Udbud Sydhavnskvarteret

Ejendommene udbydes i henhold til lov om kommunernes styrelse § 68 og bekendtgørelse nr. 799 af den 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Der kan afgives tilbud på køberet til byggefelter til etablering af bebyggelse til benyttelse som kontor, detailhandel/restaurant, kultur/offentlig funktion og/eller hotel. Der kan maksimalt afgives ét tilbud i hver af det udbudte områdes tre zoner (zone B, C og D). Tilbud skal afgives skriftligt.

Tilbuddene skal ikke indeholde nogen pris, idet købesummen vil blive fastsat inden for følgende fastlagte intervaller for etagemeterpriser ekskl. moms:

Anvendelse

 
Kontor 4.000-6.000
Detailhandel/restaurant 2.000-3.500
Kultur/offentlig funktion 1.500-4.000
Hotel 3.000-5.000

 

Da den konkrete placering af byggerettighederne og de nærmere vilkår for den fremtidige anvendelse ikke endeligt kan defineres ved udbuddet, men vil ske i takt med udarbejdelse af bydelsplan mv., fastsættes købesummen endeligt i forbindelse med køberettens udnyttelse.

Køberetten er betinget af, at køber har deltaget i det planlagte samarbejde mellem Aarhus Kommune, Bydelsforeningen for Sydhavnskvarteret og øvrige købere om at udarbejde en bydelsplan for det nordlige område af Sydhavnskvarteret, som kan godkendes af Aarhus Kommune, samt at Aarhus Kommune kan godkende det projekt, som køber skal opføre på det erhvervede byggefelt.

Når bydelsplanen og projektet er godkendt af Aarhus Kommune, og der er fastsat en pris for erhvervelse af byggefeltet, indrømmes tilbudsgiver en frist til at udnytte køberetten. Den endelige købesum fastsættes af en uafhængig ejendomsmægler. Fremgangsmåden er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

Udbuddet sker med forbehold for Aarhus Byråds godkendelse.

Aarhus Kommune forbeholder sig retten til at afvise alle indkomne tilbud.

Aarhus Kommune skal modtage tilbuddet senest 1. november 2018, kl. 12.00.

Tilbuddet skal sendes med anbefalet brev eller afleveres personligt til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Arealudvikling, Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C, att. Camilla Gade Birkeholm.

Hent udbudsmaterialet her

Læs udbudsbetingelser her

Læs Udviklingsplan for Sydhavnskvarteret her

Læs Værdi- og Kvalitetskatalog for Sydhavnskvarteret her