbindelse med test skal føres 2-4 cm. op i næsen. Testen gennemføres af personale, der er oplært i at pode med næseborstesten.

  Hvis der på et senere tidspunkt vil blive benyttet andre typer test end ovenstående, vil alle forældre/værger blive skriftligt informeret om dette.

   

  Sådan foregår det

  For at gøre jeres barn så tryg så muligt ved testen er det en god ide at gennemgå nedenstående med jeres barn inden testen.

  • Skolen har lavet en plan for, hvornår de enkelte klasser bliver testet, så der ikke opstår mylder ved teststedet
  • Klassens lærer orienterer eleverne om testforløbet og følges med klassen ned til teststedet. Hvis mange elever fra klasse skal testes, kan læreren evt. opdele klassen i to, så ventetiden ved teststedet mindskes. Børn, der ikke skal testes, f.eks. pga. manglende samtykke, bliver tilbage i klassen og arbejder med egne opgaver imens.
  • Børnene bliver testet en ad gangen.
   • Der sikres afskærmning, så klassekammerater ikke kan se eleven, mens testen bliver fortaget.
   • Elevens lærer er med til at sikre, at eleven er trygt i situationen.
  • Poderen vil guide eleven og have fokus på en tryg og god oplevelse. Hvis en elev alligevel bliver utryg i situationen og ikke vil testes, bliver eleven ikke testet men går tilbage til klasselokalet uden at være blevet testet. I dette tilfælde vil forældre blive orienteret om, at barnet ikke er blevet testet den pågældende dag.
  • Når en elev er blevet testet, går eleven tilbage til klasselokalet og går i gang med den aftalte opgave. Når den sidste elev er blevet testet, går læreren med tilbage til klasselokalet.
  • Når poderne har fået svar på alle tests, ringer de til skolens ledelse og giver besked, hvis én eller flere af testene er positive samt fortæller navn på smittede elev/elever. Hvis alle tests er negative, kontaktes ledelsen ikke.
  • Hvis en test ikke er gyldig (inkonklusiv), orienteres skolens ledelse, der orienterer forældre.
  • Hvis der er smitte i klassen, ringer ledelsen og orienterer læreren om, at der er smitte i klassen, men uden at orientere om navn på smittet.
  • Skolens ledelse sørger herefter for at give alle forældre i klassen besked om, at der er smitte i klassen. Navnet på den/de smittede er fortroligt, det er således alene forældre til smittede, der ved besked om dette. Skolens ledelse fortæller de enkelte forældre, hvordan de skal agere ift. deres barn, alt efter om barnet er smittet eller er nær kontakt.
   • Forældre til nære kontakter:
    Barnet skal i isolation og skal PCR-testes på 4. dagen og 6. dagen efter den pågældende dag. Hvis begge tests er negative, må barnet komme i skole igen.
   • Forældre til smittede elever:
    Barnet skal i isolation, og skal testes ved en PCR-test enten samme dag eller senest dagen efter. Hvis denne test er negativ, afblæses smitteopsporingen og klassen må vende tilbage i skole. Hvis PCR-testen er positiv, skal barnet blive hjemme i isolation i 7 dage. Dvs. hvis testen i skolen er foretaget en mandag, må barnet møde i skole igen tirsdag i ugen efter. Hvis barnet udvikler symptomer undervejs, skal barnet være symptomfri i 48 timer, før det må vende tilbage.
    Kommunen sørger for, at Styrelsen for Patientsikkerhed (Coronaopsporingen) informeres med henblik på smitteopsporing.
   • Bestil tid til PCR-test
    For at bestille tid til PCR-test kan I ringe på tlf. 32 32 05 11 for at få henvisning til test på de rigtige tidspunkter. Det gælder både test af nære kontakter på 4. og 6. dagen samt opfølgende test til smittede børn samme dag eller dagen efter.
  • For elever under 15 år, er det forældre, der skal fortælle deres barn, om barnet er smittet eller er nær kontakt, når barnet er kommet hjem fra skole. Elever på 15 år eller ældre orienteres om et positivt og inkonklusivt testsvar fra skolens ledelse, hvis de har opgivet deres eget telefonnummer.

  Læs om kommunens behandling af dit barns personoplysninger i forbindelse med udførelsen af COVID-19-test her: www.aarhus.dk/kviktest

  Sidst opdateret: 30. august 2023