Retningslinjer for særlig råden over vejarealer

Retningslinjerne for særlig råden over vejarealer er udarbejdet for at sikre, at anvendelsen til disse andre formål er rimelig og hensigtsmæssig. Der lægges blandt andet vægt på at fodgængere - herunder i høj grad handicappede - har gode passagemuligheder.

Du finder retningslinjerne her