Gå til hovedindhold
Børn og Unge

Stensagerskolen tager velkendte rammer i Viby i brug

Udskolingen på specialskolen Stensagerskolen vil i de kommende år være i skolens tidligere lokaler i Viby. Siden Stensagerskolen i 2023 rykkede til nye lokaler i Brabrand, har det været kendt, at der var udfordringer med at rumme alle elever på den nye skole. Flytning af udskolingen forventes at gælde for de kommende 5-6 år, indtil der er fundet en permanent løsning.

 • Læs op

Indhold

  Ved indflytningen til specialskolen Stensagerskolens nye lokaler i Brabrand stod det klart, at der ville være udfordringer med kapaciteten. Siden er der blevet arbejdet på at finde en løsning på både kort, mellemlangt og langt sigt. Det er løsningen på mellemlangt sigt, der nu er faldet på plads.

  Skoleleder på Stensagerskolen Susanne Hjermitslev er glad for, at der er fundet en mellemlang løsning, der kan rumme det stigende antal elever og sikre, at skolen kun deles på to matrikler.

  ”Med denne løsning skaber vi afklaring for børn, forældre og medarbejdere i de kommende år, mens der arbejdes på en langsigtet permanent løsning. Selv om vi allerhelst vil have alle vores elever samlet på vores nye skole, så er det ikke en mulighed med det stigende elevtal. Vores elever har brug for plads og et læringsmiljø, hvor de kan trække sig fra de andre elever, så de ikke bliver overstimulerede og stressede. På den måde, kan de deltage i undervisningen på egne præmisser. Ved at flytte udskolingsklasser til vores tidligere lokaler i Viby får vi den fysiske plads, der understøtter vores pædagogiske arbejde med eleverne, ligesom der er mulighed for at arbejde med bredere ungemiljøer” siger Susanne Hjermitslev.

  Konkret flytter tre udskolingsklasser fra Stensagerskolen og tre udskolingsklasser, som allerede i år er flyttet midlertidig til Klubben Holme Søndergaard, i august til lokalerne på Stensagervej 11 i Viby. I august 2025 flytter endnu tre udskolingsklasser med til Viby. I løbet af de næste fem år forventes udskolingen at vokse med yderligere tre til fire klasser.

  At det er udskolingsklasserne, der flytter, er blandt andet besluttet, fordi udskolingsklasserne er de mest pladskrævende. Derudover ønsker Stensagerskolen at prioritere den gode overgang mellem specialdagtilbud og specialskole. En afdeling under Specialdagtilbuddet Skovbrynet – Skovhøj – rykkede i 2023 ind på samme matrikel i Brabrand som Stensagerskolen, og samarbejdet mellem skole og dagtilbud er tæt.

  Flytningen af udskolingsklasserne er drøftet med skolebestyrelsen og skolens medarbejderudvalg, hvor skolens tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er repræsenteret. Alle bakker op om at den valgte løsning, som den bedst mulige.  

  En igangværende analyse skal i løbet af 2024 udmunde i forslag til en varig løsning på kapacitetsudfordringer for hele specialskoleområdet, herunder Stensagerskolen. Nikolaj Harbjerg, forvaltningschef for Administration og Rådgivning i Børn og Unge, siger:

  ”Jeg er glad for, at vi har fundet en løsning for Stensagerskolen, hvor eleverne får det pædagogiske tilbud og de fysiske rammer, de har brug for i hverdagen. Aktuelt er vi ved at udarbejde en analyse af hele specialområdet, som skal være afsæt for de videre drøftelser og en varig løsning, for vi forventer, at der også i de kommende år vil være en stigende efterspørgsel på specialskolepladser i Aarhus.” 

  FAKTA

  • Stensagerskolen i Brabrand er i dag bygget til at rumme 30 klasser. Typisk visiteres 7-9 elever pr. klasse. Med 30 klasser giver det en kapacitet på 270 elever på skolen. Belægningen er dog rent teoretisk, da det ikke er alle klasser, der på ethvert givet tidspunkt vil være fyldt op, ligesom det ikke er muligt at bruge for eksempel ledige pladser i indskolingen til udskolingselever. Dertil kommer, at eleverne kan have behov, der gør det uhensigtsmæssigt at have ni elever i klassen.
  • De faktiske elevtal på Stensagerskolen i årene op til 2020 viste, at elevtallet blot steg med cirka to elever pr. skoleår. Forventningen var derfor, at der ville være tilstrækkelig kapacitet på Stensagerskolen nye lokation flere år frem, trods den mindre årlige stigning i elevtallet. De faktiske tal har senere vist en større stigning i antallet af elever, og derfor stod det ved indflytningen i den nye skole i Brabrand klart, at der var brug for at udbygge kapaciteten.
  • I 2019 blev der forsøgsvist lavet en prognose for elevgrundlaget på Stensagerskolen. I 2021 blev der første gang udarbejdet specifikke prognoser for specialområdet, herunder kommunens specialskoler. Prognoserne laves ud fra flere af de samme principper, som Aarhus Kommune laver øvrige prognoser.
  • Mens Børn og Unges prognoser for almenområdet total set har ligget tæt på de faktiske tal, er det forventelig med en større usikkerhed på specialskoleområdet, da målgruppen er markant mindre end almenområdet. Ved fremskrivninger gælder, at jo mindre prognosebefolkning er, des større er usikkerhederne også. Usikkerheden i prognosen for specialskoleområdet skyldes derudover, at det ikke altid kan ses mange år frem, hvor stor målgruppen af elever med meget vidtgående handicaps, er.
  • I 2015 udgjorde Stensagerskolens elever 0,64% af alle børn i alderen 6-15 år i Aarhus Kommune, mens de udgør 0,80% af aldersgruppen i 2023. Den procentandel, som Stensagerskolens elever udgør af aldersgruppen, er dermed stigende. Den samme tendens ses i andre kommuner.

  Yderligere oplysninger

  Nikolaj Harbjerg, forvaltningschef for Administration og Rådgivning i Børn og Unge, tlf. 24 81 00 46.