Gå til hovedindhold
Planlægning, byggeri og boliger
Teknik og Miljø

Igangværende miljøvurderinger

Når en miljøvurdering (VVM) er i gang, er det lovpligtigt at indhente idéer og forslag fra borgere og interessenter, inden miljøvurderingsredegørelsen udarbejdes. Når redegørelsen er lavet, sendes den i offentlig høring.

 • Læs op

Indhold

  Igangværende miljøvurderinger

  Som en del af  letbanens anden etape ønsker Aarhus Letbane mulighed for at anlægge en ny letbanestrækning fra Aarhus Ø til Brabrand.

  Før letbanen kan etableres, er det nødvendigt, at Aarhus Byråd udarbejder tillæg til kommuneplanen og udarbejder en VVM-redegørelse for projektet. Det vil sige, at Aarhus Letbane og Aarhus Kommune i forbindelse med planlægningen foretager en vurdering af de miljøpåvirkninger, som en ny  letbane vil give anledning til.

  I perioden frem til 1. marts 2016 var det muligt at indsende bemærkninger og idéer vedrørende etablering af letbane på strækningen fra Aarhus til Brabrand. Aarhus Kommune offentliggjorde i den forbindelse et debatoplæg, hvor du kan læse mere om projektet.

  Læs debatoplæg om letbanens etape Aarhus Ø - Brabrand

  Aarhus Kommune takker for de ca. 50 høringsbidrag, som borgere, foreninger og forsyningsvirksomheder m.v. har indsendt. 

  Se de indkomne høringssvar her

  Aarhus Byråd har den 23. maj 2018 behandlet de indkomne høringssvar med henblik på at fastlægge, hvilke linjeføringer og overordnede emner der skal indgå i den videre planlægning og miljøvurdering af letbanens etape 2.

  Byrådets beslutning med tilhørende bilag kan ses her

  Anmeldelse af anlægsprojekt

  Plan- og VVM-processen er igangsat på baggrund af en projektanmeldelse fra Aarhus Letbane I/S.

  Læs anmelderbrev
  Se bilag 1 - Letbane, Aarhus Ø - Brabrand
  Se bilag 2 - Midtbyen, Alternativer

  Afgørelse af VVM-pligt

  Se Aarhus Kommunes afgørelse af VVM-pligt for letbanens etape Aarhus Ø - Brabrand

  Informationsmateriale

  Se folder om visionerne for letbanens etape Aarhus Ø - Brabrand
  Se Letbanens forundersøgelse fra 2014Læs Samspil 2025 - Oplæg til sammenhæng i den offentlige transport i Aarhus-området

  Aarhus Kommune har i samarbejde med Kystdirektoratet gennemført en supplerende forudgående høring om helhedsplanlægning for Tangkrogområdet.

  Høringen blev gennemført i perioden 17. september til 8. oktober 2018, hvor der var mulighed for at kommenterer de løsningsalternativer som byrådet og Kystdirektoratet påtænker at lægge til grund for det videre arbejde.

  Aarhus Kommune er nu, sammen med Kystdirektoratet, i gang med at gennemgå og vurdere materialet. Når det er afsluttet, vil der blive udarbejdet en indstilling til byrådet om resultatet af høringen og den videre planlægning.

  Der indkom 206 høringsbidrag i høringsperioden.

  Høringsbidragene samt materialet der indgik i høringen kan ses nedenunder:

  Indkomne høringsbidrag - november 2018

  Supplerende forudgående høring - september 2018

  Tidligere materialer i sagen

  Sidst opdateret: 4. juli 2024