Renholdelse, lugt og støj

  • Det er restauratørens ansvar at holde rent på det område, hvor der er udeservering og fjerne eventuelt affald ved lukketid - også det, der ikke kommer fra din café/restaurant. Det samme er gældende for tilstødende arealer for så vidt angår affald, der stammer fra serveringsstedet.
  • Al inventar skal være rent og pænt vedligeholdt og graffitifrit.
  • Udeserveringen må ikke give anledning til støj- og lugtgener i omgivelserne fra fx høj musik eller røgelse.
  • Tilberedning af mad på udeserveringsarealet, herunder grill og lignende, er ikke tilladt. Undtagelse herfra kan være større fælles arrangementer, hvor en ansøgning om dette kan behandles fælles for området.