Gå til hovedindhold

Krop og Kærlighed-puljen 2024

Krop og Kærlighed Festival 2024 er en fælles festival om krop, køn, identitet, kærlighed og seksualitet i Aarhus. Har du idéer til initiativer, arrangementer, oplæg eller andet, som skal foregå under festivalen? Så kan du søge midler fra Krop og Kærlighed-puljen.

 • Læs op

Indhold

  Krop og Kærlighed Festival 2024 er for alle. Med festivalen ønsker Aarhus Kommune at vise, oplyse, anerkende, undersøge, debattere og sætte fokus på seksuel sundhed og trivsel.

  Festivalen afholdes den 6.-7. september 2024 i Byparken i forbindelse med Aarhus Festuge.

  Om Krop og Kærlighed-puljen

  Personer, organisationer, foreninger og andre interesserede inviteres til at være medskabere af festivalen ved f.eks. at afholde pop-ups, værksteder, workshops, talks, filmvisning, dans, teater, musik, stand up eller andet under temaet krop og kærlighed.

  Puljens formål

  Formålet med Krop og Kærligheds-puljen er, at:

  • alle har mulighed for at byde ind med fedt indhold, så det bliver vores alles festival.
  • støtte arrangementer og indhold, der oplyser, skaber nysgerrighed, dialog og viden om seksuel sundhed og trivsel, krop og kærlighed.
  • fremme en mangfoldig og bred festival, som er relevant for mange målgrupper.

  Krop og Kærlighed-puljen støtter

  • Arrangementer i Byparken der skaber gode rammer for at understøtte festivalens formål, og som kan foregå d. 6. og/eller 7. september 2024.
  • Materialer (f.eks. krea-ting og lignende)
  • Udgifter til oplægsholdere
  • Udgifter til performere
  • Udgifter til facilitatorer

  Krop og Kærlighed-puljen støtter ikke

  • Beach-flag og pjecer til uddeling
  • Kommercielle produkter/aktiviteter
  • Partipolitiske arrangementer
  • Forplejning

  Hvem kan søge?

  • Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper af personer, foreninger, organisationer, institutioner og virksomheder. Hvis I modtager offentlige driftstilskud, skal I redegøre for, hvordan begivenheden rækker ud over den ordinære drift.
  • Ansøger skal være indstillet på selv at sørge for alt det praktiske i forbindelse med afvikling af initiativet.     

  Sådan vurderes din ansøgning

  Ansøgningerne vurderes ud fra følgende kriterier:

  • At der er en jævn fordeling af aktiviteter for forskellige målgrupper og emner.
  • At indholdet fordeles over alle dage.
  • Vægtning af indhold i forhold til repræsentation og sikring af en bred appel.
  • Fordeling af indhold, så det er målrettet mange forskellige aldersgrupper (børn og familier, unge og voksne og ældre)
  • At økonomien er afstemt med indholdet og forventet deltagerantal.

  Sådan søger I

  Der skal sendes en ansøgning via skemaet her: Ansøg Krop og Kærlighed-puljen 2024

  Vi læser ansøgninger løbende, da programmet fastlægges undervejs. Men der er to ansøgningsrunder:

  1. ansøgningsfrist er onsdag d. 22. maj

  2. ansøgningsfrist er onsdag d. 12. juni

  Der kan søges op til 20.000 pr. initiativ.

  I kan forvente svar syv dage efter ansøgningsfrist.

   

  Sidst opdateret: 17. maj 2024