Gå til hovedindhold
Nyheder fra Teknik og Miljø

Vesterbro Torv kan blive grøn svamp for 330.000 liter regnvand

Vandet får en helt central rolle, når forvandlingen af Vesterbro Torv kan gå i gang. Et nyt projekt skal sikre, at ekstremregn kommer til at forskønne det golde torv og give mere plads til naturen inde midt i byen.

24. maj 2023
 • Læs op

Indhold

  Vesterbro Torv bliver centrum for et af de hidtil største klimatilpasningsprojekter i Aarhus Midtby. Det centrale torv kommer til at kunne parkere op til tre skybrud på én gang – det svarer til 330.000 liter, som skal have plads på terræn. Vandet skal bidrage til forskønnelsen af torvet og give liv til meget mere bynatur.

  Projektet bliver en del af den store omdannelse af Vesterbro Torv, som Teknik og Miljø-rådmand Nicolaj Bang for nylig præsenterede sin plan for. Her lægger han op til, at torvet bliver næsten dobbelt så stort, og det giver endnu mere plads til blågrønne løsninger inde midt i byen.  

  "Aarhus skal være hjemsted for endnu flere løsninger, der giver os en smukkere by, samtidig med at vi håndterer en fremtid med vildere vejr. Ådalen er noget af det smukkeste ved Aarhus, men det gør også Midtbyen særligt udsat. Derfor er det oplagt, at vi indarbejder vandet i forvandlingen af Vesterbro Torv, så vi får et flottere byrum, der på samme tid fungerer som en sugende svamp for alt det vand som kommer til at strømme ned mod byen", siger Nicolaj Bang, rådmand, Teknik og Miljø.

  "Vi ved, at ekstreme regnmængder, skybrud og oversvømmelse i stigende grad udgør en trussel, ikke mindst i Midtbyen. Vi skal derfor indrette vores by, så borgere, butiksejere mv. ikke bliver plaget af vandskader. På Vesterbro Torv laver vi moderne klimatilpasning og skaber samtidig et flot og grønt byrum", siger borgmester Jacob Bundsgaard.

  Løsningen bliver at parkere en stor del af vandet lokalt på torvet for en kortere periode, så det sikkert og langsomt kan ledes videre til Aarhus Å. Det betyder, at der nogle gange vil være vådt, andre gange vil der bare være grønt. Om det bliver i form af regnvandsbede, grønne rabatter eller noget helt tredje er endnu ikke besluttet.

  Stor risiko for vandskader

  Når ekstreme mængder regn skal finde vej gennem gaderne og løbe videre i åen, er der stor risiko for oversvømmelse og vandskader. Klimatilpasningen på og omkring Vesterbro Torv får betydning for et opland svarende til 50 fodboldbaner i umiddelbar nærhed til torvet. Bl.a. Vestergade, Vester Allé og Museumsgade, som ligger særligt lavt, men også Hjortensgade og Langelandsgade.

  Projektet er et samarbejde mellem Teknik og Miljø og Aarhus Vand, der arbejder med at bruge vandet som løftestang til en grønnere by. Aarhus Vand investerer knap syv mio. kr. i tilpasningen.

  "Vi vil sammen med Aarhus Kommune designe en løsning for området, som både tager højde for de stigende vandmængder og for ønsket om at skabe et flot, rekreativt miljø for beboerne og besøgende", siger Lars Schrøder, administrerende direktør i Aarhus Vand.

  Rådmandens plan for Vesterbro Torv forventes politisk behandlet i byrådet inden længe. Bliver den godkendt, kan Teknik og Miljø sammen med Aarhus Vand gå i gang med at planlægge de konkrete regnvandsløsninger på torvet.

  Fakta om klimatilpasning på Vesterbro Torv

  • Aarhus Midtby ligger lavt i landskabet og er dermed særligt udsat, når der falder ekstreme mængder regn. Projektet på Vesterbro Torv skal klimatilpasses for en såkaldt 20-årshændelse. Det svarer til, at der falder 43 mm. på kort tid, altså tre gange så meget som et gennemsnitligt skybrud, hvor der falder 15 mm.

  • Aarhus Kommune og Aarhus Vand indgik i 2021 en overordnet samarbejdsaftale efter ny lovgivning på området. Her er ambitionen er at finde såkaldte synergiprojekter, der på én og samme tid samfundsøkonomisk kan betale sig og bidrager til nogle gode blågrønne byrum. Vesterbro Torv bliver det første projekt under samarbejdsaftalen.

  • Samarbejdet trækker på erfaringer fra tidligere projekter. Bl.a. i Risskov, Riisvangen, Viby og Åbyhøj, hvor der er etableret regnvandssøer og blomstrende vejbede.

  • Byrådet har afsat 25 mio. kroner til fredeliggørelse og forskønnelse af Vesterbro Torv, og Aarhus Vand bidrager med knap syv mio. kroner til samarbejdet. Det nye Vesterbro Torv forventes at stå færdigt i 2025.