Gå til hovedindhold

Boliggaranti for unge uden bolig

Er du under 27 år, mangler du et sted at bo og ønsker social støtte? Så kan du få hjælp til at finde en ungdomsbolig.

 • Læs op

Indhold

  • Du skal "være i en akut boligsituation". Det betyder, at:
   • Du skal stå uden tag over hovedet, eller
   • Du inden for kort tid miste din bolig.
  • Du er ikke i stand til at finde en bolig på egen hånd. 
  • Din seneste bopæl skal have været i Aarhus Kommune.

  Tilbud om støtte

  For at være omfattet af boliggarantien, skal du sige ja tak til tilbud om social støtte. Ønsker du ikke at modtage social støtte, skal du søge bolig på egen hånd.

  Social støtte kan fx være støtte til:

  • At klare hverdagen og det at bo i egen bolig.
  • At flytte ind og komme på plads i boligen.
  • At få styr på din økonomi.
  • At deltage i forskellige indsatser der kan få dig i arbejde eller uddannelse.
  • At håndtere et eventuelt forbrug af rusmidler.

  Det tager tid at finde en ungdomsbolig til dig. Derfor er det vigtigt, at du også selv er aktiv i forhold til at finde en bolig. 

  Der er flere steder, du kan henvende dig 

  • Ungecentret Værkmestergården, Værkmestergade 3, 8000 Aarhus C
  • Ungecentret Kalkværksvej, Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C
  • Ungeindsatsen, Nørre Allé 31, 3. sal, 8000 Aarhus C
  • Rådgivningscentret, Sønder Alle (§82)
  • Forsorgshjem:
   • Ungetilbuddet 

  Ansøgning

  Når du henvender dig, skal der laves en ansøgning til Den Sociale Boligtildeling. Du skal til en samtale, hvor vi finder ud af, hvilken støtte du har brug for, hvilken ungdomsbolig der passer til dig mm. Den støtte du skal have vil blive sat i gang, når du får besked om, at du er omfattet af boliggarantien, altså før du får anvist en ungdomsbolig.