Gå til hovedindhold

Ungecenter Rådgivning og Visitation

Vi giver støtte og vejledning til unge, der er 15-29 år og socialt udsatte eller mistrives eller har psykiske diagnoser eller andre sygdomme og handicap.

 • Læs op

Indhold

  Vi løser opgaver inden for både myndighed og udfører.

  Myndighed

  Med udgangspunkt i den unges egne ønsker og behov, kan vi bl.a. iværksætte indsatser som skal udvikle og støtte den unge i forhold til hans eller hendes udfordringer. Vi kan hjælpe med at afklare, om der er brug for dagtilbud, botilbud eller andet.

  Vi hjælper også med at bygge bro til andre offentlige instanser rundt om den enkelte unge, som fx skole, sygehuse, uddannelses-/beskæftigelsesområdet osv. 

  Vi har ansvar for:

  • Afdækning den unges behov for hjælp og iværksætte støtte
  • Vejledning om muligheder for hjælp og støtte også uden for Ungecentret.
  • Anbringelser af unge uden for hjemmet
  • Iværksættelse af dagtilbud for voksne, behandlingstilbud mv.
  • Bevilling af botilbud eller bostøtte
  • Koordinering i forhold til udsatte unge, der er havnet i kriminalitet eller er i risiko for at gøre det, herunder forbedringsforløb i Ungekriminalitetsnævnet
  • God løsladelse for alle borgere over 18 år, dvs. samarbejde med Kriminalforsorgen med koordinering af handleplaner i forbindelse med løsladelse samt samarbejde med relevante tilbud i hele Aarhus Kommune med borgeren i centrum
  • At hjælpe unge, som ikke selv kan finde en bolig og som samtidig har sociale problemer eller en funktionsnedsættelse.

  Udfører

  Vi varetager Soras Bostøtte og kollegie.

  Sidst opdateret: 25. april 2024