Gå til hovedindhold
Nyheder fra Børn og Unge

Analyse: Minimumsnormeringer i Aarhus Kommune balancerer på en knivsæg om få år

Aarhus Kommune overholder loven om minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Men om få år er der stor risiko for, det ikke er tilfældet længere. Det viser en ny analyse.

 • Læs op

Indhold

  Tilbage i 2021 besluttede Folketinget, at der fra 2024 i den enkelte kommune i gennemsnit ikke må være mere end tre vuggestuebørn og seks børnehavebørn pr. pædagogisk ansat i de kommunale dagtilbud.

  Analysen af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet, som blev bestilt af forligsparterne bag budget 2024, viser, at Aarhus Kommune efterlever minimumsnormeringerne for 2023. Dog viser analysen også, at budgettet på dagtilbudsområdet inden for de kommende år ikke længere kan dække de forventede udgifter til minimumsnormeringer, medmindre der iværksættes korrigerende tiltag.

  Loven om minimumsnormeringer er et vigtigt skridt i retningen af højere pædagogisk kvalitet i vores dagtilbud.

  Thomas Medom

  Loven om minimumsnormeringer er et vigtigt skridt i retningen af højere pædagogisk kvalitet i vores dagtilbud. Jeg tror på, det gør en forskel, og derfor er det en stor og vigtig opgave at efterleve loven. Når det er sagt, er det ude på den enkelte vuggestue eller børnehave, det for alvor betyder noget, om der er nok pædagogisk personale til at sikre børnenes udvikling og trivsel. Til at sikre et ordentligt arbejdsmiljø for børnene,” siger rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom.

  Han understreger samtidig, at der er flere håndtag, vi er nødt til at skrue på, hvis vi i fremtiden skal imødekomme lovgivningen og have dagtilbud af høj kvalitet i Aarhus Kommune. Særligt det såkaldte fællesbidrag, som er det årlige krav om besparelser på bl.a. dagtilbudsområdet, kommer til at spille en rolle.

  Analysen viser klart og tydeligt, at fællesbidraget langsomt men sikkert gør budgettet på dagtilbudsområdet mindre og mindre. Og det udfordrer selvfølgelig de budgetmæssige muligheder for at overholde loven om minimumsnormeringer. Det er vi nødt til at forholde os til,” siger Thomas Medom.

  Foruden fællesbidraget peger analysen også på det faktum, at det er op til det enkelte dagtilbud at vælge, hvad budgettet skal anvendes på, som en faktor, der kan udfordre, om Aarhus Kommune kan overholde loven om minimumsnormeringer i fremtiden. Det gælder fx, hvis dagtilbuddene vælger at have en højere andel uddannet personale, end budgettet giver mulighed for, eller hvis de bruger mere på andre udgifter end løn til personalet som fx ture, soveudstyr og legetøj til gavn for børnene.

  Analysen af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet i Aarhus Kommune er udarbejdet af Børn og Unge i samarbejde med Borgmesterens Afdeling og skal danne rammen for de kommende budgetforhandlinger.

  Analyse af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet

  Yderligere oplysninger

  Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, tlf. 2751 7961

  Sidst opdateret: 26. april 2024