Gå til hovedindhold

CITICESS - Citizen Centered Social Services

Aarhus er de næste tre år en del af EU-Interreg-projektet CITICESS.
Sammen med syv europæiske byer sætter EU-Interreg projektet CITICESS fokus på social inklusion i udsatte boligområder og blandt udsatte borgere.

 • Læs op

Indhold

  CITICESS står for Citizen Centered Social Services, og projektet har fået midler via Europe-Interreg-programmet. 

  CITICESS fokuserer på at nå ud til marginaliserede samfund, lavindkomsthusholdninger og dårligt stillede grupper ved at anvende en innovativ og holistisk tilgang til at organisere tjenester omkring målgruppen.

  Projektets overordnede mål er at kigge på de lokale politikker, der håndterer sårbare målgrupper, at udveksle erfaringer med de deltagende byer, samt i fællesskab afprøve innovative tilgange og opbygge partnernes kapacitet ved at identificere, formidle og overføre god praksis.

  I projektet skal de deltagende byer dele viden og erfaringer med arbejde i udsatte boligområder og med socialt udsatte. Forskellige metoder kan derefter afprøves lokalt, hvor det er relevant.

  De deltagende byer er:

  • Heerlen (Holland)
  • Ballyhoura Developemend CLG (Irland)
  • Sofia (Bulgarien)
  • Galati (Rumænien)
  • Zaragoza (Spanien)
  • Pordenone (Italien)
  • 18. distrikt Budapest (Ungarn)
  • Aarhus.

  Projektet startede d. 1. marts 2023 og slutter d. 28. februar 2027.

  I CITICESS-projektet er Opgang til Opgang valgt som modelprojekt. Viden og erfaringer fra projektet skal udbredes til de deltagende lande og nogle af metoderne skal afprøves lokalt. 

  Sidst opdateret: 8. november 2023