Gå til hovedindhold

En sundere uddannelse

Folkesundhed Aarhus samarbejder med ungdomsuddannelser og FGU i Aarhus om at forbedre elevernes trivsel og sundhedsadfærd.

 • Læs op

Indhold

  Her på siden kan du læse mere om samarbejdet, finde viden om unges sundhed og trivsel via Ungeprofilen og få inspiration til lokale indsatser, der understøtter trivsel og sundhed samt et godt læringsmiljø. Indsatserne er målrettet elever, medarbejdere og forældre.

  Nedenfor kan du få overblik over de indsatser, som udbydes af Folkesundhed Aarhus.


  I skoleåret 2024/2025 har vi særligt fokus på indsatser inden for nedenstående områder:

  • Seksuel sundhed
  • Nikotin
  • Søvn og digitale vaner
  • Trivsel

  Det er imidlertid altid mulighed at række ud til os, hvis I ønsker hjælp til indsatser inden for andre områder.


   

  Det forpligtende samarbejde gør, at vi arbejder mere målrettet. Folkesundhed Aarhus er en god indpisker – de holder os fast på at arbejde med emnerne, selv når det hele går op i hverdag

  Ledelse på ungdomsuddannelse i Aarhus

  Målet er, at I igennem samarbejdet vil opnå:  

  • At sundhed og trivsel bliver en del af uddannelsens dagligdag. 
  • At skabe sundere rammer og aktiviteter. 
  • Sundhedsfaglig viden og/eller kompetencer, I kan bruge i praksis. 

  Modellen ovenfor viser forskellige ”greb”, som vi sammen kan anvende i arbejdet med sundhed og trivsel. De bedste resultater nås ved at sætte aktiviteter i gang, der både retter sig direkte mod de unge, ved at arbejde med de rammer og strukturer, der former og omgiver de unges hverdag og ved at sundhed og trivsel bliver en del af uddannelsernes værdisæt, uddannelsesstrategi og ledelsesmæssige beslutninger. 

  Vi opfordrer jer til at deltage i den nationale spørgeskemaundersøgelse, Ungeprofilundersøgelsen. På baggrund af disse data og dialogmøder med jer identificerer vi, hvilke områder, I kan have særligt fokus på. 

  Vi udarbejder lokale handleplaner. 

  Vi afholder møder, hvor vi sammen prioriterer og følger op på lokale løsninger og aktiviteter.  

  Vi koordinerer med og inviterer andre relevante aktører, der arbejder med sundhed og trivsel ind i samarbejdet. 

  Uddannelsesinstitutionen: 

  • Ledelsen går forrest og tager ejerskab i processen. 
  • Nedsætter en arbejdsgruppe, eller anvender en allerede etableret gruppe, der er ansvarlig for samarbejdet. Arbejdsgruppen mødes som udgangspunkt en gang pr. kvartal.
  • Udvælger en intern koordinator, der har ansvar for at booke møder, at kommunikere samarbejdet rundt i organisationen samt være i løbende dialog med os. 
  • Afsætter ledelses- og medarbejderressourcer til samarbejdet.  
  • Deltager i Ungeprofilen, hvor data kan bruges som inspiration til aktiviteter.  
  • Igangsætter aktiviteter enten selv eller sammen med samarbejdspartnere. 

  Folkesundhed Aarhus: 

  • Bidrager med sparring til arbejdet med sundhed og trivsel. 
  • Hjælper med at omsætte data fra ungeprofilen til konkret viden og handlinger.
  • Understøtter jer i prioritering af aktiviteter.
  • Faciliterer møder i arbejdsgruppen og samarbejdet med den interne koordinator og de ansvarlige for aktiviteterne. 
  • Informerer om indsatser, som kommunen selv har til rådighed eller bidrager til brobygning til andre lokale indsatser.   
  • Udarbejder materiale til inspiration.
  • Videregiver erfaringer om succesfulde aktiviteter, ”den gode proces” mm. 

   

  Vi sender nyhedsbreve hver 3. måned med inspiration til, hvordan I kan få mere sundhed og trivsel på jeres ungdomsuddannelse. 

  Vil du gerne modtage vores nyhedsbrev? 

  Tilmeld dig nyhedsbrevet her
  Sidst opdateret: 29. maj 2024