Gå til hovedindhold

Aktuel information om oversvømmelse efteråret 2023

De voldsomme mængder regn har oversvømmet flere områder i Aarhus. Aarhus Kommune følger situationen tæt sammen med Østjyllands Brandvæsen og Aarhus Vand.

Indhold

  Seneste nyt

  Vejrguderne er med os. Vandstanden i åer og vandløb ser fornuftig ud efter mange dage med regn. Vandet er langsomt ved at trække sig tilbage på de veje, som er lukkede. De forventes at blive åbnet igen i takt med, at vandet ledes væk. Følg udviklingen på Facebook på Trafik i Aarhus her

  Opdateret 7. november 2023

  Hent sandsække

  Du kan gratis afhente sække og sand til at fylde dem med på alle seks genbrugsstationer i Aarhus. Du skal selv fylde sandsækkene. Det er dit eget ansvar at sikre din bolig mod oversvømmelse.

  Genbrugsstationernes åbningstider er hverdage mellem kl. 7-18 og i weekenden mellem 10-17. 

  Sådan bruger du sandsækkene

  • Fyld sandsækkene 2/3 op (ca. 20 kg). Det sikrer, at sandsækkene er flade, når de stables. 
  • Bind sandsækkene så højt som muligt med sækkebindere (8-10 cm fra toppen)

  Du skal stable sækkene med teknikken 'forbandt'. Det vil sige, at du i hvert vandret lag vender sandsækkene, så retningen skifter lag for lag. På den måde bliver stablingen stabil. Flest mulige sække skal have topenden vendende indad i stablingen. Der skal bruges 3 sandsække pr. meter. For at nå 50 cm op skal der stables 6 sandsække oven på hinanden.

  Illustration af sandsække

  Tidligere status

  Status for lukkede veje i kommunen er uændret. Det er dog forventningen, at Byleddet kan genåbnes på onsdag.

   

  Vandstanden i Brabrand Sø, som vi har holdt rigtig godt øje med, ser på nuværende tidspunkt ikke kritisk ud. Vi holder fortsat øje med vejrprognoserne, og de næste par dage ser det roligt ud. 

  Ude på vejene er vandet flere steder ved at trække sig tilbage. Følgende veje dog er fortsat lukkede på grund af vand: 

  • Ormslevvej ved renseanlægget (Viby)
  • Hejredalsvej (Brabrand)
  • Vandværksvej (Brabrand)
  • Holmbækvej (Skibby)
  • Byleddet/Søskovvej (Brabrand)
  • Grimsbrovej, de første/sidste 100 meter fra/mod Mejlbyvej (Hjortshøj)
  • Brabrandstien ved Andebroen og strækningen fra Byleddet til Brabrand Rostation. Det meste af Brabrandstien på den nordlige side er ufarbar. Ved Eskelunden ligger der ca. 40 cm vand, ligesom der også ligger meget vand ved Stavtrup og Norringsholm.

   

  Situationen lørdag er uændret fra i går. Der er stadig en sundhedsrisiko forbundet med at være i kontakt med overfladevand ved åløb, søer og vandløb, da der kan være bakterier i vandet. Det gælder også for havet, så vinterbadere bør afholde sig fra at hoppe i. Hold løbende øje med vandkvaliteten på www.badevand.dk.

  Arbejdet med at fjerne en bro ved Viby Renseanlæg på Ormslevvej er sat i gang fredag morgen. Det sker for at skabe et større hul, der skal lede vandet væk fra Viby Renseanlæg og ud i Døde Å. Det nuværende hul er ikke stort nok. Renseanlægget er kommet under pres grundet de seneste ugers store regnskyl, og der er risiko for, at det bliver oversvømmet. Hvis det sker, kan vandet i sydbyen ikke bliver renset og vil blive ledt urenset ud i området. Derfor graver vi hullet i vejen, så vandet kan komme hurtigere væk.

  Når det regner, kan der være overløb fra fælleskloakken, og det er der også nu. Man skal derfor være påpasselig med overfladevandet i nærheden af vores åløb, søer og vandløb, da der kan være bakterier i vandet. Det betyder dog ikke, at børn ikke længere må hoppe i vandpytterne på børnehavens legeplads, men overfladevand i nærheden af åløb, søer og vandløb skal man undgå. Også overløb i toiletter, kloakvand i kældre m.m. skal man passe på med at komme i kontakt med.

  Pga. den høje vandstand er Viby renseanlæg tæt på at blive oversvømmet. Det er derfor nødvendigt at sørge for ekstra afløb fra regnvandsgrøft ved renseanlægget til Døde Å under Ormslevvej. Arbejdet på stedet er sat i gang torsdag eftermiddag.

  Der er steder med overløb af spildevand fra andre af kommunens renseanlæg. Derfor advarer vi mod at komme i kontakt med overfladevand og vand fra vandløb, søer eller havet, da der kan være en alvorlig sundhedsrisiko forbundet med dette. Har du influenza-lignende symptomer, og har du været i berøring med spildevand, fx vand fra overløb i toiletter, kloakvand i kældre m.m., så anbefaler vi, at du kontakter din læge snarest muligt.

  Læs mere på Statens Serum Instituts hjemmeside. 

  Badevandet er udfordret
  Vi anbefaler, at du løbende orienterer dig om badevandskvaliteten ved strandene på www.badevand.dk

  Badevandet er særligt udfordret på Aarhus Ø, den Permanente og helt op til Åkrogen

  Du finder mere information om badevandet her

  Nu er cykelstien langs Lystrupvej åben igen efter at have været lukket pga. vand. Vi holder fortsat skarpt øje med vandstanden i Brabrand Sø. De aktuelle prognoser viser, at vi søndag når samme niveau som i 2020. Vi fastholder derfor anbefalingen om, at grundejere, der oplevede oversvømmelser i 2020, skal forberede sig på, at det kan ske igen.

  Vi stiller stadig sandsække til rådighed, som kan afhentes på kommunens genbrugspladser. Vi er løbende opmærksomme på, om vi har sand nok, og der er netop kørt ekstra sandsække ud til alle genbrugsstationer.  Se mere om anbefalinger til brug af sandsække længere nede på siden. 

  Vandstanden i Brabrand Sø stiger fortsat. Vi fastholder anbefalingen om, at grundejere, der oplevede oversvømmelser i 2020, skal forberede sig på, at det kan ske igen frem mod weekenden. Vi stiller stadig sandsække til rådighed, som kan afhentes på alle kommunens genbrugspladser. Se mere længere nede på siden.

  Skovgårdsvej ved Landevejen og Geding Byvej er genåbnet.

  Hejredalsvej i Brabrand er nu også lukket pga. vand. Prognoserne siger, at vandet i løbet af de kommende dage stiger til et niveau, som vi så det i 2020. Vi holder særligt øje med Brabrand Sø, der i 2020 oversvømmede en del haver og husstande. Så oplevede du oversvømmelser på din grund dengang, er det tid til at tage dine forholdsregler. Vi stiller stadig sandsække til rådighed, som kan afhentes på alle kommunens genbrugspladser. Se mere længere nede på siden.  

  Vandstanden i Egå Engsø er faldet til under normalt niveau. Vandstanden stiger i Brabrand Sø. Renseanlæggene i Viby og Egå er tæt på deres maksimale kapacitet, og de følges tæt sammen sammen Aarhus Vand. Husk at orientere dig på badevand.dk, hvis du skal bade i bugten. 

  Situationen er uændret. Nedenstående veje er fortsat lukkede pga. vand. Vi opdaterer igen, når der er nyt.

  Der er risiko for oversvømmelse ved områderne omkring Brabrand Sø og Lystrupvej, hvor der også ligger vand på kørebanen ved rundkørslen ved Viengevej/Lystrupvej. Vi følger situationen nøje og opdaterer, når der er nyt. 

  Sidst opdateret: 20. november 2023