Gå til hovedindhold

Dit ansvar for snerydning og saltning

Du har som grundejer i Aarhus Kommune et ansvar for at rydde sne og salte på arealer omkring din ejendom.

 • Læs op

Indhold

  Som grundejer er du ansvarlig for at rydde sne og salte på følgende arealer:

  • Fortove og gangstier ud for din ejendom
  • Indgange og trapper
  • Adgang til postkasse
  • Adgang til affaldsbeholder og pladsen omkring denne

  Grundejere på private fællesveje har samme forpligtelse til at salte og rydde fortovene langs disse veje.

  Vær opmærksom på, at du som grundejer skal fjerne istapper og sne, der risikerer at falde ned fra taget på fortove, stier og veje.

  Er du på ferie, sygdomsramt eller på anden måde forhindret, har du pligt til at få en anden til at klare opgaven.

  I Aarhus Kommune mener vi, at det er god skik at rydde sne, salte eller gruse om morgenen, inden trafikken sætter ind. 

  Det er desuden altid en god ide at fjerne sne omkring rendestensriste. På den måde kan smeltevande løbe væk, og man undgår, at smeltevandet oversvømmer lavtliggende arealer eller bliver til is på vejene.

  Det er ikke vigtigt, hvordan du gør dit fortov sikkert at færdes på om vinteren - bare du gør noget! Salt, grus, bark, jord m.m. er alt sammen brugbart. Husk blot, at fortovet skal fejes efterfølgende, så der f.eks. ikke ligger bark hele sommeren.

  Sidst opdateret: 3. juni 2024