Gå til hovedindhold

Erhvervspark ved Harlev

Aarhus Kommune oplever en stor efterspørgsel inden for lager- og logistikgrunde. Derfor er vi gået i gang med planlægningen af det nye erhvervsområde nord for Harlev.

 • Læs op

Indhold

  Aarhus skal også fremover være en attraktiv og erhvervsvenlig kommune. Der skal sikres, at der både er gode erhvervsområder og nye erhvervsarealer, hvor virksomhederne kan etablere sig, udvikle deres forretning og skabe fortsat vækst og arbejdspladser.

  I temaplanen i Kommuneplanen peges det på, at erhvervsarealerne skal findes på egnede områder, hvor adgangen til motorvejsnettet er særlig god, og som derfor er velegnede til lokalisering af transporterhverv.

  Læs temaplanen her

  Status på erhvervspark ved Harlev

  Lige nu er planen ”under afklaring”. Det betyder, at der stadigvæk foregår undersøgelser. I forbindelse med forliget angående havneudvidelsen, blev der peget på at en tørhavn muligvis kan blive en del af erhvervsparken nord for Harlev. Der undersøges i øjeblikket, hvorvidt dette er en mulighed.

  Spørgsmål og svar

  -        En gruppering af flere virksomheder, typisk indenfor samme branche. Det kan for eksempel være kontorerhverv som i Frichsparken, boksbutikker som i Tilst og Mega Syd, eller lager og logistikvirksomheder som i erhvervsområdet ved Årslev. Dette område er fortrinsvis til transport- og logistikervherv.

  -        Når store transporttunge virksomheder skal etablere sig, har adgangen til det overordnede vejnet meget stor betydning. Området nord for Harlev har en god placering i forhold til nem adgang til motorvejsnettet.

  -        I første omgang skal der udarbejdes en lokalplan for området. Dette tager typisk 12-18 måneder. Når området efterfølgende er blevet byggemodnet, kan de første virksomheder begynde at etablere sig. En fuld udbygning af erhvervsområdet kan nemt tage op til 15-20 år før det er fyldt helt op.

  -        I forbindelse med en lokalplanproces vil der være en offentlig høring af forslaget til lokalplan. I den periode kan man indsende høringssvar, der vil indgå i en senere politisk behandling i byrådet.

  -        En tørhavn, også kaldt dryport, minder på mange måder om en almindelig transport- og logistikvirksomhed. En tørhavn har god forbindelse, enten via vej eller jernbane til en containerhavn. I tørhavnen sker en omlæsning af gods til destinationer inde i landet, der kan samtidig være oplag gods inden videre behandling - alt sammen for at afhjælpe pladsmangel på selve havnen.

  Sidst opdateret: 20. juni 2024