Gå til hovedindhold

Spørgsmål og svar

Er du i tvivl om praktiske spørgsmål? Eller har du brug for at få et udtryk forklaret? Hvis ikke det er på listen over ofte stillede spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

 • Læs op

Indhold

  Nej.

  Det betyder, at vi rydder gravstedet for planter og grus, sætter gravstenen i depot og sår græs. Den afdøde bliver ikke fjernet, og gravstedet bliver ikke solgt, før fredningsperioden er udløbet.

  Det betyder, at man graver et hul til en kiste, sænker kisten ned, dækker hullet til og lægger gran på jorden. Alt det nødvendige til en jordbegravelse.

  Litra betyder bogstav på latin. Alle gravfelter på kirkegårdene har et bogstav som navn. Nogle har desuden et tal efter bogstavet. Så navnet på et gravfelt kunne på dansk være "bogstav V1".

  På den del af Nordre Kirkegård, der ligger vest for Kirkegårdsvej, hedder gravfelterne dog "afdeling" i stedet for "litra". Ellers var vi løbet tør for bogstaver.

  Et individuelt, traditionelt gravsted har du selv pligt til at holde. Bliver et gravsted ikke holdt, vokser det til med ukrudt og bliver til mispryd for kirkegården. Når vi registrerer mispryd, tilbyder vi ejeren af gravstedet at renholde det mod betaling. Får vi intet svar, sløjfer vi gravstedet.

  Begravelsesmyndigheden er sognepræsten eller kirkekontoret i en afdød persons bopælssogn. Du kan finde bopælssognet ved at søge på personens navn på Sogneportalen.

  Gå til sogneportalen (åbner nyt vindue)

  Hver anden uge i gennemsnit i vækstsæsonen (forår og efterår).

  Fredningsperioden er 10 år for en urne og 20 år for en kiste. Udløbsdatoen er altid 31.12. i udløbsåret.

  Ja, det kan du uanset tro. Prisen for at leje et kapel er ens for alle.

  Nej. Regninger skal betales på posthuset, i banken eller via netbank.

  Ja, du kan forny et individuelt gravsted. Ikke et i en fællesgrav.

  Kun i særlige tilfælde, hvis fx en flygtning skal flyttes til sit hjemland.

  Send din ansøgning til Aarhus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C.

  Ja, du finder ansøgningsskemaet i Selvbetjeningen.

  Gå til Selvbetjeningen

  Nej, kirkegården er kun for mennesker. Vi henviser til dyregravpladsen i Aarhus, som drives af Dansk Dyreværn.

  Gå til Dansk Dyreværns hjemmeside

  Ja, under helt samme forudsætninger som kommunens borgere.

  Ja, du kan købe et individuelt gravsted på forhånd, men ikke et i en fællesgrav.

  Nej. Køber du ral til et gravsted hos kirkegården, lægger personalet det på.

  Ja, naturligvis. Du kan lave en aftale om renholdelse og enten betale et engangsbeløb for hele fredningsperioden, eller du kan betale fra år til år.

  Læs mere om renholdelse.

  Ja, du kan selv passe et individuelt, traditionelt gravsted til kiste eller urne. Der kan dog være regler for materialer og størrelsen på planter. Spørg os, hvis du er i tvivl.

  Læs mere om anlægning og pasning af gravsted.

  Ja, men den skal altid være i snor.

  Nej, det er ikke drikkevand, men kun beregnet til at vanding.

  Sidst opdateret: 12. oktober 2023