Gå til hovedindhold
Nyheder fra Børn og Unge

Børn og Unge styrker indsatsen til småbørn, som udviser tegn på social tilbagetrækning

De første 1000 dage af et barns liv har stor betydning for dets udvikling, trivsel og læring senere i livet. Med en bevilling på 3,8 mio. kroner støtter Egmont Fonden Børn og Unges ambition om at styrke den tidlige indsats til spæd- og småbørn, der udviser tegn på social tilbagetrækning og psykiske vanskeligheder.

 • Læs op

Indhold

  ”Det er helt essentielt, at vi handler så tidligt som muligt i barnets liv, hvis vi oplever tegn på mistrivsel eller social tilbagetrækning. Fordi vi ved, at det vi gør i løbet af de første 1.000 dage i barnets liv, har afgørende betydning for, at barnet udvikler personlige og sociale færdigheder. Derfor er jeg rigtig glad for, at Egmont Fonden vil hjælpe os med at få styrket vores indsats på området. Så alle børn har lige muligheder for et godt liv,” siger rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom.

  Bevillingen fra Egmont Fonden skal Børn og Unge bruge på et udviklings- og afprøvningsprojekt, som strækker sig over de næste tre år, og som skal føre til, at flere børn i målgruppen får en tidlig, målrettet og tilstrækkelig indsats. Mere specifikt vil der blandt andet blive arbejdet videre med Sundhedsplejens nuværende erfaringer med metoden ADBB (Alarm Distress Baby Scale), som er et screeningsværktøj til undersøgelser af spæd- og småbørns sociale udvikling. Alle Sundhedsplejersker i Aarhus Kommune er eller bliver certificeret i screeningsværktøjet. 

  Indsatsen skal desuden føre til, at samarbejdet mellem forældre, Sundhedsplejen, PPR og dagtilbuddene styrkes, så vigtig viden om det enkelte barn fastholdes, når barnet starter i dagtilbud, og så familierne oplever en mere sammenhængende og koordineret tværfaglig indsats, som giver dem bedre mulighed for at få hjælp, sparring og vejledning. Så barnet kan trives i dagtilbuddets fællesskab. 

  ”Tryg tilknytning til nære omsorgspersoner er afgørende for børns trivsel, udvikling og livsbane. Derfor skal der sættes ind med målrettet støtte, hvis et barn viser tegn på mistrivsel. I Egmont har vi gennem mange år været optaget af, at alle børn får en god start på livet, og derfor er vi glade for at støtte Aarhus Kommunes indsats for børn, som viser tegn på social tilbagetrækning og deres familier,” siger direktør i Egmonts Fondssekretariat, Heidi Sørensen.

  Den styrkede indsats skal ses i relation til implementeringen af Bredere Børnefællesskaber i Børn og Unge, hvor særligt dannelsen af et lokalt klyngesamarbejde er relevant i det tværfaglige samarbejde i forhold til børn med udfordringer i deres personlige og sociale udvikling.

  Yderligere oplysninger

  Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, tlf. 27 51 79 61.

  Tine Pind Jørum, kommunikations- og pressechef i Egmonts Fondssekretariat, tlf. 27 11 68 96.

  Sidst opdateret: 20. november 2023