Ansøgningen indsendes via www.brugaarhus.dk og skal indeholde en plantegning med mål, der viser, hvor det ønskede areal til udeservering er beliggende, og hvor stort det er.

Vær opmærksom på, at inventartyper som borde, stole, parasoller, markiser og menuskiltning skal overvejes, inden der ansøges. Desuden skal det overvejes, om der kræves andre tilladelser såsom gravetilladelser, bevillinger m.m.
Tilladelsen gives under forudsætning af, at betingelserne for udeservering overholdes. De generelle regler er beskrevet på denne hjemmeside, mens specielle forhold skrives ind i tilladelsen. Overholdes gældende regler ikke, kan kommunen inddrage den givne tilladelse.

Andre centrale forhold:

 1. Du skal altid søge om tilladelse ved Aarhus Kommune uanset størrelse af arealet, hvor du ønsker at etablere udeservering.
 2. Tilladelsen til din udeservering gælder fortløbende, men kun for den periode, du ansøger om.
 3. En etableret café eller restaurant skal ved ejerskifte ansøge på ny.
 4. Hvis der ønskes ændret på størrelsen eller perioden for en eksisterende tilladelse, skal der laves en ny ansøgning via www.brugaarhus.dk
 5. Ansøgningen behandles i samarbejde med andre myndigheder, hvorefter Center for Byens Anvendelse udsteder en tilladelse.
 6. Når du har modtaget en skriftlig tilladelse fra Drift og Anlæg, kan du benytte udeserveringen.
 7. Tilladelsen er personlig og kan ikke overdrages til andre. Tilladelsen er kun gældende for den/de valgte perioder, hvorefter alt skal fjernes fra vejarealet.
 8. Kopi af tilladelse og skitse over udeserveringen skal altid være tilgængelig i restaurationen og kunne fremvises ved tilsyn/på forlangende.
 9. Tilladelsen er personlig. Den bortfalder, såfremt restaurationen/forretningen bliver overdraget eller bortforpagtet.
 10. Du må være indforstået med at justere forholdene, hvis udeserveringen giver færdselsmæssige problemer eller andre ulemper. Eventuelle udgifter hertil er Aarhus Kommune uvedkommende.
 11. Du skal selv afholde alle udgifter til etableringen og renholdelsen af udeserveringsarealet.
 12. I forbindelse med udeserveringen må der kun foregå salg til restaurationens gæster og ikke til forbipasserende.

Udeservering på privat areal

Privat areal kan f.eks. være baggårde, udhæng fra en bygning mv.

Tilladelse til udeservering på privat areal skal IKKE ansøges igennem www.brugaarhus.dk. I stedet skal ansøgninger om udeservering på privat areal sendes via Byg og Miljø – sagstypen er ”Ny indretning af ubebyggede arealer”. Mindre forespørgsler kan forsat sendes til byggesag@mtm.aarhus.dk.

Forinden skal der:

13. Indhentes samtykke fra grundejeren/grundejerforening.
14. Indhentes tilladelse fra Østjyllands Brandvæsen (sikkerhed).
15. Indhentes alkoholbevilling ved Østjyllands Politi (såfremt der skal serveres alkohol).