Søg Erhvervspuljen

Formålet med Erhvervspuljen er at støtte og igangsætte initiativer, som forbedrer rammebetingelser for virksomheder i Aarhus. Vi ønsker at øge den økonomiske aktivitet, styrke erhvervsudviklingen og skabe flere arbejdspladser i Aarhus

Hvilke initiativer støtter erhvervspuljen?

Erhvervspuljen støtter især initiativer på indsatsområder beskrevet i Erhvervsplan 2018-2019. Vi udvikler også gerne initiativer i samarbejde med eksterne idémagere, som bidrager til at opfylde erhvervsplanens vision. Vi ser ligeså gerne selvstændige ansøgninger, som bidrager til Erhvervspuljens overordnede formål.

En bevilling fra Erhvervspuljen kan du se som en hjælp i opstartsfasen til initiativer, der med tiden vil kunne blive selvbærende. 

UNDTAGET FRA STØTTE

Vi yder tilskud til opstart af projekter, som har almindelig bred interesse, og således ikke til eksempelvis opstart af virksomheder. Her henviser vi til STARTVÆKST Aarhus.

Vi yder heller ikke egentlige driftstilskud til projekter. Erhvervspuljen kan desuden ikke støtte kulturelle initiativer.

Hvem bestemmer over midlerne i erhvervspuljen?

Erhvervschefen kan bevilge støtte op til 100.000 kr. pr. projekt, mens stadsdirektøren kan bevilge op til 250.000 kr. pr. projekt. Bevillinger over 250.000 kr. behandles politisk i enten Magistraten (op til 500.000 kr.) eller i Byrådet.