Gå til hovedindhold

GIS-datamodel

I forbindelse med etablering af et nyt vejanlæg i Aarhus Kommune skal det nye anlæg registreres i kommunens fagsystemer. For hvert fagsystem er der specifikke krav, som skal overholdes, for at data kan indlæses og vises korrekt.

Indhold

  Herunder er der informationer om, hvad der skal registreres i de enkelte fagsystemer.

  Vær opmærksom på, at udstyr, der skal registreres i flere fagsystemer, er stjernemarkeret.

  Når man har fundet de fagsystemer, der skal sendes GIS-data til, kan man i den tilhørende datamodel finde de specifikke krav til dataformat samt hvordan man sender data til kommunen.

  Grundkort + Vejman

  Busstander - Buslæskærm - Affaldsspand - Cykelstativer - Luftpumpe - Brønde - Pumpestation til afvanding - Bomme - Redningsudstyr - Kørebaner - Cykelstier - Fortov - Gangsti - Hegn - Kajanlæg - Tomrør - Vejafvandingsledninger* - Vejafvandingsbassiner* - Afvandingsgrøft / Trug - Autoværn - Torv - Plads - Stenbelagt Areal - P-Pladser - Vejbump - Chikaner - Helleanlæg - Trappe - Cykeloverdækninger - Striber - Skilte

  Bygværker - Danbro

  Portaler - Støjskærm - Bygværker - Kajanlæg - Støttemure

  Afvanding - Dandas

  Pumpestation til afvanding - Vejafvandingsledninger* - Vejafvandingsbassiner*

  Grønne områder - Park

  Læs mere om Grønne områder - Park i Aarhus Kommune her.

  Ledningsoplysninger - LER

  Læs mere om Ledningsoplysninger - LER i Aarhus Kommune her.

  ITS - ArcGIS

  Læs mere om ITS - ArcGIS i Aarhus Kommune her.

  Vejbelysning - ArcGIS

  Armaturer - Skabe - Kabler

  Sidst opdateret: 18. august 2023