Inventar: Plantekumme

  • Delvis afskærmning af udeserveringen med plantekasser tillades kun, hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt af hensyn til færdslen.
  • På torve og pladser kan der gives tilladelse til at opstille én række plantekasser mellem serveringsarealer, der støder op til hinanden. 
  • Udeserveringen må ikke afskærmes med andet end plantekasser.
  • Plantekasser, krukker og lignende skal være flytbare og må maks. være 100 cm lange, 40 cm brede og 70 cm høje.
  • Det anbefales, at afskærmning og blomsterkummer integreres i hinanden, således at blomsterne eller beplantningen fungerer som afskærmning.
  • På meget forblæste steder kan der ansøges om læskærme. Husk at anføre i ansøgningen, hvis du ønsker at søge om afskærmning.
  • Der må ikke være afskærmning ud mod Aarhus Å.
  • Alle forsyningsledninger skal graves ned i gang- og vejarealet.
  • Hvis der skal anrettes eller tilberedes mad på udeserveringsarealet, skal det anføres i ansøgningen.
  • Husk, at din bevilling også skal omfatte udeserveringen.