Reklamer og skiltning

Reklamer

  • Restaurationens logo må placeres på kanten af parasol/markise eller som prægning på plantekumme/afskærmning.
  • Der må ikke opstilles ting, som reklamerer for varemærker eller leverandører. Det gælder reklameparasoller, reklamestativer og -standere, lysreklamer eller lignende.

Menuskilte

  • Restaurationsmenu foreslås placeret på facade ved indgangen eller evt. på nodestativ.
  • Du skal være opmærksom på, at du kun må opstille ét fritstående menuskilt placeret ude i serveringsområdet.
  • Det er ikke tilladt at anvende klapskiltemenu og reklameskilte i gågader og gågadelignende strækninger, som langs Åen, Store Torv og Lille Torv, samt strækninger langs Tordenskjoldgade m.v.
  • Aarhus Kommune kan dog give tilladelse til skilte, såfremt det sker med baggrund i en plan/aftale for et sammenhængende områd