Gå til hovedindhold

HUUS

Tilbud til unge mellem 18 og 29 år. De unge er uden egen bolig, og søger både social- og beskæftigelsesrettet støtte. Derudover har de unge søgt, og er blevet indstillet til bolig gennem Den Sociale Boligtildeling (DSB).

 • Læs op

Indhold

  Når man overvejer, om HUUS kan være det rigtige tilbud, er det afgørende, at man forholder sig til to forhold:

  HUUS er et tilbud til unge, der har behov for BÅDE en social indsats OG en beskæftigelsesrettet indsats. HUUS er et midlertidigt tilbud, der løber op til to år.

  Tilbuddet kræver henvisning fra Myndighed, Ungecentret Værkmestergade 3, 1. sal, 8000 Århus C. tlf. nr. 89401444.

  Før eventuel opstart i tilbuddet afholdes et visitationsmøde med den hensigt at afklare, om tilbuddet er det rette. Til mødet deltager altid en ungevejleder og en virksomhedskonsulent fra HUUS, der typisk bliver de to personer, den unge kommer til at samarbejde med.

  I HUUS er der mulighed for at handle fleksibelt i forhold til den unges løbende behov efter konkret vurdering. Det betyder dels, at der ydes støtte og vejledning tilpasset den enkeltes behov og ønsker, dels at støtten og vejledningen kan ændre indhold og form, hvis og når den unges behov og ønsker ændrer sig. Dertil kommer, at tilbuddet også tidsmæssigt er fleksibelt. Det uformelle serviceniveau ligger i udgangspunktet på en time om ugen, men der er mulighed for i en periode at tilbyde mere tid eller mindre tid.

  Den beskæftigelsesrettede indsats i HUUS varierer fra støtte til optræning og afklaring af arbejdsevnen (evt. til førtidspension eller fleksjob) til hjælp til at finde praktik/arbejde/elevplads eller hjælp til afklaring af og fastholdelse i uddannelse.

  Ønsker du at høre mere kontakt da venligst Alan, virksomhedskonsulent, på 41 87 35 59 eller Bianca, ungevejleder, på 41 86 44 02.