Gå til hovedindhold

Retningslinjer for lån af lokaler i folkehuse

Sundhed og Omsorg stiller folkehusenes lokaler gratis til rådighed for foreninger, organisationer og borgere

 • Læs op

Indhold

  Aarhus Kommunes folkehuse rummer et væld af muligheder og aktiviteter for alle borgere og fællesskaber i lokalområdet.

  Sundhed og Omsorg stiller folkehusenes lokaler gratis til rådighed for foreninger, organisationer og borgere. Det gør vi, fordi vi ønsker at skabe rammerne for aktive og sunde fællesskaber for alle borgere i Aarhus. At være en del af et fællesskab og knytte gode relationer til andre er nemlig noget af det vigtigste for vores fysiske og mentale sundhed. Det styrker trivslen, giver øget livskvalitet, og kan for mange være vejen ud af ensomhed.

  For at lykkes med folkehusenes formål, forventer vi, at husets brugere bidrager til et rart og levende folkehus, bl.a. gennem åbne arrangementer, der giver anledning til fællesskaber og ved at tage medansvar for et godt værtskab.

  De fleste folkehuse har en tilkoblet café. Vi forventer at brugerne støtter folkehusets café ved at benytte den til mødeforplejning og ved arrangementer, da cafétilbuddet ellers ikke kan opretholdes.

  Disse retningslinjer er gældende fra d. 01-09-2022.

  • Foreninger, organisationer og borgere kan låne lokaler gratis til f.eks. møder, foredrag, klubaftener og andre åbne, sociale og fælles arrangementer. Beboere på plejehjem og i ældreboliger samt deres pårørende har mulighed for at låne lokaler til fødselsdage for beboerne, bisættelser eller andre begravelsesarrangementer.
  • Alle borgere og foreninger kan låne lokaler, uanset politisk og religiøs baggrund.
  • Der udlånes ikke lokaler til aktiviteter med kommercielle og forretningsmæssige formål eller private/lukkede arrangementer.
  • Vi fordeler brugen af lokalerne ud fra følgende prioriteter:
   1. Udlån til folkehusets egne arrangementer. f.eks. arrangementer arrangeret af husets råd
   2. Udlån til foreninger, organisationer og andre, som arbejder for at give lokalområdets borgere mulighed for aktive fællesskaber
   3. Udlån til ældrebolig- og plejehjemsbeboere og deres pårørende til særlige arrangementer som fødselsdage og begravelsesarrangementer
   4. Udlån til interne møder for medarbejdere
  • Folkehusets lokalebooker foretager en konkret vurdering i det enkelte udlånstilfælde.
  • Det er folkehusets leder som har ansvaret for at godkende arrangementer. Folkehusets leder kan ud fra saglige begrundelser afvise arrangementer.
  • Lokalerne kan bookes for et år ad gangen (vi følger helst skoleåret). Undtagelsesvist kan vi blive nødt til at aflyse en lokalebooking.
  • Ved lån af lokaler udarbejder vi en låneaftale.
  • Hvis et lokale lånes indenfor caféens åbningstid, skal eventuel forplejning købes der. Forplejning udenfor caféens åbningstid skal fortrinsvis bestilles i caféen, hvis det er muligt for caféen. Der skal ved forplejning altid laves en individuel aftale med personalet i køkkenet.
  • Kontakt caféen i folkehuset om mulighederne for forplejning i og udenfor caféens åbningstid. Du kan finde kontaktinformationer på caféen i det vedsendte bilag i forbindelse med udlån eller på vores hjemmeside: https://folkehuse.aarhus.dk/.
  • Forplejningen skal bestilles hurtigst muligt, så caféen har bedst mulige vilkår til at imødekomme jeres ønske for forplejning. Der tages ved sen bestilling forbehold for hvilke ønsker, caféerne kan efterleve.
  • Enkelte folkehuse har tekøkkener eller åbne borgerkøkkener, som kan lånes hele dagen. Det kan du læse nærmere om i bilaget om det enkelte folkehus’ husregler som vi sender sammen med låneaftalen.
  • Derudover er det muligt at låne cafékøkkenerne til faste aktiviteter som madklubber. Udlån kræver en individuel aftale med den enkelte café og instruktion fra en cafémedarbejder. Kontakt den enkelte café for at forhøre om mulighederne.
  • Låner er ansvarlig for at rydde op (og evt. gøre rent) efter sig selv inden lokalet forlades, hvilket låner giver samtykke til i låneaftalen. Ved mangelfuld rengøring eller oprydning kan der opkræves betaling fra låner (300,- inkl. moms pr. time).
  • Rygning er ikke tilladt på folkehusets område, hverken indendørs eller udendørs.
  • Hvis låner forårsager at alarmen går i gang og der sker tilkald af en af folkehusets tilkaldevagter, skal låner betale disse udgifter.
  • Lederen af folkehuset kan ophæve låneaftalerne ved misligholdelse fra lånerne – f.eks. ved mangelfuld rengøring eller oprydning. Lederen giver først lånerne en advarsel.
  • Ved lån af husets lokaler gives der samtykke til at folkehuset må dele brugerens kontaktoplysninger, så interesserede borgere kan henvende sig, hvis de ønsker at være en del af aktiviteten eller arrangementet.
  Sidst opdateret: 5. december 2023