Værktøjer til jordhåndtering

Region Hovedstaden og Bygherreforeningen har gennemført ni projekter med fokus på bæredygtig jordhåndtering, som alle nu kan gøre brug af. Aarhus Kommune har sammen med en række andre kommuner og private firmaer støttet projekterne, og vi vil gerne medvirke til at udbrede kendskabet til materialet.

Resultaterne fra de ni projekter er nu samlet, og du kan få inspiration samt værktøjer til små og store projekter.

På hjemmesiden jordhåndtering.dk finder du planlægningsværktøjer til gavn for alle jordaktører til små og store projekter, inspiration til genanvendelse af overskudsjord, tjeklister, beslutningsdiagrammer i forhold til genindbygning af overskudsjord og overordnet jordhåndtering, beskrivelse af myndighedsbehandling, beskrivelse af jords egnethed til genindbygning samt links til lovgivningsmateriale og andet relevant materiale.

Gå til Jordhåndtering.dk

Udveksling af overskudsjord mellem flere projekter

Via jordbasen.dk er det muligt på en enkel måde at udveksle overskudsjord mellem flere projekter. Du kan oprette en profil og udbyde en mængde jord, eller du kan finde egnet jord til egne projekter inden for den radius, du ønsker at søge på.

Gennem jordbasen finder parterne hinanden på jordtype, -mængde, geotekniske egenskaber og om tidsplanen for projekterne passer sammen.

Find samarbejdspartner på jordbasen.dk.

Herefter indgår parterne selv en aftale om udveksling af overskudsjorden. Du finder et forslag til en aftaleformular på hjemmesiden