Inventar: Markisser og parasoller

  • Det er ikke tilladt at benytte parasoller langs facader, kun markiser. Markiserne skal være frithængende og opsættes i forhold til husets facadeinddeling.
  • Farverne skal harmonere med husets karakter og farver. Markiserne skal kunne rulles ind. Det er at foretrække, at markiserne integreres i facaden, så den indgår som et facadeelement, så den ikke kontrasterer med bygningens arkitektur på en skæmmende måde.
  • Der skal ansøges om markiser hos bygningsejeren.
  • Der skal ansøges om byggetilladelse til markisser ved Byggeri, Center for Miljø og Energi, Aarhus Kommune 
  • Parasoller/markiser må ikke rage udenfor udeservingsområdet.
  • Der må ikke være reklamer på parasollerne eller markiserne. Restaurantens navn eller logo må dog gerne trykkes i parasolkanten.
  • Parasoller skal være flytbare og i nuancer, der passer til omgivelserne på stedet - dog skal parasoller på torve og pladser være lyse og ensfarvede.
  • Parasolholdere kan nogle steder i byen fastgøres i belægningen, dvs. i fortovet eller lignende. Nævn i ansøgningen dit eventuelle ønske om at montere parasolholdere i belægningen.
  • Parasoller skal opstilles efter en fælles plan, hvis der er flere udeserveringer på samme gadestrækning/plads.
  • Parasolholderen skal lukkes med et jerndæksel, når de ikke benyttes. Parasollerne skal fjernes helt fra arealet uden for udeserveringssæsonen. Gravearbejdet i belægningen i den forbindelse skal foretages af en autoriseret entreprenør, som skal søge om gravetilladelse via virk.dk