Gå til hovedindhold

Vejbelysning - ArcGIS

Armaturer - Skabe - Kabler

Indhold

  • I forbindelse med etablering af vejbelysningsanlæg i Aarhus Kommune skal det nye anlæg registreres i kommunens GIS system. Dette sker ved at indsende GIS-filer ud fra de krav, der stilles i dette dokument.

   GIS-data sendes til Aarhus Kommune på: lys@aarhus.dk. GIS-data skal sendes 14 dage før en overdragelsesforretning.

   Aarhus Kommune kvalitetssikrer de indkomne GIS-data, og når alle data er modtaget korrekt, indtegner Aarhus Kommune projektet i GIS systemet.

   Udgiften til kvalitetssikring af modtagne data afholdes af bygherre.

   Filtype

   • Data skal sendes som ESRI Shapefil.
   • Der skal anvendes koordinatsystemet: EPSG:25832 - ETRS89 / UTM zone 32N
   • Kildedata tegnsæt skal være UTF8.
   • ESRI Shapefil samt øvrige tilhørende filer (.dbf, .prj, .qix) skal pakkes som en zip fil.
   • Der skal sendes en særskilt zip-fil for henholdsvis lyspunkter, tændskabe og kabler.
   • Data skal have en nøjagtighed på under 0,5 m.
   • Datafelterne for lyspunkter, tændskabe og kabler skal overholdes som beskrevet i bilag.

  Attributnavn

  Formål

  Datatype

  Liste

  Interval

  Enhed

  Eksempel

  armatur

  Armaturtype angiver valgte fabrikat og model for armaturet

  Tekst (streng)

   

   

   

  Focus - Nyx 330…

  belys_kl

  Belysningsklasse angiver belysningsklasse

  Tekst (streng)

   

   

   

  E2

  lyskilde

  Lyskilde angiver valgte lyskilde

  Tekst (streng)

   

   

   

  LED…’

  farvetemp

  Farvetemperatur angiver valgte farvetemperatur

  Heltal (integer - 32bit)

   

  100

  kelvin

  4000…

  optik

  Optik angiver valgte optik

  Tekst (streng)

   

   

   

  T3…

  lumen

  Lumenværdi angiver valgte lumenværdi

  Heltal (integer - 32bit)

   

  50

  lumen

  2000…

  wattage

  Wattage angiver systemeffekt med CLO over 15 år

  Heltal (integer - 32bit)

   

  1

  watt

  18…

  levetid

  Levetid angiver forventet brændetid for lyskilde

  Heltal (integer - 32bit)

   

  100

  timer

  200.000…

  daemp

  Dæmpning angiver, om LED-armaturet er dæmpet i nattetimerne 

  Tekst (streng)

  Ja

   

   

  Ja, Nej

  styring

  Styring angiver, om armaturet kan styres ved hjælp af en node

  Tekst (streng)

   

   

   

  Nej, SR-Sokkel…

  forsyning

  Forsyning angiver, om forsyningen er via. kabel eller luftledning

  Tekst (streng)

  Ja

   

   

  Kabel, Luftledning

  montering

  Montering angiver, hvordan armaturet er monteret. Fx på wire, mast eller på væg

  Tekst (streng)

   

   

   

  Wire Konisk mast, På væg…

  hoejde

  Højde angiver mastehøjde fra overfladebelægning til lyskilde

  Decimaltal (double)

   

  0,5

  meter

  3,5 (0 = ingen mast, fx væghængt)

  fundering

  Fundering angiver typen af fundering

  Tekst (streng)

  Ja

   

   

  Nedgravet, Fundament

  masterskab

  Masterskab angiver, hvilket tændskab, der styrer armaturet vha. amplex/GridtLight.

  Tekst (streng)

   

   

   

  3.15.12… 

  sikring

  Nærmeste sikring angiver det tændskab, hvor nærmeste sikringen til armaturet er anbragt.

  Tekst (streng)

   

   

   

  1.16.16…

  gara_hold

  Garantiholder angiver, hvem den driftsansvarlige skal kontakte ved brug af garanti

  Tekst (streng)

   

   

   

  Focus …

   

  Hvis der i kolonnelisten står "Ja", skal den nøjagtige tekst i kolonnen "Eksempel" anvendes.               

  Kolonner med grå baggrund skal ikke udfyldes.

  Attributnavn

  Formål

  Datatype

  Liste

  Interval

  Enhed

  Eksempel

  skabstype

  Skabstype angiver, om tændskabet er et masterskab eller slaveskab

  Tekst (streng)

  Ja

   

   

  Master, Slave, Samlesløjfe, Brønd, Målerskab

  skabsnr

  Skabsnummer angiver nummeret på tændskabet

  Tekst (streng)

   

   

   

  1.10.02…

  masterskab

  Masterskab angiver, hvilket tændskab der styrer det pågældende tændskab vha. amplex/GridtLight. Er det et masterskab skrives: Er master 

   

   

   

   

  3.05.22…

  Er master

  aftagenr

  Aftagenummer angiver aftagenummer. Tallet består af 18 cifre begyndende med ”5713131”

  Tekst (streng)

   

  1

   

  5713131XXXXXXXXXXX

  gara_hold

  Garantiholder angiver, hvem den driftsansvarlige skal kontakte ved brug af garanti

  Tekst (streng)

   

   

   

  Focus …

   

  Hvis der i kolonnelisten står "Ja", skal den nøjagtige tekst i kolonnen "Eksempel" anvendes.               

  Kolonner med grå baggrund skal ikke udfyldes.

  Attributnavn

  Formål

  Datatype

  Liste

  Interval

  Enhed

  Eksempel

  kabelart

  Kabelart angiver, om kablet er ført i jord eller i luft. Hvis der er tale om luftleding, (klasse 1) anvendes betegnelsen ”Luftledning”

  Tekst (streng)

   

   

   

  Kablet i jord, Luftledning, På loft/væg 

  kabeltype

  Kabeltype angiver kabeltype

  antal ledere x kvadrat

  Tekst (streng)

   

   

   

  4x6

  anlaegdato

  Anlægsdato angiver anlægsdato

  Dato

   

   

   

  yyyy-mm-dd (eks. 21/10-2000 = 2000-10-21)

  dybde

  Dybde angiver dybde af kabel under færdigt terræn

  Decimaltal (double)

   

  0,1

  m

  0,4…

  status

  Status angiver, om kablet er i drift eller kun projekteret. Hvis kablet ikke er i brug anvendes ”Død”

  Tekststreng

  Ja

   

   

  I drift, Projekteret, Død

   

  Hvis der i kolonnelisten står "Ja", skal den nøjagtige tekst i kolonnen "Eksempel" anvendes.               

  Kolonner med grå baggrund skal ikke udfyldes.

  Sidst opdateret: 13. august 2023