Gå til hovedindhold

Sikkerhedsprøver for svømmeklubber

I Aarhus Kommune har alle godkendte folkeoplysende foreninger, der benytter sig af de kommunale svømmefaciliteter, mulighed for at sende livreddere til sikkerhedsprøve helt gratis.

 • Læs op

Indhold

  AGF Svømning står for afholdelsen af sikkerhedsprøverne, som afvikles ca. 30 gange årligt på Aarhus Svømmestadion. Tilmeld dig sikkerhedsprøven

  Ved udeblivelse fra prøven opkræver Sport & Fritid et gebyr på 300 kr. hos foreningen. Udeblivelse vil sige, at der ikke er meldt afbud senest dagen inden prøvedatoen.

  Afbud til en prøve skal ske via mail til AGF-Svømning på e-mail: svom@agf.dk

  • Foreningen har det overordnede ansvar for at den enkelte livredder er kvalificeret til opgaven som livredder, og kan handle i forhold til de situationer der måtte opstå.
  • Foreningen har det fulde ansvar for anvendelsen af svømmehallen, og at der er et passende antal godkendte livreddere til stede på bassinkanten under anvendelsen. Sport & Fritid anbefaler, at man har 1 livredder pr. 15 deltagere.
  • At livredderne har fået en lokal sikkerhedsinstruks – altså at livredderen på kanten er sat ind i de lokale forhold i den aktuelle facilitet. Foreningen skal sikre sig, at den enkelte livredder har tilstrækkeligt kendskab til anvendelse af alarm og flugtveje.
  • At livredderne er orienterede om deres pligt til at holde opsyn i både baderum og svømmehal samt er bekendt med ordens- og hygiejneregler i forbindelse med omklædning og badning.
  • Foreningen har ansvaret for, at alle livreddere har et gyldigt livredderbevis. Manglende sikkerhedsprøve fører til bortvisning af foreningen.
  • Den enkelte livredder skal altid have sit bevis med sig i svømmehallen sammen med anden ID - f.eks. sundhedskort. Dette skal forevises på opfordring.
  • Bookingtilladelsen er gældende, når foreningen har forelagt de gyldige livredderbeviser for personalet på skolen/anlægget.
  • Aktiviteter i regi af Børn & Unges institutioner er underlagt Børn & Unges retningslinjer. Læs Børn og Unges retningslinjerne her

  Der findes to forskellige typer livredderbevis i regi af Sport og Fritid:

  • Det store bevis, som kan benyttes i alle de kommunale svømmehaller ned til fire meters dybde.

  • Det lille bevis, som kan benyttes i de kommunale svømmehaller, hvor bassindybden er maks. to meter.

  Gyldighed

  Sikkerhedsprøverne varer to timer og prøvebeviset er gyldigt i to år. Prøvebeviset udleveres i form af et plastikkort. Nu gældende livredderbeviser i papirform, er fortsat gyldige. 

  Du skal som prøvedeltager forud for prøven have indsigt i de konkrete prøvekrav, og i hvad der kræves af dig som livredder i din forening. Der kræves f.eks. at man er en habil og rutineret svømmer samt at man har kendskab til førstehjælp.

  Sport & Fritid godkender også sikkerhedsprøver eller livredderprøver afholdt hos DGI eller i regi af Dansk Svømmeunion, i det omfang prøvekravene er sammenlignelige med ovennævnte sikkerhedsprøver.

  Tovholder for sikkerhedsprøverne og for samarbejdet med Sport & Fritid er Knud Jørgensen fra AGF Svømning.

  ID og prøvebevis

  Hvis et livredderbevis bortkommer, kræves et gebyr på 100 kr. for ny udstedelse hos Sport & Fritid. Livredderen skal altid have sit bevis samt andet ID på sig i svømmehallen.

  Prøven består af en teoriprøve og en svømmeprøve. Prøven afholdes og gennemføres på dansk. Der skelnes mellem stort bevis og lille bevis.

  1. Teoridelen omfatter alarmering og førstehjælp relateret til svømmeulykker, gennemgang og brug af svømmehallernes redningsudstyr.
  2. Svømmedelen skal gennemføres iklædt T-shirts og shorts, der må ikke benyttes svømmebriller.
  3. 200 m svømning, de første 50 meter med hovedet over vandet.
  4. Stort bevis: Dykning til bassinets største dybde, eller hvis det ikke er muligt 15 meter undervandssvømning på to meters dybde, hvilket er gældende på dybder fra to meter og opefter.
  5. Lille bevis: Dykning på to meters dybde.
  6. Bjærgning 25 meter af person (bevidstløs) personens luftveje skal være fri af vandet.
  7. Ophaling af person på kant. Efter ophaling lægges personen i stabilt sideleje.
  8. Under punkt 6 og 7 skal personen være af mindst samme højde/drøjde som prøvetager.

  Ved ønske om afvikling af en lokal sikkerhedsprøve kan AGF Svømning kontaktes på e-mail: svom@agf.dk

  Lokale prøver koster 1.000 kr. pr. stk. og det kræver min. otte og maks. 10 deltagere.

  Hvert halve år afvikles sikkerhedsprøver kun for kvinder. Til det formål er der uddannet to kvindelige livredderdommere.

  For information om sikkerhedsprøver til kvinder og andre uddannelsestilbud målrettet kvinder kontaktes Abir Saleh fra Sport & Fritid på e-mail: abirs@aarhus.dk eller telefon 89 40 48 43.