Hvor kan du have udeservering?

Efter en konkret vurdering af, hvilket areal der skal benyttes, har du store muligheder for at præge udseendet på din udeservering. Vi har dog nogle regler og retningslinjer af hensyn til den øvrige færdsel og for at sikre et pænt helhedsindtryk.

Vi vil selvfølgelig gøre vores bedste for at finde en løsning, som passer til dig, inden for de rammer der er. Overholdes gældende regler ikke, kan vi desværre blive nødt til at inddrage den givne tilladelse.

Du skal være opmærksom på:

  • En udendørsservering i brug må højst fylde så meget, at der som hovedregel er mindst 150 cm fri passage på fortovet, så fodgængerne kan komme uhindret forbi. Det gælder både for gratis og afgiftspligtige områder.
  • På torve og pladser giver kommunen tilladelse til udendørsservering i det omfang, det er foreneligt med den øvrige brug af pladsen.

 

Se eksempel