Gå til hovedindhold
Børn og Unge

Færre elever i børnehaveklasserne i Aarhus Kommune fra næste skoleår

Folketinget har netop vedtaget en ændring af folkeskoleloven, som sænker klasseloftet i børnehaveklasserne og på 1.-2. klassetrin fra 28 til 26 elever. Loven indfases over de næste tre år. Der vil derfor være færre elever i de kommende børnehaveklasser i Aarhus Kommune allerede fra næste skoleår.

 • Læs op

Indhold

  Lovændringen har til formål at bidrage til en god skolestart, der understøtter børnenes faglige, trivselsmæssige og sociale udvikling. Det hilses velkommen af rådmanden for Børn og Unge i Aarhus Kommune, Thomas Medom, som mener, at det er et skridt i den rigtige retning.

  “Færre elever i klassen giver bedre vilkår for undervisningen og har betydning for børnenes trivsel. Læreren får mere tid til den enkelte elev og bedre muligheder for at skabe den nødvendige ro i klassen,” siger Thomas Medom, som dog efterlyser, at regeringen havde turdet gå endnu længere. 

  “28 børn i en klasse er for mange. To børn færre er et skridt i den rigtige retning, men mine ambitioner for folkeskolen er større end det. Jeg mener, antallet af elever i en klasse skal være endnu lavere, så vi kan opnå de bedste betingelser for børnenes faglige og sociale udvikling og trivsel. Og jeg mener, at det lavere klasseloft skal gælde på alle klassetrin i folkeskolen. Ellers risikerer vi et stort antal uhensigtsmæssige og udfordrende klassesammenlægninger i 3. klasse,” siger Thomas Medom. 

  Det ændrede klasseloft i de tre mindste klasser i folkeskolen giver anledning til en revidering af både styrelsesvedtægterne for klassedannelse i Aarhus Kommune såvel som de økonomiske rammer for både drift og anlæg på hele skoleområdet.

  Med Folketingets vedtagelse af lovændringen følger der midler til drift og anlæg. På nuværende tidspunkt estimeres det dog, at Aarhus Kommune kommer til at mangle 2,5 mio. kr. årligt til drift i perioden 2024-2027. Herefter vil beløbet stige, således der på længere sigt årligt vil mangle knap 3 mio. kr. 

  “Finansieringen skal selvsagt følge med, når regeringen ændrer på et rammevilkår for de kommunale folkeskoler. Ellers bliver det bare endnu et eksempel på, at kommunerne skal løfte en større opgave for den samme pose penge. Et sænket klasseloft vil give flere klasser over tid. Derfor betyder ændringen et behov for flere midler til både drift og anlæg, og det forventer jeg regeringen er bevidst om og vil tilgodese i den kommende økonomiaftale med kommunerne,” siger Thomas Medom.

  Lovforslaget som netop er vedtaget i Folketinget kan læses her

  Yderligere oplysninger

  Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, tlf. 27 51 79 61.