Gå til hovedindhold

8.0 Levende lys, varmelamper og gas

Her følger en række retningslinjer for levende lys, varmelamper og gas

 • Læs op

Indhold

  Levende lys

  1. Brug af levende lys fra fakler, olielamper og lign. kræver, at der udvises særlig forsigtighed. Det skal foregå på en sådan måde, at der er mindst mulig risiko for, at der opstår brand, skader på personer, inventar eller ejendomme.
  2. Levende lys eller anden åben ild bør altid afskærmes og placeres, så det ikke udgør nogen brandfare.
  3. Vær særlig opmærksom på, at opstilling af levende lys ikke hindrer evakuering gennem flugtveje fra lokalerne, ligesom det skal sikres, at de udvendige flugtveje er af et sådant omfang, at man med sikkerhed kan færdes der.

  Varmelamper

  4. Af hensyn til miljøet anbefales det, at der tages bevidst stilling til nødvendigheden af udendørs opvarmning, og at man begrænser brugen så vidt muligt; fx ved brug af uldtæpper.
  5. De store paddehattegasvarmere er dyre i drift, meget belastende for vores miljø og besværlige at håndtere i den daglige brug. Desuden optager de meget plads og er ofte i vejen for gangpassage både for gæster og tjenere. Benyt så vidt muligt alternativer til gasvarmere. Brug fx elvarmere, der er integrerede i parasollerne og markiserne eller på facaden. Få installeret bevægelsesscensorer, så de automatisk tænder og slukker, afhængigt af behovet.
  6. Alle forsyningsledninger skal graves ned i gang- og vejarealet.
  7. Gravearbejde i belægningen skal foretages af en autoriseret entreprenør, som skal søge om gravetilladelse via virk.dk

  Gas

  8. Krav til gasudstyr er underlagt sikkerhedsstyrelsen og givet i gas-reglementet.
  9. Brug af gas til eksempelvis opvarmning er omfattet af Sikkerhedsstyrelsens grundlæggende sikkerhedskrav for brug af flaskegasinstallationer og gasforbrugende udstyr. Gasudstyr skal være CE mærket eller have en DG godkendelse.
  10. Gasslanger bør udskiftes ca. hvert 3. år. Arbejde på komponenter og gasudstyr skal foretages af en autoriseret VVS-installatør eller en særlig godkendt kompetent virksomhed. Ved tvivl kontaktes autoriseret VVS-installatør.
  11. Ved opbevaring af gasflasker over 40 kg skal der ansøges om tilladelse ved Aarhus Brandvæsen.

  Sidst opdateret: 29. november 2023