Gå til hovedindhold

Databeskyttelse

Når Aarhus Kommune behandler dine oplysninger har vi stort fokus på, at oplysningerne behandles sikkert, og ikke kommer til uvedkommendes kendskab.

 • Læs op

Indhold

  For at Aarhus Kommune kan levere god kommunale service, har vi dog brug for at behandle personoplysninger. Dette gælder informationer om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

  På denne side finder du overordnet information om hvorfra Aarhus Kommune indhenter dine oplysninger, og hvor længe vi gemmer oplysningerne.

  Desuden finder du kontaktoplysninger på Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver (også kendt som Data Protection Officer eller DPO).

  Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine persondata, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har en mistanke om, at kommunen har lækket persondata eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.

  I forbindelse med behandlingen af din sag vil det i mange tilfælde være nødvendigt, at indhente oplysninger om dig. Ved disse behandlinger bestræber vi os på, ikke at indhente flere oplysninger end de der er nødvendige for at kunne behandle din sag.

  Nogle informationer kan vi selv hente fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre, så som indkomstoplysninger, Skattestyrelsen, BBR mv. Andre informationer beder vi dig om at oplyse, når du eksempelvis ansøger om en ydelse eller service.

  Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig i forbindelse med behandling af din sag i kommunen. Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med sagsbehandlingen.

  Når vi behandler personoplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, følger vi de gældende retningslinjer for, hvor længe vi må opbevare dine oplysninger. Det afhænger af det enkelte sagsområde, hvor længe oplysningerne vil blive gemt.

  I nogle tilfælde er vi forpligtet til at bevare dine oplysninger for eftertiden. I disse tilfælde overføres oplysningerne til et arkiv.

  Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med sagsbehandlingen.

  Det er databeskyttelsesrådgiverens opgave at understøtte at organisationen lever op til de databeskyttelsesretlige regler. Herudover bistår databeskyttelsesrådgiveren kommunens ledelse og medarbejdere med råd og vejledning om kravene til en sikker håndtering af persondata i henhold til databeskyttelseslovgivning.

  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har konkrete spørgsmål til kommunens håndtering af dine personoplysninger.

  Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på:
  databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk

  Læs mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside.

  Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som fagområderne træffer.

  • Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke vejlede om regler eller praksis på fagområde.
  • Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke tage stilling til, om der er begået fejl i forbindelse med sagsbehandlingen, udførelsen af praktisk hjælp m.v.
  • Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke ændre en afgørelse, som kommunen har truffet.
  • Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke bistå med at formulere klager over kommunen til relevante klageorganer.

  Ved gennemførelse af behandlinger, hvor der indgår persondata, skal Aarhus Kommune udsende en oplysningstekst til de borgere hvis oplysninger behandles.

  Ved omfangsrige videnskabelige og statistiske analyser er det muligt at give oplysningsteksten ved offentliggørelse på en hjemmeside. Aarhus Kommune har valgt at benytte denne mulig på en række videnskabelige og statistiske analyser, og du kan ved nedenstående link følge med i, hvilke analyser Aarhus Kommune pt. er ansvarlig for, samt læse om dine rettigheder i den forbindelse.

  Det er vigtigt at understrege, at enhver offentliggørelse fra disse undersøgelser og analyser altid er anonyme, og at undersøgelserne aldrig anvendes til konkret sagsbehandling over for dig.

  Læs mere om disse undersøgelser her

  Aarhus Kommune benytter flere sms-tjenester i kommunikation med borgere.

  Der er blandt andet tale om tjenester der giver advisering om tømning af affaldsbeholdere, forstyrrelser i fjernvarme og øvrig forsyning.

  Aarhus Kommune forbeholder sig retten til at bruge de eksisterende sms-tjenester som et led i krisekommunikation for at kunne nå hurtigt og effektivt ud til berørte borgere med livsvigtig information.

  Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal Aarhus Kommune give dig en række oplysninger, når vi indhenter samtykke hos dig til at bruge personoplysninger (herunder fotos).

  De oplysninger, vi skal give dig, er listet i denne oversigt. Under hvert punkt følger en henvisning til, hvor du finder den relevante lovgivning bag oplysningen.

  Sidst opdateret: 8. april 2024