Gå til hovedindhold
Teknik og Miljø

Mere fleksible rammer for området omkring den ny idrætsby

Parkeringsarealet foran Aarhus Stadion skal fremadrettet kunne bruges mere fleksibelt. Derfor indstiller rådmand for Teknik og Miljø Nicolaj Bang, at man ændrer på arealets klassificering.

 • Læs op

Indhold

  En moderne idrætsby i Kongelunden nærmer sig. Det betyder også, at behovene i området ændrer sig. Derfor er der bl.a. et ønske om, at man kan bruge området herunder parkeringsarealet foran Aarhus Stadion mere fleksibelt.

  Derfor indstiller Nicolaj Bang, rådmand for Teknik og Miljø, at man ændrer på områdets status, der i dag er er klassificeret som offentlig vej, så det i fremtiden bliver muligt at lave for eksempel adgangsbegrænset parkering på parkeringspladsen eller bruge arealet til andre formål end parkering uden først at skulle have vejmyndighedens tilladelse.

  Nicolaj Bang, rådmand for Teknik og Miljø, indstiller derfor, at man fjerner denne klassificering, og at arealet fremover bliver privat parkeringsareal.

  Brugerne af Aarhus Idrætspark har et helt legitimt behov for at kunne bruge arealet foran stadion mere fleksibelt. Det kan for eksempel være til nogle særlige events eller parkering for nogle med særlig adgang til deres arrangementer. Det er et behov, som er svært at imødekomme på offentlig vej, men som jeg gerne vil kunne imødekomme. Derfor har vi nu sendt et forslag i høring hos de berørte parter om, at vi ønsker at lave klassificeringen om.

  Nicolaj Bang, rådmand for Teknik og Miljø

  I forbindelse med byggeriet af det nye stadion bliver der også brug for at inddrage dele af parkeringsarealet til arbejdspladsareal.

  Der bliver sendt høringsbreve ud til de berørte parter. Høringsfasen løber de kommende otte uger, og der vil herefter blive fulgt op på høringssvarene, inden byrådet skal behandle sagen.