Hvornår kan du have udeservering?

  • Udeserveringen skal lukke senest kl. 24.00 på hverdage og søndage samt kl. 02.00 nætterne efter fredage, lørdage og nætterne op til skæve helligdage. Oprydning må ikke give anledning til væsentlig støj og skal afsluttes senest 15 minutter efter ovennævnte tidspunkt 
  • Selvom du eventuelt har godkendelse til særlig åbningstid, f.eks. i forbindelse med specielle arrangementer, gælder denne ikke for udeserveringen.
  • Uden for åbningstid skal parasolfødder og alt inventar fjernes.
  • På strækningen imellem Immervad og Mindebrogade kan der på den nordlige side af Åboulevarden gives skriftlig tilladelse til, at inventaret sammenstilles og stables, så det fylder mindst muligt og ikke kan benyttes.
  • Møbler fjernes helt fra vejarealet i de sæsoner, hvor der ikke er søgt om udesevering.