• Ansøgeren hæfter for eventuelle skader på vejarealet som følge af opstilling af stadepladsen.
  • Ansøgeren skal sørge for rengøring af vejarealet, når brugen af stadepladsen er slut.
  • Ansøgeren sørger for, at opstillingen sker i overensstemmelse med gældende regler.
  • Der kan i særlige tilfælde indgås aftale med gadeforeninger og lignende om, at disse administrerer stadepladserne på vilkår godkendt af Teknik og Miljø.
  • For erhvervsvirksomheder på stationære stadepladser gælder, at stadepladsen skal drives personligt af ansøgeren. Hvis indehaveren på grund af særlige omstændigheder ikke kan videreføre forretningen, skal der indhentes tilladelse til overdragelse til en anden person.