AffaldsCenter

På AffaldsCenter kan virksomheder aflevere farligt affald, haveaffald, byggeaffald og brændbart affald.

På AffaldsCenter kan der også købes AVA-Green-produkter som kompost og produkter til byggeri, park-, sti- og vejanlæg - alt sammen lavet af genbrugsmaterialer.