Gå til hovedindhold

Nævninge og domsmænd (grundlisten)

Hvert fjerde år indstiller Grundlisteudvalget i Aarhus Kommune lægdommere (domsmænd og nævninge) til Landsretten og Byretten. Det sker ved, at udvalget udarbejder en grundliste, hvorfra Vestre Landsret ved lodtrækning udtrækker lægdommere for de kommende fire år.

 • Læs op

Indhold

  Optagelse på grundlisten

  Det er ikke længere muligt at ansøge om optagelse på grundlisten. Ansøgningsfristen var 31. januar 2023.

  Hvis du har søgt om optagelse, vil du cirka 1. april 2023 få besked om, hvorvidt du er optaget på grundlisten.

  Grundlisten skal afspejle befolkningssammensætningen i kommunen. Det hensyn kan få betydning for, hvem der bliver optaget på listen. Selv om du opfylder kravene, er det derfor ikke sikkert, du bliver optaget.

  Krav for at blive optaget på grundlisten

  Du skal opfylde disse krav for at kunne optages på kommunens grundliste:

   • Du skal bo i Aarhus Kommune.
   • Du skal være dansk statsborger og have stemmeret til Folketinget.
   • Du må ikke være født i 1947 eller tidligere, da du dermed fylder 80 år inden udgangen af 2027 og dermed falder for aldersgrænsen for at kunne optages på grundlisten (§ 69 i Retsplejeloven).
   • Du skal være egnet, hvilket indebærer, at du skal være ”uberygtet”, og du må ikke på grund af ”åndelig eller legemlig svaghed eller utilstrækkeligt kendskab til det danske sprog" være ude af stand til at varetage en nævnings eller domsmands pligter (§ 69 i Retsplejeloven).
   • Personer med visse stillinger kan ikke være lægdommere: Herunder advokater, politibetjente, præster, imamer og andre gejstlige for anerkendte trossamfund (§ 70 i Retsplejeloven).

  ”Uberygtet” skal forstås sådan, at du ikke må være straffet for en alvorlig forbrydelse. Det er Landsretten, der vurderer, hvad der i denne sammenhæng er en alvorlig forbrydelse. Landsretten indhenter straffeattest.

  Kendskab til det danske sprog betyder, at du skal kunne tale og forstå dansk.

  Vilkår

  Som lægdommer har du krav på at blive fritaget for arbejde på de dage, hvor du skal fungere som lægdommer. Alt afhængig af den overenskomst, du er ansat efter, kan du få fri med eller uden løn.

  Du modtager kr. 1.100 pr. dag for at udføre hvervet som lægdommer. Der er mulighed for kørselsgodtgørelse.

  Du kan forvente at blive indkaldt op til 4 gange om året i perioden fra 1. januar 2024 - 31. december 2027.

  Sidst opdateret: 4. januar 2024