Indkøbspolitik

På indkøbsområdet er Aarhus Kommune en professionel samarbejdspartner, som sikrer størst mulige gevinster til gavn for kommunens borgere samt byens udvikling. Bæredygtighed og samhandel danner en fælles ramme for kommunens indkøbspolitik.

Aarhus Kommunes indkøb af varer- og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver tager afsæt i en helhedsbetragtning og koncerntankegang.

Aarhus Kommune vil gerne, med fokus på indkøb, skabe gevinst og effektivitet på tværs af kommunen. Samtidig foretager Aarhus Kommune ved sine indkøb en prioritering af økonomiske betragtninger såsom bæredygtige hensyn eksempelvis i forhold til miljø, arbejdsmiljø samt sociale- og etiske normer.

Med fokus på behovet i kommunen og dialogen samt et fortsat sigte på forbedring af indkøbsaftalernes brugervenlighed, ønsker Aarhus Kommune at sikre, at kommunens institutioner og afdelinger køber ind i overensstemmelse med indkøbspolitikken.

Indkøbspolitik