Udbud Sydhavnskvarteret

Køberetsaftale med bilag

Udkast til køberetsaftale af 18. september 2018

Bilag 1 - Udviklingsplan for Sydhavnskvarteret med tilhørende Værdi- og Kvalitetskatalog

Bilag 2 - Udbudsbetingelser af 19. september 2018

Bilag 4 - Udkast til købsaftale med tilhørende bilag

 

Købsaftale med bilag

Udkast til betinget købsaftale af 18. september 2018

Bilag 1 - Udviklingsplan for Sydhavnskvarteret med tilhørende Værdi- og Kvalitetskatalog

Bilag 2 - Udbudsbetingelser af 19. september 2018

Bilag 9 - Tekniske Specifikationer fra NIRAS af 12. september 2018 med underbilag

Bilag 9.1 - Geoteknisk resumé, GEO, projektnr. 38748, rapport 1, 2015-08-11

Bilag 9.2 - Resumé for forureningsmæssige forhold - Sydhavnskvarteret

Bilag 9.3 - Geoteknisk forundersøgelse, Projekt nr. 38748, Rapport nr. 3, 2015-10-08

Bilag 9.4 - Håndtering af Overfladevand i Sydhavnskvarteret

Bilag 9.5 - Skitseforslag for regnvandshåndtering - Sydhavnskvarteret_29-05-2018

Bilag 9.6 - Midtkraftgrunden bygningsvurdering og anbefaling juni 2015

Bilag 9.7 - Ler-udtræk

Bilag 9.8 - Udtalelser Moesgaard Museum

Bilag 9.9 - Kulkransporet, vinderforslag

Bilag 9.10 - Aarhus Kommune, Normaltværsnit boligvej med græsrabat

Bilag 9.11 - Grundrids, Sydhavnen

Bilag 9.12 Geoteknisk undersøgelse, JP Aarhus, 2017-06-14

Bilag 9.13 Forureningsundersøgelse, JP Aarhus, 2017-06-16

Bilag 9.14 Sætningsskadet værkstedsbygning og kontorbygning, Geotek undersøg, Rapport 1, 1994-10-11

Bilag 9.15 - MKA-CFB Forprojekt. Miljøtekniske undersøgelser, oktober 1994

Bilag 9.16 - Ny skorsten, geoteknisk rapport, 1976

Bilag 9.17 - Afskærende spildevandsledning fra pumpestation i Jægergårdsgade til Europaplads, 24-06-1975

Bilag 9.18 - 10.000 m3 olielager ved Aarhusværket. Geoteknisk rapport med bilag, 5-1-1970, Geoteknisk Institut

Bilag 9.19 Aarhus Gasværk. Spaltningsanlæg

Bilag 9.20 Maskinhal sektion IV. Geotek rapport med bilag, 23-10-1961, Geoteknisk Institut, IS Midtkraft

Bilag 9.21 Rapport over geotekniske undersøgelser for MKA 1, Århusværket, maj 1996, Århus, IS Midtkraft

Bilag 9.22 - Forureningsundersøgelse af byggefelt 5-7, Dokumentnr. 01, 30.01.2013

Bilag 9.23 - Orienterende forundersøgelse af Spanien 19, Aarhus, oktober 1998

Bilag 9.24 - Miljøteknisk undersøgelse af grunden. Statusnotat nr. 1, Orienteringsfasen, maj 1988

Bilag 9.25 - Miljøteknisk undersøgelse af grunden. Statusnotat nr. 2, Undersøgelsesfasen, februar 1989

Bilag 9.26 - Forundersøgelser på Midtkraftarealer og gasværksarealerne ved Spanien, august 1997

Bilag 9.27 - Supplerende undersøgelse på Midtkraftarealer ved Spanien, november 1997

Bilag 9.28 - Miljøtekniske undersøgelser. Resumérapport, december 1995

Bilag 9.29 - Orienterende miljøteknisk rapport, GEO, rapport nr. 5, 2015-11-17

sydhavnen.dwg

Bilag 10 - Tingbogsattest vedr. matr.nr. 1a og 1i af 10. september 2018

Bilag 11 - Servitutredegørelse vedr. del af matr.nr. 1a fra Annette Bøgh af 29. august 2018

Bilag 12 - Servitut af 30. august 1984 vedr. forsynings- og afløbsledninger mv.

Bilag 13 - Servitut af 13. december 1999 vedr. transformerstation og ledningstrace

Bilag 14 - Servitut af 18. juni 2002 vedr. vejadgang og parkering

Bilag 15 - Servitut af 23. januar 2008 vedr. kloak- og spildevandsledninger mm.

Bilag 16 - Servitut af 7. april 2009 vedr. færdselsret mv.

Bilag 17 - Servitut af 9. april 2015 vedr. regn og spildevandsledninger mv.

Bilag 18 - Servitut af 17. januar 2018 vedr. matr.nr. 1h om ret til handicapparkeringsplads

Bilag 19 - Servitut om byggepligt, tilbagesalg og forbud mod videresalg i ubebygget stand

Bilag 20 - Grundejerforeningsvedtægter for Sydhavnskvarteret, nordlige del