Gå til hovedindhold

Vejbelysning - spørgsmål og svar

Her får du svar på de spørgsmål der oftest bliver stillet i forhold til vejbelysning i Aarhus Kommune.

 • Læs op

Indhold

  Det er muligt at ændre på rækkefølgen af, hvilke lamper der natslukkes, dog kan man ikke ændre på, at netop hver anden gadelampe skal slukkes, da det er en byrådsbeslutning, der ligger til grund herfor.En forudsætning for, at en ændring kan imødekommes, er at;

  • Der skal forefindes et dokument, med accept og underskrift fra alle grundejere, som bliver berørt af ændringen.
  • Eniig, som er vedligeholder for vejbelysningen i Aarhus Kommunes, står for at udføre arbejdet omkring ændringen af belysningen.
  • Det ikke må komme til at gå ud over trafiksikkerheden på vejen.

  Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Aarhus Kommune på lys@aarhus.dk

  Aarhus Kommune er vejmyndighed på alle kommunale veje og private fællesveje. Lovgrundlaget for begge typer veje fremgår af nedenstående;

  Lov om offentlige veje kan findes her

  Lov om private fællesveje kan findes her (§ 7 vedr. belysning på private områder og § 59 vedr. belysning på private fællesveje)

  Aarhus Kommune etablerer vejbelysning på veje inden for byzonerne, hvor kommunen har vejadministration, herunder kommunale veje og offentlige stier, og har endvidere mulighed for at overtage belysningen på private fællesveje.

  Aarhus Kommune etablerer som udgangspunkt ikke vejbelysning i åbent land, da man blandt andet ønsker at holde nogle af byens grønne områder fri for lys.

  Har du spørgsmål til ovenstående, så er du velkommen til at sende os en mail på lys@aarhus.dk

  Ved mindre fejl (enkelt lampe), har teknikerne 14 dage til at udbedre fejlen, dog kun 7 dage inden for midtbyen.
  Ved store fejl (hele områder), rykker teknikkerne ud hurtigst muligt efter vores vedligeholder, Eniig, er gjort opmærksom på fejlen. Udbedring af fejl kan dog kompliceres af behov for gravearbejde og mangel på reservedele.

  Byrådet i Aarhus Kommune har besluttet et serviceniveau for vejbelysning, som bl.a. betyder, at hver anden gadelampe slukkes i tidsrummet 21.30-07.00 om sommeren og 22.00-07.00 om vinteren. Dog ikke i - og omkring lyskryds, hvor der er krav om fuldt lys.

  Aarhus Kommune er dog i fuld gang med et større energirenoveringsprojekt, hvor 29.000 kviksølvlamper skiftes til miljøvenlig og økonomisk rentabel LED-teknologi. Udskiftningen finder sted i perioden 2015-2018.

  Det betyder, at hver anden lampe på de strækninger, hvor der udskiftes til LED lys, ikke længere slukkes om natten men i stedet dæmpes med 50% i nattetimer. Den resterende belysning, som ikke udskiftes, vil derfor forsat delslukkes om natten.

  Det er muligt at flytte en gadelampe 1-2 meter alt afhængigt af grundlaget herfor.

  For at Aarhus Kommune kan godkende flytningen af en gadelampe skal du kontakte afdelingen Lys og Trafikledelse på mail lys@aarhus.dk

  Forud for en eventuel flytning vil dine naboer og andre omkringliggende grundejere, som bliver påvirket af flytningen, blive partshørt. Behandlingstiden er 4 uger.

  Det er et krav, at Verdo foretager flytning af gadelamper. Det er grundejeren, der betaler udgifterne i forbindelse med flytning af en gadelampe.

  Har du spørgsmål om - eller ønsker til placeringen af vejbelysning i Aarhus Kommune, er du velkommen til at kontakte afdelingen for Lys og Trafikledelse på lys@aarhus.dk

  Hvis du opdager en gadelampe uden lys, en påkørt lygtepæl eller lignende, kan du lave et borgertip på denne side. Det er også muligt at kontakte vores vedligeholder Verdo telefon 89 11 48 11

  Har du spørgsmål eller ønsker til placeringen af vejbelysning i Aarhus Kommune, er du velkommen til at kontakte Lys og Trafikledelse i Aarhus Kommune, på: lys@aarhus.dk.

  Du er velkommen til at sende en mail med dit spørgsmål til lys@aarhus.dk

  Sidst opdateret: 24. maj 2024