Inventar: Borde, stole og gulvbelægning

  • Inventar til udeservering skal godkendes af Center for Byens Anvendelse.
  • Inventaret bør være handicapegnet.
  • Ved asfaltbelægninger skal der anvendes inventar, som ikke synker ned i den bløde asfalt om sommeren. Her skal anvendes inventar med brede ben og/eller fødder.
  • Møbler fjernes helt fra vejarealet i de perioder, hvor der ikke er givet udeserveringstilladelse.
  • Der er klare regler for, hvor inventaret må placeres (se under fanen ”Hvor kan du have udeservering?”)
  • For at bibeholde udsynet af gadebilledet og for at gøre udeserveringerne til en del af gadelivet, er det vigtigt, at møbleringen ikke bliver for massiv og lukket.
  • Det er ikke tilladt at opsætte fast tag samt nogen former for permanent gulvbelægning eller løse tæpper/måtter uden dispensation. Hverken i udeserveringszonen eller på vejarealet.
  • Fastgørelse af møbler, borde og stole er ikke tilladt.
  • Der må ikke opsættes vægge og afskærmninger uden dispensationer.
  • Der kan evt. gives tilladelse til andre former for inventar end borde og stole, fx bænke og sofaer.