Gå til hovedindhold

Alkoholbevilling

Hvis du vil servere alkohol, med en alkoholvolumen på 2,8% eller højere, skal du have en alkoholbevilling.
Her på siden, kan du finde svar på en række spørgsmål omkring alkoholbevillinger.

 • Læs op

Indhold

  I restaurationsplanen kan du finde svar på en lang række spørgsmål omkring det at få en alkoholbevilling i Aarhus Kommune.

  Selvom denne vejledning kaldes restaurationsplanen, så gælder reglerne også for andre typer virksomheder, som ønsker at sælge eller udskænke alkohol. Det kunne f.eks. være en barbershop, en butik eller en kantine, som ønsker at byde sine gæster på en øl eller et glas vin.

  Du må ikke servere stærke drikke i din restaurationsvirksomhed, før du har en alkoholbevilling.

  Hvis du blot skal holde et enkeltstående arrangement, gælder reglerne om lejlighedstilladelser.

  Hvis du vil ansøge om en alkoholbevilling, skal du gøre det hos Østjyllands Politi. Her kan du finde de blanketter, du skal bruge til ansøgningen. Det kan også være en fornyelse.

  Blanketter til ansøgning om alkoholbevilling

  Har du spørgsmål til ansøgningen, skal du kontakte Østjyllands Politi

  Østjyllands Politi
  Bevillings- og Tilladelsessektionen
  Ridderstræde 1 - 8000 Aarhus C
  Tlf.: 8731 1448 eller 114
  e-mail: ojyl-bevilling@politi.dk

  Telefontid:
  Mandag - torsdag kl. 09.00 - 14.00
  Fredag                 kl. 09.00 - 12.00

  Det er ofte nødvendigt at have en række tilladelser fra kommunen. 

  Du kan ansøge om forskellige tilladelser fra Aarhus Kommune på siden www.brugaarhus.dk

  Hvis du vil afholde et enkeltstående arrangement kan du læse mere om, hvordan du ansøge mm. her

   

   

  Inden Bevillingsnævnet behandler en ansøgning, undersøger Østjyllands Politi om de forskellige krav er opfyldt. Arbejdet med bevillinger sker i tæt samarbejde mellem Bevillingsnævnet og politiet. 

  Bevillingsnævnet tildeler og fornyer alkoholbevillinger og tilladelser til udvidet åbningstid, når virksomheder i kommunen søger om dette i forbindelse med opstart af virksomhed eller ved udløb af eksisterende tilladelser.

  Bevillingsnævnet består af en stedfortræder for Politidirektøren, et sagkyndigt medlem og seks medlemmer udpeget af byrådet. Bevillingsnævnet holder møder seks gange om året. Møderne er ikke offentlige.  

  Medlemmer af Bevillingsnævnet

  Karte Dyrholm (S) Formand 
  Morten Rugholm (LA) Næstformand 
  Peter Kromann (SF)
  Mads Thomsen (EL)
  Lotte Friis Böing (KF)
  Peter Miltersen Sørensen (RV)
  Martin Frank Rasmussen, stedfortræder for Politidirektøren
  Lars Hennelund - sagkyndigt medlem

  Bevillingsnævnet træffer afgørelser om: 

  • ansøgninger om alkoholbevillinger 
  • ansøgninger om fornyelse af bevillinger
  • ansøgninger om alkoholbevillinger til bestående forretninger
  • ansøgninger om godkendelse af bestyrer
  • ansøgning om udvidet åbningstid for restaurationer uden alkoholbevilling
  • ansøgninger om godkendelse af ændringer i bestyrelsessammensætningen
  • begrænsede bevillinger på standardvilkår til foreninger, kollegier, biografer og teatre og lignende.

  En ansøger kaldes en juridisk person. Det betyder, at ansøger enten er en person eller et selskab. 

  En person, der søger alkoholbevilling, skal som hovedregel være fyldt 21 år for at søge om alkoholbevilling. Hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, skal ansøgeren være fyldt 18 år. Ansøgeren må ikke være umyndig eller under værgemål.

  Bevillingsnævnet skal ved vurderingen tage hensyn til, om bevillingsansøgeren m.fl. har udvist en sådan adfærd, at der er risiko for, at virksomheden ikke vil blive drevet på forsvarlig måde.

  Bevillingsnævnet skal desuden tage hensyn til bevillingsansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer. Bevillingsnævnet skal fx se på, om ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde.

  Kontakt Østjyllands Politi, hvis du har spørgsmål til: 

  • Alt i forhold til selve ansøgning, fornyelse, ændringer m.m. 
  • Lejlighedstilladelser

   

  Østjyllands Politi
  Bevillings- og Tilladelsessektionen
  Ridderstræde 1 - 8000 Aarhus C
  Tlf.: 8731 1448 eller 114
  e-mail: ojyl-bevilling@politi.dk

  Telefontid:
  Mandag - torsdag kl. 09.00 - 14.00

  Fredag kl. 09.00 - 12.00

   

  Kontakt Aarhus Kommune, hvis du har spørgsmål til: 

  • Afgørelser fra Bevillingsnævnet 
  • Din alkoholbevilling er blevet væk
  • Bevillingsnævnets afgørelse 
  • Hvis du vil klage over Bevillingsnævnets afgørelse
  • Restaurationsplanen


  Bevillingsnævnet
  Borgmesterens Afdeling
  Rådhuspladsen 2
  8000 Aarhus
  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: byraadsservice@ba.aarhus.dk

  Åbningstider 
  Mandag, tirsdag og fredag: 8.00-15.00
  Onsdag og torsdag: 8.00-16.00

  Hvis man som nabo føler sig generet af støj, lugt eller en udeservering fra en
  restauration, kan man klage til Teknik og Miljø. 

  Afhængig af klagens art, kan Teknik og Miljø vælge at kontakte restauratøren for nærmere afklaring eller foretage et uanmeldt tilsyn. Ved tilsynet vil der ofte blive foretaget en støjmåling for at undersøge, om Miljøstyrelsens grænser er overskredet.

  Hvis grænserne er overskredet modtager restauratøren et påbud om, at grænserne skal overholdes. Det vil fremgå af påbuddet, hvordan overholdelsen skal dokumenteres.
  Restauratøren skal selv afholde alle udgifter i forbindelse med dokumentationen.

  Teknik og Miljø
  Att.: Klima, Virksomheder og Landbrug
  Karen Blixens Boulevard 7
  8220 Brabrand
  Telefon: 89 40 44 00
  Mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk

  Hvis du vil klage over støj fra gaden uden for en restauration – f.eks. råben og skrigen
  fra gæster på vej til eller fra restaurationen henvises til Østjyllands Politi på telefon 114